Wilhelminastraat 1 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 74, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 77  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 230, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Wilhelminastraat 1  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Wilhelminastraat 1A hisgiscode: 1017
eigenaren
eigenaar in 1715: De Mennonite Vermaning
eigenaar in 1832 OAT: Doopsgezinde Gemeente te Balk
verkoop in 1863 aan: Tijs Sjoerds Tijsma, schipper te Balk
verkoop in 1883 aan: Johan Frederik Christoffel Sluiter, zadelmaker te Balk
verkoop in 1890 aan: Haring Klazes Pelsma, werkman te Balk
verkoop in 1933 aan: Gerrit Dijkstra, boekhouder te Amsterdam
verkoop in 1952 aan: Tjitte Hielkes Tromp, timmerman, gehuwd met Gerritje Lasker te Balk
verkoop in ???? aan: Egidio Peddis, te Sneek, pizzeria
   
   
Wilhelminastraat
2006
kadastrale gegevens

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

230 hernummerd in 1864 naar nummer 445 en 446
445 hernummerd in 1870 naar 484
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
Wilhelminastraat 1
het pand in 2006
 

kadatrale kaart

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 1863 bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1890
 
bewoners
huisnumering: (1859) - 1910 Balk 87; 1910 - 1914 Balk 115; 1914 - 1920 Balk 134; 1920 - 1930 Balk 164; 1930 - 1953 Balk 166; 1953 - heden Wilhelminastraat 1
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1804 De Mennonite Vermaning / bruiker; blad 165 / volgnummer 74
speciekohieren 1748 - 1806
1799 - 1805 niet genoemd
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 76
1812 weduwe Harmen Cornelis, volgnummer 30
periode 1812 - 1829
1817 Uilkje, dochter van Mijntje Lylkes Bosma en Janke Harmens Hellema geboren op huisnummer Balk 77
1820 Pietje, dochter van Mijntje Lylkes Bosma en Janke Harmens Hellema geboren op huisnummer Balk 76
1822 Janke Harmens Hellema overleden op huisnummer Balk 77
1823 Pietje, dochter van Mijntje Lylkes Bosma en Janke Harmens Hellema overleden op huisnummer Balk 77
volkstelling 1829, blad
1829  
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 77
1840 Popkjen Johannes de Vries, weduwe Pieter Pieters Velzen, inlands kramer
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 105; huisnummer Balk 77 / 87
1849 - 1850 Jurjen Johannes ten Brink, veldwachter ( * 1809 te Balk); hoofd
1850 - 1851 Hermanus Meulenkamp, rijkscommies ( * 15 november 1806 te Kampen); hoofd
1851 - 1857 Gerhardus Franciscus van der Velde, rijkscommies ( *
woningregister 1859 - 1869 blad 34; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 230, huisnummer Balk 87
1859 - 1869 Teunis Reins Bosma
1859 - 1869 Tijs Sjoerds Tijsma
1859 - 1869 Folkert Martens Homma
woningregister 1869 - 1879 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 445
1869 - 1879 Tijs Sjoerds Tijsma  
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 129; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 484
1879 - 1890 Tijs Sjoerds Tijsma
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 94; huisnummer Balk 87
1890 - 1890 Grietje Zwart, zonder beroep ( * 16 mei 1823 te Hindeloopen)
1890 - 1900 Haring Pelsma, werkman ( * 24 december 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 106; huisnummer Balk 87 / 115
1900 - 1910 Haring Pelsma, arbeider ( * 24 december 1839 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 7; huisnummer Balk 115 / 134
1910 - 1920 Haring Pelsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 63; huisnummer Balk 115 / Balk 134
1911 - 1920 Haring Pelsma, zonder beroep ( * 24 december 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 153; huisnummer Balk 164
1920 - 1924 Haring Pelsma, zonder beroep ( * 24 december 1839 te Balk); hoofd
1924 - 1930 Jikke Jorwerda, weduwe Haring Pelsma, zonder beroep ( * 18 januari 1849 te Bolsward); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 144; huisnummer Balk 166
1931 - 1932 Jikke Jorwerda, weduwe Haring Pelsma, zonder beroep ( * 18 januari 1849 te Bolsward); hoofd
1935 - 1939 Tjitte Tromp,timmerman ( * 30 maart 1907 te Balk)
 
200? - heden pizzeria
     
pizzeria
 
Wilhelminastraat Wilhelminastraat
het pand in 2010 het pand in 2012
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29 juli 2017