Wilhelminastraat 47
kadastrale gemeente Balk, sectie H 349, weiland in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832 OAT: Thomas Jans Rinkema, koopman te Balk
   
verkoop in 1950 aan: ZWH autobusbedrijf
verkoop in 19?? aan:  
verkoop in ???? aan: Arriva
verkoop in ???? aan: Lidl
   
   
   
   
Lidl
bewoners / gebruikers
1950 - 1974 autobedrijf "De Zuidwesthoek"    
1974 - ???? Fram    
???? - ???? Arriva    
  Lidl    
autobedrijf "De Zuidwesthoek"
 
bouw garage
bron: Balkster Courant van 11 december 1948
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
ZWH eerste steen
bron: Balkster Courant van 14 mei 1950
 
opening
bron: De Heerenveensche Koerier van 29 juni 1950
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
luchtfoto ZWH garage
prentbriefkaart uit eigen collectie
 
Haskeplein
foto 116-002 beschikbaar gesteld door Melle van de Goot
De feestelijke opening van de ZWH-garage op 28 juni 1950 begint op wat nu het Haskeplein is. Links op de achtergrond de rij bussen voor garage van der Heide.
 
Dubbelstraat
foto 102-007 beschikbaar gesteld door Sjoerd W. Haantjes
Daarna gaat de stoet, met op de kop het speciaal voor deze gelegenheid opgerichte Zuidwesthoekcorps, via de Dubbelstraat en van Swinderenstraat richting Wilhelminastraat.
 
van Swinderenstraat
foto 116-001 beschikbaar gesteld door Melle van de Goot
Hier gaat de stoet de van Swinderenstraat in vanaf de Raadhuisbrug. De bus op de foto is een Diamond uit 1948.
 
opening
bron: Leeuwarder Courant van 29 juni 1950
 
Spannenburg
 
Spannenburg Spannenburg
bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1951
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1951 >>>
klik op de rechter afbeelding voor het complete artikel
 
Spannenburg
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
Spannenburg
bron: Friese Koerier van 7 juni 1961
 
De Witte Tent
bron: Friese Koerier van 17 augustus 1961
 
Spannenburg
 
Spannenburg
bron: Friese Koerier van 21 augustus 1961
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Spannenburg
 
Spannenburg
 
Spannenburg Spannenburg
Het overladen van kranten in 1973. De ZWH 32 in 1973
bron: www.openbaarvervoerinboskoop.nl; link werkt niet meer
 
 
dienstregeling 1952
dienstregeling 1952 beschikbaar gesteld door de familie van Dijk
pagina 16,17 regiokaart
 
Autobedrijf De Zuidwesthoek
bron: urenbriefje beschikbaar gesteld door Melle van der Goot
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige formulier
 
ZWH mededeling  
interieur garage
foto 116-004 beschikbaar gesteld door Melle van der Goot
bron: Balkster Courant van 18 september 1954 interieur garage
 
ZWH chauffeuers gevraagd
bron: Balkster Courant van 26 januari 1957
 
ZWH conductrice
bron: www.nostalgisch-koudum.nl
Conductrice Trijntje van der Veer uit Koudum op de markt in Workum.
 
voetbalwedstrijd
bron: Balkster Courant van 21 juni 1958
voetbalwedstrijd voetbalwedstrijd
foto's beschikbaar gesteld gesteld door Sjoerd Riemersma
 
buskaartje ZWH
bron: collectie Melle van der Goot
 
personeel ZWH garage 1960
foto 279-002

Deze foto van het werkplaatspersoneel van de ZWH en ook Scania Vabis-dealer is gemaakt in juli 1954. 1. Gerrit Otter, 2. Chris Beekman, 3. Berend (Broer) Smit, 4. Johannes Feenstra, 5. Johannes (Joke) Mast, 6. Jacobus van Strien, 7. Sjoerd Dam, 8. Willem Zwaagstra, 9. Tjeerd Bult, 10, Jan Roskam, 11. Anne Mous, 12. Wopke Haantjes, 13. Tjeerd de Jong,  14. Stoffel Ottema, 15. Bauke Luinenburg, 16. Ruurd Visser, 17. Johannes van der Wal, 18. Jan Visser

De bus is een Scania volgnummer 12 gebouwd bij Smit in Joure.
Op het kantoor van de ZWH zaten toen: Alie van Strien, Roel Luyckx, Griet Sloterdijk, dhr Boekholt, Klaske Beukens.
 
