langsdeluts nieuwsbrief 2017-5
 
Westein in Balk grasdrogerij te Harich tuinbouwvereniging Balk
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Anne Jacobs Mous, werkman (1889-1959) 26 mrt 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Doede Tettes Sijtsma, architect (1850-1916) 31 mrt 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Jan Gerrits Karemaker, touwslager (1881-1963) 5 apr 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Coöperatieve Vereniging Grasdrogerij "Gaasterland en Omstreken" 16 apr 2017 Gaasterland / Harich
Tuinbouwvereniging "Balk en Omstreken" 22 apr 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Kaatsvereniging "De Boppeslach" te Balk 23 apr 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Ywert 1 te Wijckel, bakker Breimer 23 april 2017 Gaasterland / Wijckel
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
     
Jacob Durks Mous, caféhouder (1859-1944) 20 apr 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Sijtse Jacobs Koopmans, kruidenier (1893-1974) 7 apr 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Westein 21,22 26 mrt 2017 beschrijving per straat / Westein
Westein 23,24 26 mrt 2017 beschrijving per straat / Westein
Westein 25,26 26 mrt 2017 beschrijving per straat / Westein
Westein 21-26 26 mrt 2017 beschrijving per straat / Westein
   
zoekplaatje
 
foto 236-009 beschikbaar gesteld door Jouke en Wiebe Post
De tweede man van links op de hurken is Jouke Post. De familie Post had van 1921 - 1974 een kruideniers en manufacturenzaak in de buorren van Wijckel. Nu Iwert 2.
Wie er meer op de foto staan en ter gelegenheid waarvan is niet bekend. De foto is genomen op Schiphol volgens de inzender. Volgens mij in de jaren 20 of 30 van de vorige eeuw.
email
 

 

laatste wijziging: 9 mei 2017