langsdeluts nieuwsbrief 2016-3
 
Harichsterdyk 20 scheepstimmerman Hulshoff Westein 27
Harichsterdyk 20 Jakle Hulshoff Westein 27
 
Expositie Langsdeluts is weer open tijdens de kunstmarkt in Balk op 14 mei 2016.
 

Zijn jonge jeugdjaren brengt Hendricus door aan het Westein in Balk waar zijn ouders een kruidenierswinkel hebben in de periode 1920-1930. In 1930 vertrekt het gezin Gosse Gosses Leenstra naar Noord Holland. Op 8 februari 1947 doet hij mee aan de Elfstedentocht. Het wordt een tocht met veel verhalen. Zijn verhaal is opgetekend door het Noordhollands Dagblad toen zijn dochter Sanny het Elfstedenkruisje in bruikleen gaf aan het museum Bettje Wolff in Middenbeemster.
Het Friese land blijft trekken. In 2007 organiseert het eerste Friese schaatmuseum een reünie van 9e elfstedentocht. De tocht met de onttroonde winnaars. Hendricus Leenstra is ook van de partij. Plakboeken vol met wetenswaardigheden over Friesland houdt Hendricus bij. In 2016 hebben zijn kinderen, tien in getal, de plakboeken aan mij geschonken.

 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
     
Harichsterdyk 20 16 mrt 2016 Gaasterland / Harich
Rûchhústerwei 2 Ruigahuizen 20 mrt 2016 Gaasterland / Ruigahuizen
Gosse Gosses Leenstra, winkelier (1881-19?? 9 apr 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Symen Fokkes de Boer, schipper (1817-1897) 11 apr 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Johannes Jakles Hulshoff, scheepstimmerman (1803-1859) 17 apr 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Jakle Johannes Hulshoff, scheepstimmerman (1832-1884) 17 apr 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Luite Peekes Hoekstra, arbeider (1837-1900) 24 apr 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Lorbuorren 3 4 apr 2016 Gaasterland / Harich
Poppe Idskes Poppes 26 mrt 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
hoofdelijke omslag 1911 21 febr 2016 overzichten / belasting 1911
Westein 27 10 apr 2016 beschrijving per straat / Westein 21-50
Fokke Symens de Boer, werkman (1783-1850) 11 apr 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Yke Sytzes van der Wal, winkelier (1847-1924) 11 apr 2016 overzichten / bewoners en eigenaren
Meerweg 27 De Helling 21 april 2016 beschrijving per straat / Meerweg 21-50
     
gezocht
 
Schoolplaten over de boterbereiding voor de volgende tentoonstelling in het HIP (Historisch Informatie Punt) in de bibliotheek in Balk. En voor de Open Monumentendag zaterdag 10 september 2016 dat dit jaar in het teken staat van Iconen en Symbolen.
De iconen voor Gaasterland zijn o.a. het praalgraf Menno van Coehoorn in Wijckel en de boterhandel in Balk.
De symbolen zijn de versierde gevels in Balk waar de rijke boterhandelaren hebben gewoond.
 
voorbeelden van schoolplaten zuivelfabriek voorbeelden van schoolplaten
boterbereiding boterbereiding boterbereiding
Binnenkort volgt een aparte nieuwsbrief over de boterhandel in Balk
 

 

laatste wijziging: 7 mei 2016