De Teernstrabrug
 
Het juridische eigendom van de huidige Teernstrabrug met de beide landhoofden, ondergrond en bijbehoren is op 26 november 2002 overgedragen aan de stichting BMG. Het doel van de Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Gaasterlân-Sleat (BMG), opgericht in 1992, is het bevorderen van de instandhouding van de monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 in de gemeente Gaasterlân-Sleat. De brug is bekend bij het kadaster onder de kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummers 2533 en 2534.
Andere eigendommen van de stichting zijn o.a. de toren van Nederlands Hervormde kerk te Balk, het raadhuis te Balk
 

Teernstrabrug tot 1929

 
Teernstrabrug
prentbriefkaart 003-027 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
de houten klapbrug met op de achtergrond het Westeinde
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 december 1884
 
de beurs in 1927
bron: Tresoar foto 012-15980
De beurs rond 1927 gefotografeerd door Gorter
 

Teernstrabrug 1929 tot heden

 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
tekeningen: doorsnede / aanzicht / fundering / detail walmuur / legenda
Gemeenteopzichter Tjebbe van Dijk tekende het ontwerp van de brug in 1928.
 
aanbesteding vervanging 3e brug
bron: Nieuwsblad van Friesland van 11 september 1928 bron: Leeuwarder Courant van 21 september 1928
 
Het maken van de onderbouw van de nieuwe brug is gegund aan de aannemers M. van der Meer en IJ. de Vries uit Sloten voor een bedrag van f 9230,- . De bovenbouw mocht gemaakt worden door Hendrik Koelstra uit Balk voor f 4553,-. Beide bedragen waren binnen de door de gemeente Gaasterland gemaakte begroting.
 
brug in aanbouw
foto 003-039 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
De brug in aanbouw in het najaar van 1928. In de loop van 1929 is de brug opgeleverd. Tijdens de bouw hebben de aannemers waarschijnlijk tegenslagen gehad, gezien hun claim tot schadevergoeding bij de gemeente van f 669,61.
   
raadsvergadering
bron: Leeuwarder Courant van 9 september 1929 bron: Leeuwarder Courant van 29 oktober 1929
 
van der Meer en de Vries
De landhuisjes in bovenstaand briefhoofd stonden op de plek waar nu hotel Gaasterland is in Rijs.
 
Teernstrabrug
de brug gezien door de camera van de Duitse bezetter in september 1942
de beurs Duite militairen
 
Teernstrabrug
foto 003-100 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De juniorenbeurs. Jong geleerd oud gedaan. Wie zijn deze jongelui op de fiets?
 
foto 200-000 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Links zien we dat de sanering van het Westein in volle gang is. De woningen aan de Gaaikemastraat zijn nog intact. De foto zal daarom gemaakt zijn ze rond 1967 denk ik.
 
Teernstrabrug
prentbriefkaart 003-040 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De woningen aan het Westeinde zijn gesloopt rond 1970 en er is een doorbraak gerealiseerd voor de aanleg van de Erasmusstraat. De bezoekers van de beurs kunnen vanaf nu gebruik maken van een bank om de laatste nieuwtjes door te nemen.
 
herstel brugdek
foto gemaakt door Johan Groenewoud op 21 maart 1982
In maart 1982 is het brugdek hersteld.
 
foto: Balkster Courant van 24 maart 1988
 
ZWH-bus
foto 102-008 beschikbaar gesteld door Sjoerd Haantjes
Op 23 januari 1974 verdwijnt de ZWH bus uit het straatbeeld. Het bedrijf wordt overgenomen door de Fram en het rijdend materieel krijgt de gele Fram-kleuren. Behalve bus nummer 88 hier gefotografeerd op de Teernstra-brug in 1986 ter gelegenheid van een jubileumrit bij het 15-jarig bestaan van de Fram. De chauffeur is Sjoerd Haantjes.
 
brug ontmanteld
foto 003-099 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Wanneer is het brugdek tijdelijk verwijderd vanwege onderhoud? In 1994???
 
Teernstrabrug
foto gemaakt op 21 augustus 2009 door Johan Groenewoud
In 2009 staat de 80 jaar oude brug er nog fier bij. Bij de reconstructie van het centrum in 2007 is er een nieuw kleurtje op gekomen en de brug wordt inmiddels door middel van een elektromotor bediend.
 
voorrangsborden
bron: Leeuwarder Courant van 4 mei 2013
 
 
de leugenbank door de jaren heen
 
leugenbank
foto 003-037 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
v.l.n.r. Stoffel Wagenaar, Thijs Dijkstra, Keimpe de Vos, Kerst Visser, Feike Steenbergen.
 
de leugenbank, voorheen de beurs getuige een artikel in de Leeuwarder Courant van 29 december 1984
 
leugenbank
foto 021-014 beschikbaar gesteld en gemaakt in 1989 door Ytzen (Frits) Bergsma
v.l.n.r.:
1. Leo Konst (op de fiets), 2. Hendrik Leijenaar?, 3. Rinke Roskam (naast de fiets), 4. Hendrik Leijenaar, 5. Hendrik van der Veer, 6. Harmen de Graaf, 7. Eibert Schram, 8. Rintje van Dijk, 9. mevr. Wagenaar, 10. Ynte Gersjes
 
In 1995 worden de oude bankjes verwijderd en vervangen door een moderne overdekte "hi-tech" bank, kosten f 30.000,-. Maar dan heb je ook wat. Het is een ontwerp van stedebouwkundige Wytze Bouma. (bron: Leeuwarder Courant van 21 februari 1995) Collega senioren uit Sneek zijn maar wat jaloers op de Balksters en willen zelf ook een overdekte bank in het centrum van Sneek ( bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1998 )
 
leugenbank
 
de brugwachters van de 3e brug later Teernstrabrug genoemd
 
Johannes Schotanus
brugwachter
bron: leeuwarder Courant van 20 december 1906
 
Tjitte Hylkes Tromp
brugwachter
bron: Leeuwarder Courant van 21 november 1929
 
Johannes Bakker
 
Hendrik Visser
 
 
brugwachter
foto 200-222 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Hendrik Stegenga bedient de brug rond 1971. De Amro-bank moet nog gebouwd (1972) worden.
 
Jappie Schaper
Jappie Schaper
 
openingstijden brug
openingstijden van de bruggen in Balk in 1986
 
openingstijden van de bruggen in Balk volgens www.waterkaart.net
Vanaf 01-05 tot 30-09: Handbediend.
Alle dagen, tussen 09:00h en 12:00h
Alle dagen, tussen 13:00h en 16:15h
Alle dagen, tussen 17:15h en 19:00h
 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-04-2022