Wilhelminastraat 29 / Bloemstraat 2 BAG 2018: Bloemstraat 2
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 348, weiland in 1832  
eigenaren
eigenaar in 1832 OAT Inne Johannes Betzema, bakker te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2008 >>>
   

kadastrale gegevens

Balk H 348 vernummerd in ???? naar H 750
Balk H 750 vernummerd in ???? naar H 1392
minuutplan 1832, netteplan 1887
bron: Tresoar
bewoners
huisnummering: 1920 - 1930 Balk 149; 1930 - 1953 Balk 152; 1953 - heden Wilhelminastraat 29
     
huisnummerregister 1920 - 1930 blad ; huisnummer Balk 149
1920 - 192? stal Rein Haringsma / Jan de Vries
192? - 1930 garage Rein Haringsma / Jan de Vries
huisnummerregister 1930 - 1939 blad; huisnummer Balk 152
1930 - 1939 garage Rein Haringsma
 
1939 - heden  
     
Haringsma & De Vries
 
In opdracht van Rein Joukes Haringsma bouwt timmerman Siebe Machiels Visser uit Balk een paardenstal aan de Westersteke in Balk. Nu (2016) bijna honderd jaar later staat de schuur er nog.
tekeningen: plattegrond / doorsnede
bron: bouwvergunning d.d. 15 maart 1919 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bron: Tresoar kentekens, fotonummer: 1078. Bron: J. Krijl-de Jong, Eindhoven
B-3151 = R. Haringsma, Balk, gemeente Gaasterland. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.
B-3151 = J. v. Hes, Balk, gemeente Gaasterland. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
Dit is de auto waarvoor Rein Haringsma (1868-1940) samen met J. van Hes rond 1920 het nummer B-3151 heeft aangevraagd. Deze auto deed blijkbaar dienst voor hun bodebedrijf Balk-Sneek, gevestigd te Balk. Dit bedrijf zou nog lang in stand worden gehouden door Rein Haringsma en zijn zoon Arend Haringsma (1909-2004), door ons neven en nichten "Omke Arie" genoemd.
Arend Haringsma had sterke banden met de familie van ondergetekende. In 1938 trouwde hij met Trijntje de Jong (1912-2002), een zuster van mijn vader. Een broer van haar, Rintje de Jong werkte geruime tijd als chauffeur bij bovengenoemde bodedienst.
Wij vonden deze foto in een fotoalbum van de familie de Jong. De persoon die naast de auto staat, is vermoedelijk Eeltje Spoelstra, wiens zuster later trouwde met een broer van mijn vader.
bron: Tresoar kentekens
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 juni 1923
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 oktober 1923
 
fotonummer: 4814. Bron: H. Schuuring
Reclame van Frederik Ozinga (Parkstraat 16) op Hotel Ozinga (nu Rijksmonument) aan Lemmerweg 8 en bus van Sneek-Balk met niet leesbare kenteken. Vermoedelijk B-6070. Bron De Auto maart 1923
bron: Tresoar kentekens
 
foto 325-014 beschikbaar gesteld door Froukje de Jong uit Balk
B-6070 Rein Haringsma, Balk, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 14-3-1923 (Rein Haringsma en Jan de Vries hebben samen dit nummer)
Links Rintje de Jong (1908-1949) en rechts Arend (Arie) Haringsma (1909-2004) voor hun Chevrolet in de Harichster- of Westersteke in Balk. Op de achtergrond de woningen van de Woningstichting Gaasterland die tegenover de garage van de firma staan.
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1933
 
fotonr: 5317. Bron: Nynke van der Zee
B-12507 Arend Haringsma, Balk, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 7-5-1928 (Overgeschreven 22 april 1949)
B-12507 Combinatie Balk en Omstreken, Balk, gemeente Gaasterland (no. B152). Afgegeven: 22-4-1949 (Overgeschreven)
 
Op de foto Douwe van der Zee, geboren op 21 juni 1924 in Balk. Hij zal hier ongeveer 13 jaar oud zijn. Op de achtergrond de garage aan de Harichstersteke
bron: Tresoar kentekens
 
bron: Friesch dagblad van 1 december 1945 bron: Met beurtschippers en boderijders door Friesland
complete opstelling van boderijders op het Martiniplein in Sneek: overzicht 1 / overzicht 2
bron: www.friesfotoarchief.nl
Het Martiniplein in Sneek met de muziektent rond 1939. Op de achtergrond de Martinikerk.
 
prentbriefkaart eigen collectie
De Wilhelminastraat in de jaren 50 van de 20e eeuw vanaf het dak van hotel Teernstra aan de Van Swinderenstraat. De vrachtauto van Arie Haringsma of de CBO staat voor de garage.
 
nota beschikbaar gesteld door Dick de Jong
 
bron: Balkster Courant van 22 september 1962
 
bron: Balkster Courant van 4 mei 1963 bron: Balkster Courant van 17 juli 1965
 
bron: Balkster Courant van 27 februari 1966
 
foto archief gemeente Gaasterlân-Sleat.
April 1993
 
eigen foto
September 2008.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 05.06.2019