Wikelerdyk 6
 
Wikelerdyk 6
google streetview 2015
 
Wijckelerweg
prentbriefkaart 046-003 beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
 
 
eigenaren
1832: Hendrik Brands van der Goot, koopman te Balk, legger Balk 94
verkoop in ???? aan: ?? (Register 69, 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56)
verkoop in 18?? aan: jonkheer G.G.R.G. van Swinderen te Rijs (Register 69, 14/45)
verkoop in 1898 aan Maatschappij Gaasterland te Den Haag (Register 69, 106/611)
verkoop in 1899 aan: Simon Meinesz, koopman en fabrikant te Wijckel (Register 69, 107/314)
verkoop in ???? aan: ??? , (Register 69, 107/315
verkoop in ???? aan: ??? , (Register 69, 110/494)
verkoop in ???? aan: ??? , (Register 69, 115/384)
verkoop in ???? aan: ??? , (Register 69, 113/39)
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 13, weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 13 vernummerd in 1878 naar B 1172, 1173, 1174, 1175
kadastrale gemeente Balk sectie B 1174 vernummerd in 1880 naar B 1203,1204,1205
kadastrale gemeente Balk sectie B 1203 vernummerd in 1901 naar B 1562 en 1563 (Wikelerdyk 6)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1562 ongewijzigd tot 1929 (Wikelerdyk 6)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1563 vernummerd in 1913 naar B 1764 (Wikelerdyk 8)
bron: www.tresoar.nl
 
Wikelerdyk 6 Wikelerdyk 6
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
B 13 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1174 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1203 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1203 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/314 , 107/315
B 1562 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 110/494 , 115/384 , 113/39
bron: www.tresoar.nl
 
Wikelerdyk 6
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 6 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1900 Wijckel 153d; 1910 - 191? Wijckel 215; 191? - 1920 Balk 368; 1920 - 1930 Balk 393; 1930 - 1953 Balk 378; 1953 - heden Wikelerdyk 6
     
  De woning is waarschijnlijk gebouwd in 1879 in opdracht van jonkheer van Swinderen.
woningregister 1880 - 1890
  ?
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 180; huisnummer Wijckel 153d
1890 - 1890 Jan Verpoorten, rijksveldwachter ( * 13 juli 1848 te Bath); hoofd
1890 - 1891 Engel Visser, ( * 25 juli 1851 te Workum); inwonend
1890 - 1890 Wouter Guerin, waarnemend rijksontvanger ( * 11 januari 1865 te St. Joshua ten Noodae); inwonend
1891 - 189? Cornelia Marianne Seijnstra, nicht ( * 10 maart 1882 te Middelburg); inwonend
1892 - 1894 Jurrien Bearda, rijks(commies) ( * 21 april 1856 te Dokkum); hoofd
1894 - 1899 Hendrik Kappen, rijkscommies ( * 27 september 1854 te Nieuwe Pekela); hoofd
1899 - 1899 Petrus Melles, commies ( * 20 juni 1854 te Groningen); hoofd
1899 - 1900 Simon Meinesz, -- ( * 17 augustus 1874 te Harich); hoofd
1899 - 1900 Doutzen Dijkstra, dienstbode ( * 15 december 1879 te Nijega); inwonend
1900 - 1900 Janke Lijklema, -- ( * 28 april 1883 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 183; huisnummer Wijckel 153d / 215
1900 - 1910 Simon Meinesz, fabrikant ( * 17 augustus 1874 te Harich); hoofd
1900 - 190? Ypkje Wagenmakers, dienstbode ( * 8 juni 1879 te Balk); inwonend
1903 - 190? Barbara de Groot, dienstbode ( * 1 februiari 1871 te Krimpen aan de Lek); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 200; huisnummer Wijckel 215
1911 - 1911 Simon Meinesz, fabrikant ( * 17 augustus 1874 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 183; huisnummer Balk 368
1911 - 1916 Hendrik Herman Frederik Vierdag, rijksontvanger ( * 10 januari 1881 te Zwolle)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 26; huisnummer 368
1916 - 1920 Uilkjen Haarsma, weduwe Jan Stoffels Boersma, zonder beroep ( * 7 januari 1851 te Sondel)
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 343; huisnummer Balk 393
1920 - 1930 Uilkjen Haarsma, weduwe Jan Stoffels Boersma, zonder beroep ( * 7 januari 1851 te Sondel)
1920 - 1921 Hendrikje de Vries, dienstbode ( * 14 december 1898 te Nijemirdum)
1921 - 1927 Trijntje de Kroon, dienstbode ( * 23 april 1900 te Oudega)
1922 - 1923 Johanna de Plaa, zonder beroep ( * 2 juni 1864 te Wissekerke)
1927 - 1930 Fettje de Roest, dienstbode ( * 16 augustus 1897 te Hemelum)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 314; huisnummer Balk 378
1930 - 1939 Uilkjen Haarsma, weduwe Jan Stoffels Boersma, zonder beroep ( * 7 januari 1851 te Sondel)
1930 - 1935 Fettje de Roest, dienstbode ( * 16 augustus 1897 te Hemelum)
1935 - 1939 Ruurdje Zijlstra, dienstbode ( * 16 januari 1903 te Uitwellingerga)
 
1939 -  
  familie Siemonsma
   
verkoop
 
Perseveranza Perzeveranza
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 9 december 1911 bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 18 januari 1916
 
 
 
Wijckelerweg
prentbriefkaart 046-003 beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
De villa Perseveranza (is Italiaans voor doorzettingsvermogen / volharding) in 1899 gekocht door Simon Meinesz (1874 te Harich - 1929 te Hilversum) van de maatschappij Gaasterland. Het bedrag dat hij neertelde voor deze villa was f 1600,- Volgens de koopacte hoorde dit bij Wijckel. Simon Meinesz staat in de voortuin.
 
villa Perseveranza
foto 046-001 beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
De voorgevel met voortuin van de villa Perseveranza. Simon Meinesz en Anna von Santen zitten voor de serre.
 
villa Perseveranza
foto 046-001 beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
De achtergevel met tuin van villa Perseveranza.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-06-2019