Wikelerdyk 16
 
Wikelerdyk 16
google streetview 2015
 
Villa Zomerrust
De villa in de jaren dertig van de 20e eeuw.
 
eigenaren
 
1832: Hendrik Brands van der Goot, koopman te Balk, legger Balk 94
bron: www.hisgis.nl
 
verkoop in 18?? aan: jonkheer G.G.R.G. van Swinderen te Rijs (Register 69, 14/45)
verkoop in 1898 aan: Maatschappij Gaasterland te 's Gravenhage (Register 69: 106/611)
verkoop in ???? aan: ? (Register 69: 45/170)
verkoop in 1906 aan: Gerben Gerrits van der Wal, koopman te Sloten (Register 69: 85/62)
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 14, huis en erf in 1832
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 15, boomgaard in 1832
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 16, weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 14 (opp. 00 53 50) vernummerd in 1907 naar B 1661
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 15 (opp. 00 26 20) vernummerd in 1907 naar B 1661,1662
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 16 (opp. 00 18 80) vernummerd in 1907 naar B 1663
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1661 (opp. 00 53 90) vernummerd in 1925 naar B 1906
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1662 (opp. 00 25 10) ongewijzid tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1663 (opp. 02 40 20) vernummerd in 1925 naar B 1906
B nummer 1663 komt uit B 16, 1053, 1078
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1906 (opp. 02 58 10) ongewijzigd tot 1929
 
minuutplan Balk B 14 netteplan Balk B 14
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijving volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 14, 15, 16 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200, 21/131, 23/12-13, 2/318, 33/55-56, 14 / 45
B 14, 15, 16 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611, 45/170
B 1661, 1662, 1663 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 85 / 62
B 1906 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 85 / 62
bron: www.tresoar.nl
 
2 / 200 = Hendrik Brants van der Goot te Balk
21 / 131 = Jacobus Hendriks van der Goot, winkelier te Balk
23 / 12 = Cornelia Sybrands de Vries, echtgenoot van Jacobus Hendriks van der Goot, te Balk
23 / 13 = Jaitje Hendriks van der Goot rijksontvanger te Oosterend
2 / 318 = Rintje Hendriks van der Goot te Balk
33 / 55 = ??
33 / 56 = ??
14 / 45 = jonkheer G.G.R.G. van Swinderen te Rijs
106 / 611 = Maatschappij Gaasterland te Den Haag
45 / 170 = ??
85 / 62 = Gerben Gerrits van der Wal te Sloten
 
topografische kaart
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 16, zathe Steenbergen, op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 16 op de topografische kaart uit 1932
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Wijckel 152, 1911 - 1920 Wijckel 210; 1921 - 1930 Wijckel 227 ; 1931 - 1944 Wijckel 253; 1944 - 1953 Balk 382b; 1953 - 19?? Wikelerdyk 18
 
 
   
