Wijckelerdyk 9A - buitenplaats Landlust te Wijckel
 
bron: google streetview september 2015
 
foto 336-003 beschikbaar gesteld door Albert Aukes Visser
Ter hoogte van de splitsing Jelle Meineszleane / Wikelerdyk stond in de periode 1718 - 1932 de buitenplaats "Landlust".
 
eigenaren
1832:Tjietje Douwes Albada assessor te Balk, legger Balk 1
? (3 / 227)
Trijntje Cornelis Sleeswijk te Balk ( 4 / 125)
? (4 / 126)
Fettje Poppes rentenier te Balk (26 / 7)
Frederuca Poppes rentenier te Balk (26 / 8)
Poppe Corenlis Poppes te Balk (62 / 8)
dr. Jan Cornelis Tromp arts te Balk (105 / 653)
mr. Cornelis Jan Tromp, advocaat te Balk (105 / 655)
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 82 in 1832, huis en erf
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 83 in 1832, weiland
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 84 in 1832, weiland
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 85 in 1832, weiland
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 86 in 1832, weiland
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 87 in 1832, weiland
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 88 in 1832, weiland
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 89 in 1832, weiland
bron: www.hisgis.nl
kadastrale kaart 1832
bron: www.hisgis.nl
De kadastrale kaart uit 1832 hierboven geeft de situatie weer ten tijde van de verkoop van huize Landlust in 1840 door de erven van Tjietje Douwes Albada, assessor van de Grietenij Gaasterland. Het woonhuis met erf onder nummer B 82 en de bijbehorende weilanden de nummers B 83 - B 89. De boerderij vlak onder perceel 89 is waar nu (2015) de familie de Winter woont. Linksboven de Dubbelstraat en de Luts in Balk. Het gebied ten noorden van Landlust wordt in 1832 de Brand Hendrikspolder genoemd. De weilanden ten oosten en zuiden van B 86 is de Van Colder polder met molen en waterplas. Het witte gebied rechtsboven op de kaart is het Slotermeer.
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 82 vernummerd in 1884 naar B 1246
kadastrale gemeente Balk sectie B 83 vernummerd in 1884 naar B 1247
kadastrale gemeente Balk sectie B 89 vernummerd in 1884 naar B 1248
kadastrale gemeente Balk sectie B 84 - 88 ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1246 - 1248 ongewijzigd tot 1929
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
B 82 - 83 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 4/125 , 4/126 , 26/7 , 26/8
B 84 - 85 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 4/125 , 4/126 , 26/7 , 26/8 , 62/8
B 86 - 88 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 3/227 , 4/125 , 4/126 , 62/8
B 86 - 88 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 3/227 , 4/125 , 4/126
B 1246, 1247, 1248 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 62/8
B 84 - 88 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 105/653 , 105/655
B 1246 - 1248 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 105/653 , 105/655
bron: www.tresoar.nl
 
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864.
 
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de Topografische Kaart uit 1932.
 
 
 
Tjietje Douwes Albada
 
verkoop Landlust
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1840
 
Jan Willems van de Wetering
 
1895 Balk, notaris L. H. Potma Beeindiging Betreft huurrecht onroerende goederen te Balk en Woudsend
- Jan Willems van de Wetering te Wijckel
- Cornelis Jan Tromp te Balk
- Jan Cornelis Tromp te Balk
- Eelkjen Anna Tromp te Balk, gehuwd met Poppe Sikkes Poppes
Bron Tresoar: toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 64 d.d. 21 november 1895
 
boelgoed jan Willem van de Wetering
bron: Leeuwarder Courant van 21 april 1896
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 2030
- Jan Willems van de Wetering te Wijckel, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 40 d.d. 1 mei 1896
 
Het eigendom van Landlust met bijbehorende landerijen ging in 1896 over naar:
mr. Cornelis Jan Tromp en zijn broer dr. Cornelis Jan Tromp
het betreft de percelen: Balk B 84, 85, 86, 87, 88, 422, 1246, 1247, 1248 en 1256
Het perceel Balk B 1256 lag tegenover Landlust. Langs
 
