langsdeluts nieuwsbrief 2017-8
 
Vinkebuorren 8 Wijckel Suderséwei Sudergoawei zilversmid Feenstra
 
Het project met de Fryske Akademy vordert gestaag. De meeste adressen rondom de Luts zijn gekoppeld aan het kadastraal perceelnummer uit 1832. Rekening houdend met eventuele volgende projecten worden ook al gegevens verzameld voor de kadastrale kaarten uit 1887 en 1913. Alle 18e eeuwse reëelcohieren beginnend in 1715 heb ik nu gedigitalieerd en kunnen verder uitgewerkt worden. Daarbij ben ik al een aantal interessante zaken tegengekomen.
Bijvoorbeeld de brouwerij aan de Wijckelerzijde, met brouwer Syger Tammes. De voormalige deed vanaf circa 1750 dienst als kerk voor de Katholieken in Balk en omgeving. De rogmolen die gestaan heeft aan de huidige Gaaikemastraat 46,46a met molenaar Claas Piiters. En de predikant van de Hervormde gemeente woonde aan de Raadhuisstraat vlak bij het raadhuis in de periode voor 1729. De huidige Vaste Burcht kerk werd in dat jaar gebouwd aan de van Swinderenstraat en de naastgelegen woning, nu bakkerij Meinsma, werd pastorie.
 
NIEUWE WERKPLEK HISTOARYSK WURKFERBÂN GAASTERLÂN

Onlangs heeft het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân een nieuw kantoor betrokken. Na twee jaar werd de ruimte in Museum Stedhûs Sleat te klein voor de 5 vrijwilligers van de werkgroep documentatie. In de tentoonstellingsruimte van Johan Groenewoud, aan de Raadhuisstraat no. 29 in Balk, was nog ruimte over. De combinatie met zijn uitgebreide archief – zie www.langsdeluts.nl – is ideaal. Financiële bijdragen van Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer en Stichting Welzijnsbevordering ZW Friesland maakten de verhuizing mogelijk, evenals de aanschaf van 3 computers met de nieuwste programma’s. Voortaan is de werkgroep er elke dinsdagochtend te vinden en kunt u daar, na telefonische afspraak met Albert Draaijer (06-40394493), voor informatie over de geschiedenis van Gaasterland terecht. Zie verder www.historiegaasterland.nl

bron: Balkster Courant van 19 okotber 2017
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Bauke Klazes Betzema, kuiper (1841-1922) 13 sep 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Pieter Scholtes Drijfhout, telegrafist (1870-19??) 15 sep 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Bauke Wybrandus Feenstra, zilversmid (1761-1826) 17 sep 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
SuderseweiSudergoawei 5 okt 2017 Gaasterland / Suderséwei Sudergoawei
Vinkebuorren 8 te Wijckel 14 okt 2017 Gaasterland / Wijckel
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Scholte Pieters Drijfhout, wagenmaker (1833-1900) 13 sep 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Teernstrabrug 14 okt 2017 langs de luts / Teernstrabrug
Kippenburg 14 okt 2017 Gaasterland / Nijemirdum
zoekplaatje
 
Dit is een elftal van voetbalvereniging Balk op de foto gezet in 1951 bij het sportterrein aan de Wyckelerdyk te Balk.
Wie staan er op deze foto?
 
leiders: Jouke Smink (4) en Bauke Haga (7). Staand v.l.n.r.: Ine Veldman (1), Marten Steegenga (2), Albert de Graaf (3) Jeen Hornstra (5), Henk Hattink (6), Durk Zijlstra (8), ?Strampel (9), Okke Vd Wal (10)
Zittend v.l.n.r.: Bennie Eppinga, uit Nijemirdum (11), Sieb Martens (12), Germen Kuiper (13).
namen met dank aan: Albert de Graaf (*1935)
 
Langsdeluts nieuwsbrieven
2015-1 / 2015-2 / 2015-3 / 2015-4 / 2015-5 / 2015-6 / 2015-7 / 2015-8 / 2015-9
2016-1 / 2016-2 / 2016-3 / 2016-4 / 2016-5 / 2016-6 / 2016-7 / 2016-8
2017-1 / 2017-2 / 2017-3 / 2017-4 / 2017-5 / 2017-6 / 2017-7

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 21 oktober 2017