1817 - 1825 Marten Brands van der Goot, landbouwer ( (* 16 juli 1788 te Balk); hoofd
1817 Aukjen Martens van der Goot, geboren op nummer 61 te Wijckel.
1818 Aukjen Martens van der Goot,geboren op nummer 61 (huizinge genaamd Steenbergen) te Wijckel.
1820 Petrus Martens van der Goot, geboren op nummer 61 te Wijckel.
1823 Trijntje Martens van der Goot, geboren op nummer 61 te Wijckel.
1825 Neeltje Martens van der Goot, geboren op nummer 61 te Wijckel.
volkstelling 1840, huisnummer Wijckel 61
1840 Brant Hendriks van der Goot, boer ( * 23 juni 1805 te Balk); hoofd
1840 Tiede Rinderts Dijkstra, boerenknecht ( * te Follega)
1840 Grietje Johannes Vogelzang, dienstmeid ( * te Mirns en Bakhuizen); inwonend
1840 Pietje Willems Smids, kindermeid ( * te Woudsend); inwonend
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 1064; huisnummer Wijckel 61
1849 - 1859 Brant Hendriks van der Goot, bouw en zuivelboer ( * 23 juni 1805 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 14; huisnummer Wijckel 110
1859 - 1869 Brant Hendriks van der Goot, bouw en zuivelboer ( * 23 juni 1805 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 14; volgnummer 341
1869 - 1879 Brant Hendriks van der Goot, bouw en zuivelboer ( * 23 juni 1805 te Balk); hoofd
woningregister 1880 - 1890 blad ?; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 14
1880 - 1883 Brant Hendriks van der Goot, veehouder ( * 23 juni 1805 te Balk); hoofd
1880 - 1886 Aaltje Luitjens Ykema, weduwe Brant H van der Goot, ( * 6 okotober 1805 te ?); hoofd vanaf 1883
1885 - 1890 Roelof Jeens Dijkstra, veehouder ( * 3 april 1830 te Delfstrahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 176; huisnummer Wijckel 152
1890 - 1900 Roelof Jeens Dijkstra, veehouder ( * 3 april 1830 te Delfstrahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 178; huisnummer Wijckel 152 / 210
1900 - 1903 Roelof Jeens Dijkstra, veehouder ( * 3 april 1830 te Delfstrahuizen); hoofd
1903 - 190? Otte Bouwstra, veehouder ( * 12 november 1844 te Hemelum); hoofd
190? - 1910 Johannes Tjietjes Albada, veehouder ( 22 februari 1862 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 6; Wijckel 210
1911 - 1912 Johannes Tjietjes Albada, veehouder ( 22 februari 1862 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 173; Wijckel 210
1912 - 1917 Cornelis Bouwstra, veehouder ( * 20 juli 1885 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 121; Wijckel 210
1917 - 1917 Albert Koops, arbeider ( * 21 oktober 1879 te Assen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 125; Wijckel 210
1917 - 1918 Hendrik Hemstra, smid ( * 18 september 1889 te Kubaard); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 117; huisnummer Wijckel 210
191? - 1920 Johannes Huisman, koopman ( * 20 september 1891 te Balk) hoofd
  Ane Huisman
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 216; Wijckel 227
1921 - 1930 Johannes Huisman, veehouder ( * 20 september 1891 te Balk) hoofd
1925 - 1926 Stijntje Feenstra, weduwe Hendrik Huisman, moeder ( * 2 oktober 1860 te Balk); inwonend
1921 - 1922 Roelofke Wagenaar, dienstbode ( * 30 januari 1903 te Balk); inwonend
1921 - 1923 Jottje Smits, boerenknecht ( * 5 februari 1900 te Oldeouwer); inwonend
1922 - 1927 Antje Hoekstra, dienstbode ( * 29 juli 1907 te Idskenhuizen); inwonend
1923 - 1923 Gerben Duijster, boerenknecht ( * 20 juni 1905 te Sloterdijk,Amsterdam); inwonend
1923 - 1926 Roelof Haringsma, boerenknecht ( * 17 november 1899 te Harich);
1925 - 1926 Pieter van der Goot, boerenknecht ( * 12 juni 1909 te Harich); inwonend
1926 - 1928 Klaas Schaper, neef, boerenknecht ( * 31 augustus 1910 te Ee); inwonend
1926 - 1927 Klaas de Jong, boerenknecht( * 9 juli 1902 te Ureterp); inwonend
1927 - 1929 Trijntje Schotanus, dienstbode ( * 7 augustus 1905 te Sondel); inwonend
1927 - 1928 Eelke Schokker, boerenknecht ( * 28 december 1904 te Nijemirdum); inwonend
1928 - 1930 Sijtze Wierda, boerenknecht ( * 22 mei 1903 te Harich); inwonend
1929 - 1930 Sietze Haringsma, boerenknecht ( * 22 mei 1903 te Harich); inwonend
1929 - 1930 Geertje Stegenga, dienstbode ( * 28 september 1913 te Wijckel); inwonend
1930 - 1930 Benjamin Stegenga, boerenknecht ( * 22 mei 1915 te Wijckel); inwonend
1930 - 1930 Kornelis Ottema, boerenknecht ( * 10 augustus 1912 te Wijckel); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 228; Wijckel 252
1931 - 1939 Johannes Huisman, veehouder ( * 20 september 1891 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Kornelis Ottema, boerenknecht ( * 10 augustus 1912 te Wijckel); inwonend
1931 - 1931 Benjamin Stegenga, boerenknecht ( * 22 mei 1915 te Wijckel); inwonend
1931 - 1932 Geertje Stegenga, dienstbode ( * 28 september 1913 te Wijckel); inwonend
1931 - 1932 Sijtze Wierda, boerenknecht ( * 21 maart 1910 te Woudsend); inwonend
1932 - 1934 Siementje van Solkema, dienstbode ( * 2 mei 1916 te Oudemirdum); inwonend
1932 - 1933 Wiebren van der Zee, boerenknecht ( * 16 augustus 1915 te Oudega HON); inwonend
1933 - 1934 Lambertus Veltman, boerenknecht ( * 31 maart 1919 te Wijckel); inwonend
1934 - 1935 Trijntje Hinke Beuckens, dienstbode ( * 13 juli 1918 Harich); inwonend
1934 - 1936 Rintje Schotanus, boerenknecht ( * 6 januari 1921 Sondel); inwonend
1935 - 1937 Trijntje Hettinga, dienstbode ( * 13 juli 1918 te Wijckel); inwonend
1936 - 1938 Popke Feenstra, boerenknecht ( * 3 juli 1921 te Wijckel); inwonend
1937 - 1939 Feikje Samplonius, dienstbode ( * 6 september 1921 te Oosterzee); inwonend
1937 - 1938 Hendrik Sikkes, boerenknecht ( * 10 juni 1914 te Harich); inwonend
1938 - 1939 Ruurd Stegenga, boerenknecht ( * 27 juni 1922 te Wijckel); inwonend
1939 - 1939 Yke van der Wal, boerenknecht ( * 28 december 1911 te Oudega HON); inwonend
1939 - 1939 Meintsje Oostwoud, dienstbode ( * 15 augustus 1923 te Oldeouwer); inwonend
1939 - 1939 Inte Boukes, boerenknecht ( * 23 mei 1925 te Ruigahuizen); inwonend
 
