langsdeluts nieuwsbrief 2017-4
 
Westein 14 en 15 Thijs Dijkstra / Lutswâl 16 Ruigahuizen smid Jentje Larooy
 
Tijdens de markt en activiteiten in het kader van de Opening Recreatieseizoen in Balk op zaterdag 15 april 2017 is expositie Langsdeluts weer open. Openingstijden 2017
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Geele Klazes Kuperus, huisschilder (1888-1974) 4 mrt 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Wouter Johannes Steenbergen, touwslager (1880-1949) 5 mrt 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Lutswâl 14 en 15 (1953) te Ruigahuizen 25 mrt 2017 Gaasterland / Ruigahuizen
Lutswâl 16 (1953) te Ruigahuizen 25 mrt 2017 Gaasterland / Ruigahuizen
Thijs Jelles Dijkstra, werkman (1892-1980) 25 mrt 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
EHBO afdeling Balk 17 mrt 2017 overzichten / verenigingen
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Westein 14 3 mrt 2017 beschrijving per straat / Westein
Westein 15 3 mrt 2017 beschrijving per straat / Westein
Jelle Tjietjes Albada, landbouwer (1858-1928) 4 mrt 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Taeke Steenbergen, (1907-1989) 5 mrt 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Pieter Jentjes Larooy, smid (1835-1910) 17 mrt 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Jentje Pieters Larooy, smid (1868-1931) 17 mrt 2017 overzichten / bewoners en eigenaren
Dubbelstraat 30-32 (1953) 't Haske, OLS, Radio Spannenburg 17 mrt 2017 beschrijving per straat / Dubbelstraat
     
zoekplaatje
 
Geele Klazes Kuperus, van beroep huisschilder, had schilderen als hobby. Hij heeft in Balk en omgeving leuke taferelen vastgelegd die er nu niet meer zijn. Meestal in opdracht. Op veel landschap schilderijen van zijn hand zien we zijn voorliefde voor de berk. Zijn kleinzoon Geale Kuperus is op zoek naar de schilderijen die zijn grootvader gemaakt heeft.
email
 

 

laatste wijziging: 2 april 2017