Albert Dirks Duijf
 
bron: Leeuwarder Courant van 18 september 1912
 
foto 336-006 beschikbaar gesteld door Albert Aukes Visser
Albert Duijff op het achtererf van de boerderij Landlust. Rechts op de achtergrond de bomen van de boerderijen aan het Tsjamkedykje. Links een vreemdachtige schuur met steunberen en dichtgemetselde ronde kozijnen?
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 oktober 1929
Pluimveetentoonstelling te Balk. bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 november 1931
 
foto 336-005 beschikbaar gesteld door Albert Aukes Visser
Jelle Duijff vlak achter de boerderij met links de schuurdeuren van het hoofdgebouw en op de achtergrond het zomerhuis achter de boerderij met waarschijnlijk zicht op het Slotermeer.
 
foto 336-008 beschikbaar gesteld door Albert Aukes Visser
Fotograaf Mandemaker uit Balk kwam speciaal voor deze bijzondere varkens, de Piétrain, naar Landlust om ze op de gevoelige plaat vast te leggen.
De Piétrain komt oorspronkelijk uit Belgie. Dit varken kwam vroeger veel in de Ardennen voor. De Piétrain heeft zwarte vlekken en recht opstaande oren. Het is één van de meest gespierde varkens rassen ter wereld.
 
 
 
foto 336-011 beschikbaar gesteld door Albert Aukes Visser
De Wikelerdyk rond 1971 (bron: BAG) met rechts de ligboxenstal van Huisman in aanbouw. Langs het hek links loopt het toegangspad naar de boerderij van familie De Winter, nu Wikelerdyk 40.
 
foto 336-012 beschikbaar gesteld door Albert Aukes Visser
Bouwbedrijf Noppert was rond 1972 actief met de bouw van sociale huurwoningen aan de Jelle Meineszleane. In de bosjes aan de rechterzijde stond het toegangshek van "Landlust".
 
foto 336-004 beschikbaar gesteld door Albert Aukes Visser
Circa 1980. Wat rest van Landlust was het smeedijzerenhek met de palen.
 
toegangshek huize Landlust
foto 100-001 beschikbaar gesteld door Sjoerd Wijnia uit Balk
Het oude toegangshek van buitenplaats "Landlust" aan de Wikelerdyk.
 
 
  Zorgfliet
Het toegangshek van "Landlust" heeft opvallend veel overeenkomsten met het hek van "Zorgvlied"of "Zorgfliet" dat aan de Jeen Hornstraweg staat tussen Wijckel en Sloten.
foto uit: "Ei sjuch it doarpke Wikel..."
 
klik op de foto voor een close-up van het hek
foto 100-004 beschikbaar gesteld door Sjoerd Wijnia uit Balk
 
 
 
bewoners
huisnummering: 1840 - 1859 Wijckel ?; 1859 - 1890 Wijckel 108; 1890 - 1900 Wijckel 149; 1900 - 1910 Wijckel ?; 1910 - sloop na 1944 Wijckel 2
   
18?? - 1840 Tjietje Douwes Albada, assessor ( * 1765 te Harich)
   
 
   

woningregister 1859 - 1869 blad 43; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 82 huisnummer Wijckel 108

1859 - 1869 Jan Willems van de Wetering, veehouder ( * 1 maart 1824 te Lemmer); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 82, volgnummer 345
1869 - 1879 Jan Willems van de Wetering, veehouder ( * 1 maart 1824 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 177; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 82
1880 - 1890 Jan Willems van de Wetering, veehouder ( * 1 maart 1824 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 173; huisummer Wijckel 149
1890 - 1896 Jan Willems van de Wetering, veehouder ( * 1 maart 1824 te Lemmer); hoofd
1897 - 1900 Albert Dirks Duyf, veehouder ( * 12 maart 1874 te Balk); hoofd, van blad 160
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 172; huisnummer Wijckel 149 / 2
1900 - 1910 Feddigjen Sijtsma, veehoudersche ( * 24 oktober 1840 te Harich); hoofd / moeder
1900 - 1910 Albert Dirks Duyf, veehouder ( * 12 maart 1874 te Balk); hoofd
190? - 190? Lijsbert Pietersma, boerenmeid ( * 11 maart 1884 Sondel)
190? - 190? Pieter Tromp, boerenknecht ( * 21 februari 1850 te Langweer)
190? - 190? Afke Bouma, boerenmeid ( * 20 november 1887 te Hemelum)
bevolkingsregister C-G 1911 - 1920 blad 52; huisnummer Wijckel 2
1910 - 1920 Albert Dirks Duyf, veehouder ( * 12 maart 1874 te Balk); hoofd
1910 - 1920 Feddigje Sietsma (weduwe Dirk Duijff) inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 1; huisnummer Wijckel 2
1921 - 1930 Albert Dirks Duyf, veehouder ( * 12 maart 1874 te Balk); hoofd,
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 1; huisnummer Wijckel 2
1931 - 1932 Albert Dirks Duyf, veehouder ( * 12 maart 1874 te Balk); hoofd, naar Wijckel 31
 