1939 - 1944  
   
Balk 382b
1944 - 1953  
Wikelerdyk 18
1954 - 1959 familie Hessel de Graaf, boerenarbeider, en Minke De Graaf-Pool.
   
bewoners villa "Zomerrust"
huisnummering: 1921 - 1930 Wijckel 228 ; 1931 - 1944 Wijckel 253; 1944 - 1953 Balk 382a; 1953 - heden Wikelerdyk 16
 
   
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 220; Wijckel 228
1924 - 1924 Gerben Gerrits van der Wal, handelaar in boter en kaas ( * 16 december 1856 te Sloten Frl); hoofd
1924 - 1925 Trijntje Tromp, vrouw van Gerben van der Wal ( * 16 juli 1863 te Woudsend); hoofd
1924 - 1924 Berber Bouma, dienstbode ( * 17 maart 1898 te Grouw); inwonend
1925 - 1926 Alwina Rathing, huishoudster ( * 14 april 1888 te Grüpenhagen, Duitsland); inwonend, naar Hannover
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 229; Wijckel 253
1931 - 1939 Gerben Gerrits van der Wal, handelaar in boter en kaas ( * 16 december 1856 te Sloten Frl); hoofd
1931 - 1939 Alwina Rathing, dienstbode ( * 14 april 1888 te Grüpenhagen, Duitsland); inwonend
 
1939 - 1944 Gerben Gerrits van der Wal, handelaar in boter en kaas ( * 16 december 1856 te Sloten Frl); hoofd
Balk 382a
1944 - 1953  
Wikelerdyk 16
  ??
1966 - 1996 Waterschap Tusken Mar en Klif
199? - heden  
   
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 24 april 1885
 
villa Zomerrust
foto 003-170 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Eigenaar Gerben Gerrits van der Wal liet in 1923 het oude voorhuis slopen en deze villa bouwen.
 
Wikelerdyk 16
foto beschikbaar gesteld door Paul Doeven gedigitaliseerd door Frans Mulder fotografie uit Harich
Deze foto hing in het kantoor van het in 1965 opgerichte waterschap Tusken Mar en Klif dat hier van 1968? tot 1997? gevestigd was.
 
Wikelerdyk 16
bron: Balkster Courant van 1 september 1956
In de feestweek gehouden in augustus 1956 organiseerde het feestcommittee een ruitershow op het sportterrein achter de Christelijk Lagere School (links) en de boerderij op Wikelerdyk 16.(rechts)
 
boerenboelgoed Wikelerdyk 16
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1971
 
 
 
Mar en Klif
bron: Friese Koerier van 4 juni 1965
 

Tusken Mar en Klif was een waterschap in het zuidwesten van Friesland van 1967 tot 1996. Het waterschap had zijn zetel in Balk. Het grondgebied lag bij oprichting in de gemeenten Gaasterland, Sloten, Lemsterland, Hemelumer Oldeferd en Wymbritseradeel en besloeg grofweg de vierhoek Stavoren - Workum - Sint Nicolaasga - Lemmer.

Na een besluit daartoe door Gedeputeerde Staten van Friesland in 1965 ontstond Tusken Mar en Klif op 1 januari 1967 uit een fusie van acht waterschappen: De Brandemeer, De Grens, De Grote Noordwolderpolder, De Kei, De Langesloot, De Luts, Wainserwar en Woudsend c.a.. In de loop der jaren werden alle boezemwaterschappen en particuliere polders in het zuidwesten van Friesland opgeheven en toegevoegd aan Tusken Mar en Klif. Deze fusie was onderdeel van de eerste waterschapsconcentratie in de provincie Friesland. Per 1 januari 1997 ging het waterschap bij de tweede concentratie op in Wetterskip Boarn en Klif, die in 2004 weer opging in het huidige Wetterskip Fryslân.

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tusken_Mar_en_Klif
 
luchtfoto Wikelerdyk 16
 
 
Wikelersyk 16 Zomerrust waterschap Tusken mar en Klif
bron: Leeuwarder Courant van 21 september 1996 bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1996
 
 
 
Wikelerdyk 16
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Foto gemaakt in het voorjaar van 1997. Het waterschap Tusken Mar en Klif ging per 1 januari 1997 op het nieuwe waterschap Boarn en Klif te Heerenveen.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-10-2023