Wikelerdyk 2 / Bogermanstraat 32
 
Wikelerdyk 2
google streetview 2015
 
Wagenaar
foto 200-072 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De boerderij van Wagenaar aan de Wikelerdyk rond 1980?
 
eigenaren
1832: Marten Brands van der Goot, grossier te Balk, legger Balk 96
bron: www.hisgis.nl
verkoop in 1906 aan: Watze Tjebbes Hepkema te Wijckel , Dirk Tjebbes Hepkema te Dijken
verkoop? in 19?? aan: Michaël de Winter,
verkoop in 1915 aan: Johannes Imkes Wagenmakers, postbode te Balk
verkoop in 1916 aan: Minze Wagenaar en Pieter Wagenaar, veehandelaars te Balk,
verkoop in 19?? aan: Max Wagenaar, veehouder te Balk
verkoop in 1985 aan: Adri Siemonsma, winkelier te Balk
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 1, boomgaard in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 1 (opp. 00 00 00) vernummerd in 1907 naar B 1659
B 1659 (opp. 00 00 00) komt uit B 1 en 3
kadastrale gemeente Balk sectie B 1659 ongewijzigd tot 1929
 
Wikelerdyk 2 Wikelerdyk 2
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijving volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 1 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 26/5 , 45/46, 45/ 47, 45/48, 45/49, 45/50
B 1 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 45/170
B 1659 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 84/162 , 95/12 , 109/537 , 108/765 , 117/505 , 118/239
bron: www.tresoar.nl
 
26 / 5 = Cornelia Poppes te Balk
45 / 46 = Marten Brants van der Goot te Balk
45 / 47 = Hylke Brants van der Goot te Balk
45 / 48 = Petrus Martens van der Goot te Balk
45 / 49 = Trijntje Martens van der Goot te Lemmer
45 / 50 = Neeltje Poppes van der Goot te Balk
45 / 170 = ??
84 / 162 = Watze Tjebbes Hepkema te Dijken
95 / 12 = Dirk Tjebbes Hepkema landbouwer te Dijken
109 / 537 = ??
108 / 765 = Eeltje Pieters Spoelstra winkelier te Sondel, Wijckel
117 / 505 = Johannes Wagenmakers postbode te Balk
118 / 239 = Minze Jans Wagenaar ??
 
Wikelerdyk 2
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 2 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 2 op de topografische kaart uit 1932
 
bewoners
huisnummering: 1900- 1910 Wijckel 154a; 1910 - 191? Wijckel 216; 191? - 1920 Balk 366; 1920 - 1930 Balk 391; 1930 - 1953 Balk 376; 1953 - 1986 Wikelerdyk 2; 1986 - heden Bogermanstraat 32
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 258; huisnummer Wijckel 154a / 216
1909 - 1910 Michaël Pieters de Winter, veehouder ( * 11 maart 1875 te Ruigahuizen); hoofd
bevolkingsregister W-Z 1911 - 1920 blad 68; huisnummer Wijckel 216
1911 - 191? Michaël Pieters de Winter, veehouder ( * 11 maart 1875 te Ruigahuizen); hoofd
bevolkingsregister W-Z 1911 - 1920 blad 68; huisnummer Balk 366
191? - 1916 Michaël Pieters de Winter, veehouder ( * 11 maart 1875 te Ruigahuizen); hoofd, naar Sint Nicolaasga
1916 - 1920 Minze Wagenaar, veehouder ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 341; huisnummer Balk 391
1921 - 1930 Minze Wagenaar, veehouder ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 312; huisnummer Balk 376
1931 - 1939 Minze Wagenaar, veehandelaar ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
1935 - 1939 Bauke Buwalda, schoonzoon ( * 9 decmber 1905 te Burgwerd); inwonend
 
1939 - 1985 familie Wagenaar
1986 - heden supermarkt familie Siemonsma
 
 
In oktober 1908 koopt Michaël de Winter 3 percelen weiland te Wijckel van veehouder Watze Hepkema uit Wijckel.
 
bron: archief gemeente Gaasterlân Sleat bouwvergunningen
Timmerman Seferinus Franzes Haarsma tekent voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe boerderij voor Michaël de Winter en Siebrig Haarsma te Wijckel.
tekeningen: voorgevel, zijgevel, plattegrond , doorsnede woning, doorsnede schuur, langsdoorsnede
 
Wikelerdyk 2 Wikelerdyk 2
bron: Nieuwsblad van Friesland; van 2 november1915 bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1915
 
Wikelerdyk 2
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 3 december 1915
 
familie Wagenaar
 
Wikelerdyk 2
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 8 februari 1916
 
Wagenaar
foto 200-071 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Wagenaar
foto 200-073 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
C 1000 - Siemonsma
 
C1000  Siemonsma
bron: Leeuwarder Courant van 3 juli 1985
 
eerste steen C1000
foto 095-013 beschikbaar gesteld door de familie Siemonsma
eerste steen C1000
bron: Balkster Courant 11 september 1986
 
eerste steen
 
Carry Tefsen
bron: Balkster Courant van 27 november 1986
 
opening C1000
bron: Balkster Courant van 4 december 1986
opening C1000
 
C1000 C1000 C1000
foto 095-016 foto 095-015 foto 095-018
opening C1000
foto 095-012 beschikbaar gesteld door de familie Siemonsma
 
C1000 openingsaanbieding
bron: Balkster Courant van 4 december 1986
 
Golff, de concurrende supermarkt in Balk, feliciteert de familie Siemonsma op bijzondere wijze.
In de Balkster Courant van 24 december 1986 bedankt de familie Siemonsma voor de grote belangstelling en de vele attenties tijdens de opening van de nieuwe supermarkt.
 
C1000 Siemonsma
bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1990
 
C1000  Siemonsma
foto archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De C1000 supermarkt aan de Bogermastraat met rechts 't Haske in februari 1992.
 
C 1000
bron: Balkster Courant van 27 oktober 2011
 
C 1000
bron: Balkster Courant van 27 oktober 2011
 
C1000 Siemonsma
foto's genomen op 28 juli 2012: Johan Groenewoud
  C1000  
   
C1000 Siemonsma C1000 Siemonsma
   
   
C1000  Siemonsma C1000  Siemonsma
Balkster Courant 17 november 2011 Balkster Courant 17 november 2011
   
   
   
 
C1000 Siemonsma
bron: Balkster Courant van 23 augustus 2012
 
C 1000
bron: Balkster Courant van 14 maart 2013
 
Plus - Siemonsma
 
Wat er aan vooraf ging.
 
Van C1000 naar jumbo geel of Alebrt Hein blauw
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 2012
 
C1000 Siemonsma
bron: Leeuwarder Courant van 4 februari 2015
 
van C1000 naar Plus
 
C1000 Siemonsma
bron: Balkster Courant van 12 februari 2015
Met de omschakeling van de C1000 in Balk naar Plus zijn er nog 92 winkels in Nederland onder de C1000 vlag.
 
C1000 alles in de tent 50% Plus wagen
de C1000 groenteafdeling opruiming van C1000 artikelen de PLUS karavaan
 
Plus Siemonsma
 
de opening op 18 maart 2015
 
opening Plus
klik op de afbeelding voor de openingsfolder
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 21-12-2023