na 1944 vervallen / afgebroken
   
AZC
 
struktuurschets Balk
In de struktuurschets Balk 2004 wordt gesproken over het uitbreidingsplan Landlust ten noordoosten van de Wijckelerdijk tussen de Jachthavendijk en de Munnikeleane.
 
AZC Fryske Marren
bron: Friesch dagblad van 22 januari 2015
 
De Fryske Marren
bron: publicatie gemeente De Fryske Marren op 19 maart 2015
 
Landlust
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 2015
Landlust / AZC
 
Landlust aan de Wikelerdyk
 
opheffing facebook
bron: 23 maart 2015 Omrop Fryslân
facebookaccount
 
AZC
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 2015
 
AZC
bron: Friesch Dagblad van 1 april 2015
AZC
Op de informatiebijeenkomst in De Treemter over een nieuw azc in Balk kwamen vierhonderd mensen af. Er waren zowel voor- als tegenstanders. foto: Simon Bleeker
AZC in Balk
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 2015
 
oproep kerken
bron: Friesch Dagblad van 2 april 2015
 
oproep burgemeester
bron: Friesch Dagblad van 2 april 2015 vervolgprocedure: pagina 24
 
AZC Balk Vooruit
bron: Balkster Courant van 9 april 2015
 
AZC ingezonden
ingezonden stukken in de Balkster Courant
ingezonden ingezonden
bron: Balkster Courant van 23 april 2015 bron: Balkster Courant van 30 april 2015
ingezonden ingezonden
bron: Balkster Courant van 7 mei 2015 bron: Balkster Courant van 4 juni 2015
ingezonden
bron: Balkster Courant van 11 juni 2015
 
alternatieve locatie aan de Houtdyk
 
Houtdyk
 
  Houtdyk
petitie AZC Balk
bron: Balkster Courant 7 mei 2015
 
bron: Friesch Dagblad van 27 mei 2015 >>>
 
petitie AZC
bron: Friesch Dagblad van 25 juni 2015
 
AZC
bron: Friesch Dagblad van 2 juli 2015
 
petitie AZC
bron: Balkster Courant van 16 juli 2015
 
AZC petitie
bron: Balkster Courant van 23 juli 2015
 
AZC Houtdyk
bron: Balkster Courant van 15 oktober 2015
 
Houtdyk
 
 
AZC
bron: Friesch Dagblad van 21 augustus 2015
 
akkoord AZC
bron: Friesch Dagblad van 27 augustus 2015
 
bron: Friesch Dagblad van 9 april 2016
 
bron: Friesch Dagblad van 12 juli 2016
foto: Simon Bleeker
Christerlijk Basis school de Bolster in Balk. De vluchtelingenkinderen krijgen in de noodlokalen op het schoolplein les.
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 juli 2016
Half augustus betrekken vluchtelingen het AZC op de locatie Landlust in Balk. foto: Catrienus van der Veen
 
bron: Balkster Courant 14 juli 2016
Er leefden veel vragen over het AZC. Maar de sfeer was goed. foto: Modou Bojang tekst: Meintje Haringsma
 
 
 
 
 
familie de Winter
 
de Winter
bron: Leeuwarder Courant van 25 augustus 2015
 
de Winter
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 2015
 
de Winter
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 2015
familie de Winter
 
de Winter
bron: Friesch Dagblad van 13 november 2015
 
bron: Friesch Dagblad van 19 april 2016
 
 
 
 
AZC
bron: Leeuwarder Courant van 9 oktober 2015
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 7 maart 2017