ZWH garage te Lemmer
 
ZWH Lemmer  
ZWH Lemmer
bron: Friesche Koerier 24 mei 1966
<<< bron: Leeuwarder Courant van 1 mei 1958
 
ZWH Lemmer ZWH Lemmer
bron: www.openbaarvervoerinboskoop.nl; link werkt niet meer
Twee ZWH bussen bij de garage aan de Straatweg in Lemmer. Links nummer 46 een Scania Vabis. Rechts nummer 64 een Fiat.
 
 
ZWH bus op de Raadhuisbrug in Balk
foto 019-023 beschikbaar gesteld door de familie Luyckx
Een ZWH-bus op de Raadhuisbrug in Balk met de de achtergrond de Dubbelstraat.
 
ZWH Frisiana
bron: Balkster Courant van 28 september 1963
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
afscheid Tjalke de Boer
bron: Leeuwarder Courant 22 april 1964
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
ZWH ZWH
bron: Lichtweekkrant augustus 1964 bron: Balkster Courant van 1 mei 1965
 
ZWH Brouwer
bron: Balkster Courant van 30 januari 1965
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
ZWH ZWH
bron: Balkster Courant van 19 november 1966 bron: Balkster Courant van 1 juni 1968
 
maart 1969
 
de busstaking
 
staking
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1969 pagina 1
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
staking
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1969 pagina 25
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
nachtelijk overleg
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1969 pagina 25
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
staking
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1969 pagina 25
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel / klik op deze link voor vervolgpagina
 
staking
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1969 pagina 25
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
staking
bron: Leeuwarder Courant van 21 maart 1969
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel / klik op deze link voor vervolgpagina
artikelen pagina 25 Leeuwarder Courant 21 maart 1969
artikel 25-2, artikel 25-3, artikel 25-4, artikel 25-5
 
staking ZWH
bron: Leeuwarder Courant van 24 maart 1969
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel / klik op deze link voor vervolgpagina
artikelen pagina 8 Leeuwarder Courant 24 maart 1969
artikel 8-2, artikel 8-3
 
einde staking
bron: Leeuwarder Courant van 25 maart 1969
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
kranteknipsels beschikbaar gesteld door Jetske Tromp-Salverda
 
 
ZWH
bron: Balkster Courant van 27 mei 1972
 
buskaartje ZWH
bron: collectie Melle van der Goot
 
ZWH vrouwen
 
ZWH vrouwen
foto 158-001 beschikbaar gesteld door mevr. Westra
v.l.n.r.
1. B. Bijkerk (Lemmer), 2. A. Talman (Lemmer), 3. J. Boezerooi (Wolvega), 4. Hinke de Jong (Balk), 5 Roely Berkenpas (Balk), 6. Suze Haantjes (Balk), 7. V. Holkema (Balk), 8. Jetske Tromp-Salverda (Balk), 9. Fre Boomsma-de Jong (Balk), 10. W. van Houten (Sneek), 11. A. Klijnsma-Heeres (Balk), 12. S. Gijzen (Balk), 13. H. Haanstra (), 14. B. Ferbeek (Lemmer)
15. G. Kuipers (Lemmer), 16. S. Huitema (Lemmer), 17. M. Bangma (Lemmer), 18. J. Bangma (Lemmer), 19. Afke van Dijk-Westhof (Balk), 20. D. van der Wal (Balk), 21. Jeltje Roskam-Feenstra (Balk), 22. Jeltje van Strien-Hettenga (Balk), 23. Anne de Jong- de Boer? Hoekstra (Balk), 24. J. Semplonius (Balk), 25. H. Coehoorn (Lemmer)
26. A. Groen (Wolvega), 27. C. Gerritsma (Bolsward), 28. A. Dijkstra (Lemmer), 29. M. Eerhardt (Lemmer), 30. H. van der Land (Emmeloord), 31. H. Luinenburg (Balk), 32. S. Ottema (Balk), 33. B. van Wieren (Sneek)
34. Hieke Semplonius (Balk), 35. R. Homma (Bakhuizen), 36. Teatske Haantjes-de Hey (Balk), 37. Jannie Kraak-Feenstra / B. Haagsma (Lemmer), 38. Marieke Wierda (Elahuizen), 39. Tine Zwaagstra (Balk), 40. M. Visser-Dijkman (Balk), 41. Ria Visser-de Jong (Lemmer)
 
Berend de Kroon
bron: Leeuwarder Courant van 5 februari 1973
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel / klik op deze link voor de foto
 
personeel gevraagd
bron: Balkster Courant van 27 april 1974
 
FRAM
 
De Friese Autobus Maatschappij (FRAM), gevestigd in Heerenveen, is een voormalig openbaar vervoerbedrijf dat op 1 april 1971 is ontstaan uit een fusie van de NOF in Dokkum - waarin kort daarvoor de LABO en de LAB, beide gevestigd in Leeuwarden, waren opgenomen - met de NTM in Heerenveen. Op 1 januari 1974 kwam daar de ZWH in Balk bij en op 1 januari 1979 ook nog de lijndiensten van de ESA in Marum.
bron: wikipedia
 
