langsdeluts nieuwsbrief 2016-8
 
bakker Prins uit Wijckel in de Julianastraat te Balk familie Rein Joukes Haringsma de garage van Haringsma & de Vries aan de Wilhelminastraat 29 te Balk
 
Over de foto-zoekwedstrijd gelanceerd in de vorige nieuwsbrief zijn aantal vragen/opmerkingen geweest. Het was bijna 50-jaar geleden een wedstrijd, nu niet!!! Daarbij komt nog dat ik de oplossing niet ken. Dus heb ik jullie hulp nodig om deze puzzel met foto's op te lossen. Onder deze link al een aantal oplossingen. Komend jaar zullen via facebook/langsdeluts de rest van de foto's gepubliceerd worden.
In deze nieuwsbrief nieuwtjes over de familie Haringsma en een aantal Gaasterlandse bakkers. In het HIP (Historisch Informatie Punt) van de bibliotheek in Balk is komende maanden een tentoonstelling over bakkersbedrijven in Gaasterland te zien.
 
Op de valreep de laatste editie van de Balkster Courant in de tweede wereldoorlog uitgegeven op 29 augustus 1942. Begin 2017 volgen er meer edities van de Balkster Courant uitgegeven in en vlak na de Tweede Wereldoorlog beschikbaar gesteld door de familie Wildschut uit Wijckel en de familie van der Heide uit Balk.
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Wilhelminastraat 29 3 dec 2016 beschrijving per straat / Wilhelminastraat
De Brink 16, Oudemirdum, bakker Twijnstra 11 dec 2016 Gaasterland / Oudemirdum
Jachtlustweg 12 Wijckel, bakker Prins 17 dec 2016 Gaasterland / Oudemirdum
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Raadhuisstraat 69 27 nov 2016 beschrijving per straat / Raadhuisstraat
Jouke Reins Haringsma (1844-1905) 27 nov 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Rein Joukes Haringsma, vrachtrijder (1868-1940) 27 nov 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Johannes Joukes Haringsma, vrachtrijder (1883-1959) 27 nov 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Balkster Courant 17 dec 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 18 december 2016