Wilhelminastraat 3 en 5 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 74, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 76  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 231, kerk en begraafplaats  
1953 / invoering straatnamen, Wilhelminastraat 3 en 5  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Wilhelminastraat 5 hisgiscode: 1017
eigenaren
eigenaar in 1715: De Mennonite Vermaning
eigenaar in 1832 OAT: Doopsgezinde Gemeente te Balk
verkoop in 1864 aan: Jan Wybes Brandsma, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1879 aan: Anna Maria Goedkoop weduwe van Wiebe Jans Brandsma
verkoop in 1922 aan: Jurjen Everts Teernstra, logmenthouder te Balk
verkoop in 1928 aan: Evert Jurjens Teernstra, logementhouder te Balk
verkoop in 1935 aan: Jan Jurjens Teernstra, herbergier te Balk
verkoop in ???? aan: Lammert Swart en Tineke Langendijk
verkoop in 1995 aan: Roel Holkema te Balk,
   
Wilhelminastraat
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

231 hernummerd in 1864 naar nummer 446
 
 
bron: Tresoar
 
 
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
Wilhelminastraat
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 1863
 
bewoners
huisnummers: 1859 - 1910 Balk 86; 1910 - 1914 Balk ; 1914 - 1920 Balk; 1920 - 1930 Balk ; 1930 - 1953 Balk 164; 1953 - heden Wilhelminastraat 5
 
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 De Mennonite Vermaning / zelfs; blad 79, nummer 74
1717 - 1718 De Mennonite Vermaning / zelfs; blad 81, nummer 74
1721 - 1774 De Mennonite Vermaning / zelfs; blad 111, nummer 74
1775 - 1785 De Mennonite Vermaning / zelfs; blad 164, nummer 74
1786 - 1804 De Mennonite Vermaning / zelfs; blad 165, nummer 74
speciekohieren 1748 - 1806
1799 - 1805 niet genoemd
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 77
1812 De Kerk, volgnummer 45
volkstelling 1840; huisnummer Balk 76
1840 Martjen Minnes Minnema, geen beroep
woningregister 1849 - 1859 blad 104; huisnummer Balk 76 / 86
1849 - 1859 geen vermelding
woningregister 1859 - 1869 blad 34; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 231; huisnummer Balk 86
1859 - 1862 kerkgebouw der doopsgezinden
1862 - 1869 niet genoemd in register
woningregister 1869 - 1879 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 446, volgnummer 194 / 181
1869 - 1879 pakhuis
bevolkingsregister 1879 - 1890; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 446
1879 - 1890 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 93; huisnummer Balk 86
1890 - 1894 Age Sipkes Hofstra, goud- en zilversmid ( * 17 oktober 1857 te Balk); hoofd
1894 - 1900 Tyemen Wouter Bosma, winkelier ( * 15 maart 1858 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 105; huisnummer Balk 86 / 113
1900 - 190? Tyemen Wouter Bosma, kruideniersbediende ( * 15 maart 1858 te Balk); hoofd
190? - 190? Jiskje van der Werf, weduwe Christiaan Damstra, zonder beroep ( * 14 april 1842 te Stavoren); hoofd
190? - 190? Jelle Koornstra, werkman ( * 17 februari 1878 te Sint Nicalaasga); hoofd
190? - 190? Auke Visser, brievenbesteller ( * 15 december 1872 te Schiermonnikoog); hoofd
190? - 190? Dirk Brandsma, fabrieksarbeider ( * 29 december 1853 te Oldeboorn); hoofd
190? - 190? Hendrik de Jager, koopman ( * 24 november 1850 te Balk); hoofd
190? - 1910 Johannes Kampen, centrifugist ( * 31 augustus 1859 te Scharsterbrug); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer 113 / 132
1910 - 1911 Johannes Kampen
1917 - 1920 Klaas Hoekstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 4; huisnummer Balk 113
1911 - 1911 Johannes Kampen, centrifugist ( * 31 augustus 1859 te Scharsterbrug); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 65; huisnummer Balk 113
1917 - 1920 Klaas Hoekstra, timmerknecht ( * 25 februari 1888 te Workum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 152; huisnummer Balk 162
1921 - 1921 Klaas Hoekstra, timmerman ( * 25 februari 1888 te Workum)
1921 - 1922 Ynte Hijlkema, arbeider ( * 11 oktober 1885 te Harich)
1922 - 1927 Marijke van der Weij, zonder beroep ( * 2 augustus 1870 te Nijhuizum)
1927 - 1930 Andries Gouma, chauffeur ( * 26 september 1899 te Laar, Duitsland); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 143; huisnummer Balk 164
1930 - 1931 Andries Gouma, chauffeur ( * 26 september 1899 te Laar, Duitsland); hoofd
1932 - 1934 Grietje Eitstra, zonder beroep ( * 7 juli 1871 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1934 - 1939 Jurjen Everts Teernstra, zonder beroep ( * 11 april 1862 te Engwier); hoofd
1934 - 1939 Catharina Teernstra, huishoudster ( * 13 oktober 1893 te Balk)
 
1938 - 197? familie Teernstra
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 1914 Balk 114; 1914 - 1920 Balk 133; 1920 - 1930 Balk 163; 1930 - 1953 Balk 165; 1953 - ???? Wilhelminastraat 3, ???? - heden Wil;heminastraat 5
1911 - 1920 bergplaats register van huisnummering 1910-1920 blad ?; nummer 114 / 133
1921 - 1930 bergplaats register van huisnummering 1920-1930 blad ?; nummer 163
1931 - 1939 bergplaats register van huisnummering 1930-1938 blad ?; nummer 165
1939 - heden bergplaats  
     
 
 
Wilhelminastraat
 
Wilhelminastraat 3 is de huidige garage en nummer 5 is het woonhuis. Het huis is gebouwd in 1934 waarschijnlijk door Bouwbedrijf Boersma uit Balk en in opdracht van Jan Teernstra. De garage stamt uit 1625. Op die plek heeft de Vermaning gestaan van de Doopsgezinde gemeente te Balk. Later was het de stalling voor paarden van gasten van hotel Teernstra en daarna is het gebruikt als stalling van paarden voor de kerkbezoekers van de Gereformeerde Kerk vlak om de hoek aan de Gaaikemastraat. Balken van het hotel Teernstra zijn na de brand in 1911 van dat hotel weer gebruikt in de garage. De brandschade is nog aanwezig. In 1934 is het dak van het woonhuis doorgetrokken over de garage.
De bovendorpel van de achterdeur van de oude Vermaning hangt nu, gerestaureerd, in de Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat. Voor meer informatie over de Vermaning zie de website van Roel Holkema op onderstaande link.
Doopsgezinde Vermaning
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10-09-2022