Raadhuisbrug tot 1916

 
overkluzing uit 1785
Op de voorgrond de stenen pijp getekend in 1785. De korenmolen aan de Wijckelerzijde waar later De Volharding is gebouwd. Herberg De Zwaan uit 1677 aan de Harichsterzijde.
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 20 december 1839
 
Raadhuisbrug in 1900
De houten valbrug rond 1900 met de Dubbelstraat, het postkantoor en de boterwaag.
 
Raadhuisbrug
prentbriefkaart beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 

Raadhuisbrug 1916 - 1953

 
Raadhuisbrug
prentbriefkaart beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
Raadhuisbrug
prentbriefkaart beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
Raadhuisbrug
prentbriefkaart beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
brugwachters Raadhuisbrug
 
???? - 1899 Scholte Pieters Drijfhout; wagenmaker
 
brugwachter
bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1899
 
1899 - ???? Tjitte de Haan; kleermaker
 

Raadhuisbrug 1953 tot 1984

 
Rond 1953 ontstond een discussie over het vervangen van de in slechte technische staat verkerende ijzerenklapbrug met bruggenhoofden en kademuren. De Luts dempen en een nieuwe riolering aanleggen zou in ieder geval de soms ondraaglijke stank van het Lutswater tot het verleden helpen. Een gemetselde pijp aanleggen zoals hij er tot 1840 heeft uitgezien en de Luts tot aan Kippenburg uitbaggeren bevorderd ook de doorstroming, dus stankvermindering. Het historisch karakter van Balk bleef hiermee ook bestaan..
 
Raadhuisbrug
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Een ontwerp voor de gemetselde pijp genoemd in bovenstaand artikel getekend door dhr Haitjema van de dienst gemeentewerken van de gemeente Gaasterland. Uiteindelijk is gekozen voor het verwijderen van de bovenbouw van de stalen ophaalbrug en het vastzetten van het brugdek. In de loop van de tijd zijn de liggers en het brugdek vernieuwd en de bruggenhoofden hersteld.
 
kademuren
bron: Leeuwarder Courant van 29 oktober 1959
De gestutte kademuren met links de Meerweg.
 
Raadhuisbrug
 
Raadhuisbrug
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Een modernere versie van een pijpconstructie getekend door Ingenieursbureau Oranjewoud in 1979
 
In 1983 is gekozen voor een definitieve oplossing door de gehele brug inclusief de bruggenhoofden en een deel van de kademuren aan beide zijden compleet te vernieuwen. Hieronder een tweetal foto's van de brug vlak voor de sloop genomen op 8 mei 1984.
 
Raadhuisbrug
 
Raadhuisbrug
 

vernieuwing Raadhuisbrug in 1984

 
stremming
sloop Raadhuisbrug
sloop Raadhuisbrug
sloop Raadhuisbrug
 
verwijderen brugdek
De sloop van de brug op 23 mei 1984.
 
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
 
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
   
Jelle Dijkstra als machinist
heien van de betonpalen van 28 mei tot en met 30 mei 1984
Raadhuisbrug
 
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
 
Raadhuisbrug
 
Raadhuisbrug
bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 1984
 
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
 
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
op 27 augustus 1984 stroomt er weer water onder de nieuwe brug door
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
 
Raadhuisbrug
Op 6 september 1984 wordt er nog druk gewerkt aan de afwerking van de brug en de bestrating.
 
Raadhuisbrug
De situatie op zaterdag 15 augustus 2009, het jaar waarin de nieuwe brug alweer 25 jaar in gebruik is. Het beeldje van Herman Gorter is verplaatst naar het F.D. Hoekstraplein. De in 1984 geplante lindeboom is behoorlijk gegroeid.
 
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
Raadhuisbrug
alle foto's gemaakt door Johan Groenewoud
 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 7-06-2019