Fram garage
foto 200-023 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Fram kaartje
een buskaartje van 5 juli 1976 voor een enkele reis van Balk (049) naar Heerenveen (085)
 
sluiting Fram werkplaats
bron: Sudwesthoeknijs april 1985
In 1985 sluit de werkplaats van de Fram aan de Wilhelminastraat: pagina 1; pagina 2
 
ZWH bus weer even in Balk
foto 102-008 beschikbaar gesteld door Sjoerd Haantjes
Een ZWH-bus weer even terug in Balk op de Teernstrabrug.
 
Marten de Boer
bron: Balkster Courant van 21 april 1988
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
Marten de Boer
 
Marten de Boer
bron: Balkster Courant van 5 mei 1988
 
Fram Fram Fram
foto 200-140 foto 200-141 foto 200-139
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
in mei 1991 gaat de 40 jaar oude garage tegen de vlakte
 
sloop garage
foto 200-138
sloop sloop sloop
foto 200-134 foto 200-129 foto 200-127
sloop sloop sloop
foto 200-132 foto 200-126 foto 200-130
sloop garage
foto 200-128 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bouw Fram garage
bron: Balkster Courant van 23 mei 1991
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
tekening Fram garage
 
nieuwbouw Fram garage nieuwbouw Fram-garage
foto 200-121 archief gemeente Gaasterlân-Sleat foto 200-123 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De nieuwe garage in aanbouw op 5 november 1991
 
Fram bushokje
foto 200-120 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze foto is waarschijnlijk van de garage in Minnertsga. Volgens insiders heeft dit wachthokje niet in Balk gestaan.
 
Veonn
 
VEONN (Vervoersonderneming Noord-Nederland) was een Noord-Nederlands openbaarvervoerbedijf dat in op 1 januari 1996 ontstond uit een fusie tussen de FRAM uit Friesland en de DVM/NWH uit Drenthe en de Noordoostpolder/Noordwest-Overijssel. Het bedrijf heeft nog geen drie jaar bestaan, want per 30 september 1998 is het overgenomen door Arriva. Dit gaf Arriva direct een sterke positie in het noorden van Nederland. De bussen voerden overigens pas vanaf 22 april 1999 het logo van Arriva.
bron: wikipedia
 
Veonn
bron: Leeuwarder Courant van 18 november 1995
 
Veonn dienstregeling
bron: Leeuwarder Courant van 26 oktober 1996
 
fusie Veonn Arriva
bron: Leeuwarder Courant van 9 juli 1998
 
Arriva
 
Arriva
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1999
 
Connection
 
Connexxion
bron: Leeuwarder Courant van 27 mei 2006
 
Connection
Het busstation in 2009
 
Frysker
bron: Leeuwarder Courant van 12 september 2007
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
meer over de Fryskers:
Leeuwarder Courant van 19 maart 2007, 12 september 2007, 1 februari 2008
Waar zijn de Fryskers gebleven?
 
bushalte bushalte
 
Arriva
 
Arriva
bron: Leeuwarder Courant van 12 september 2007
 
Connextion Arriva
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 2009
 
Arriva
bron: Balkster Courant van 19 februari 2013
klik op bovenstaande afbeeldingen voor het complete artikel
 
LIDL
 
Lidl Lidl
bron: Leeuwarder Courant van 23 maart 2004 bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 2006
 
Lidl
 
opening Lidl
Opening Lidl op woensdag 25 juli 2007
klik op bovenstaande afbeelding voor de voorpagina van de openingsfolder
 
voorgevel Lidl
 
Lidl
bron: Leeuwarder Courant van 29 juli 2014
 
nieubouw Lidl Balk
     
Lidl Lidl Lidl
16 december 2014 16 december 2014 24 december 2014
Lidl Lidl Lidl
2 januari 2015 2 januari 2015 16 februari 2015
Lidl Lidl Lidl
16 februari 2015 10 maart 2015 10 maart 2015
sloop busgarage
     
Lidl Lidl Lidl
13 maart 2015 13 maart 2015 13 maart 2015
Lidl Lidl Lidl
13 maart 2015 13 maart 2015
Lidl Lidl
13 maart 2015 13 maart 2015 13 maart 2015
Lidl opening Lidl Lidl
13 maart 2015   22 maart 2015
 
opening Lidl
klik op bovenstaande afbeelding voor de openingsfolder
 
Lidl
8 augustus 2015
 
'
laatste wijziging: 28 januari 2016