Wikelerdyk 12
 
Wikelerdyk 12
google streetview 2015
 
Wikelerweg
foto 200-107 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
In de periode 1900 tot 1913 drukt Feike Dooitze Hoekstra hier o.a. de Balkster Courant.
 
eigenaren
 
1832: Hendrik Brands van der Goot, koopman te Balk, legger Balk 94
bron: www.hisgis.nl
verkoop in ???? aan: ?? (Register 69, 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56)
verkoop in 18?? aan: jonkheer G.G.R.G. van Swinderen te Rijs (Register 69, 14/45)
verkoop in 18?? aan: jonkheer J.H.F.K. van Swinderen te Rijs (Register 69, 54/180)
verkoop in 1898 aan: Maatschappij Gaasterland te Den Haag (Register 69, 106/611)
verkoop in ???? aan: Durk Wijma gemeentesecretaris (Register 69, 103/233)
verkoop in 1913 aan: Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel (Register 69, 83/206)
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 13, weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 13 vernummerd in 1878 naar B 1172, 1173, 1174, 1175
kadastrale gemeente Balk sectie B 1174 vernummerd in 1880 naar B 1203,1204,1205
kadastrale gemeente Balk sectie B 1175 vernummerd in 1880 naar B 1205
kadastrale gemeente Balk sectie B 1205 vernummerd in 1880 naar B 1217, 1218, 1219
kadastrale gemeente Balk sectie B 1218 vernummerd in 1886 naar B 1352 en 1353
kadastrale gemeente Balk sectie B 1219 vernummerd in 1886 naar B 1352 en 1353
kadastrale gemeente Balk sectie B 1352 vernummerd in 1886 naar B 1367 en 1368 (Wikelerdyk 10 en 12)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1353 vernummerd in 1911 naar B 1711 en 1712 (Wikelerdyk 14)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1367 vernummerd in 1911 naar B 1711 (Wikelerdyk 10)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1368 vernummerd in 1926 naar B 1925 en 1926 (Wikelerdyk 12)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1711 vernummerd in 1926 naar B 1925
kadastrale gemeente Balk sectie B 1925 komt uit B 1711, 1368, 1712
kadastrale gemeente Balk sectie B 1926 komt uit B 1368
 
Wikelerdyk 10 Wikelerdyk 10
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijving volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 13 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1172 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1174 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1175 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1205 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1218 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1219 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1218 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 54/180
B 1219 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 54/180
B 1352 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
B 1367 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 103/233
B 1368 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 54/180 , 106/611 , 103/233 , 83/206
B 1711 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 83/206
B 1925 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
B 1926 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
bron: www.tresoar.nl
 
2 / 200 = Hendrik Brants van der Goot te Balk
21 / 131 = Jacobus Hendriks van der Goot, winkelier te Balk
23 / 12 = Cornelia Sybrands de Vries, echtgenoot van Jacobus Hendriks van der Goot, te Balk
23 / 13 = Jaitje Hendriks van der Goot rijksontvanger te Oosterend
2 / 318 = Rintje Hendriks van der Goot te Balk
33 / 55 = ??
33 / 56 = ??
14 / 45 = jonkheer G.G.R.G. van Swinderen te Rijs
54 / 180 = Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Mirns
106 / 611 = Maatschappij Gaasterland te Den Haag
103 / 233 = ??
83 / 206 = Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel
 
Wikelerdyk 12
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 12 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 12 op de topografische kaart uit 1932
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1900 Wijckel 153; 1910 - 191? Wijckel 212; 191? - 1920 Balk 371; 1920 - 1930 Balk 396; 1930 - 1953 Balk 381; 1953 - heden Wikelerdyk 12
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 189; huisnummer Wijckel 153
1898 - 1900 Feike Dooijtze Hoekstra, boekdrukker ( * 26 november 1850 te Ytens); hoofd
1899 - 1900 Eelco Paulus Kingma, "dienstmeid" ( * 18 mei 1886 Makkum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 179; huisnummer Wijckel 153 / 212
1900 - 1910 Feike Dooijtze Hoekstra, boekdrukker ( * 26 november 1850 te Ytens); hoofd
1900 - 1901 Eelco Paulus Kingma, "dienstmeid" ( * 18 mei 1886 Makkum); inwonend
1900 - 1901 Geertje Aukes, ( * 12 juni 1884 te Sloten); inwonend
1900 - 1903 Johanna Ter Meulen, nicht ( * 18 februari 1848 te Zwolle); inwonend
1902 - 190? Klaaske Dijkstra, dienstbode ( * 26 februari 1886 te Sloten); inwonend
1903 - 190? Yde van der Plaats, ( * 7 juli 870 te Leeuwarden); kostganger
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 56; huisnummer Wijckel 212
1911 - 1911 Feike Dooijtze Hoekstra, boekdrukker ( * 26 november 1850 te Ytens); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 250; huisnummer Wijckel 212
1911 - 191? Sied Ykes de Jong, weduwe Jacob Eiberts Hoekstra ( * 3 augustius 1849 te Wijckel)
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 250; huisnummer Balk 371
191? - 1913 Sied Ykes de Jong, weduwe Jacob Eiberts Hoekstra, ( * 3 augustus 1849 te Wijckel)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 26; huisnummer 371
1913 - 1920 Jan Groenhof, zonder beroep ( * 12 april 1875 te Kolderwolde)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 26; huisnummer 372
191? - 1913 drukkerij F.D. Hoekstra
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 346; huisnummer 396
1920 - 1922 Jan Groenhof, zonder beroep ( * 12 april 1875 te Kolderwolde)
1922 - 1924 Hendrik van der Wal, commies ter secretarie ( * 16 december 1896 te Bolsward)
1924 - 1925 Jan Sitenga, timmerman ( * 15 december 1898 te Sneek)
1925 - 1928 Johannes Berger, onderwijzer ( * 13 januari 1900 te Kampen)
1928 - 1929 Jan de Vries, kaasmaker ( * 22 april 1896 te Oudkerk)
  Hendrik Kuiper, verzekeringsagent ( * 19 april 1888 te Balk)
1930 - 1930 Meeuwis Monster, rijksontvanger ( * 15 juni 1889 te Oud Beijerland)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 317; huisnummer 381
1930 - 1932 Meeuwis Monster, rijksontvanger ( * 15 juni 1889 te Oud Beijerland)
1932 - 1936 Jeen Eize Willems Harmsma, zonder beroep ( * 23 januari 1870 te Oudshoorn)
1936 - 1939 Hendrik van der Wal, commies der secretarie ( * 16 december 1896 te Bolsward)
 
  familie van der Wal
  familie Koudenburg
  familie Bierman
  familie Wagenaar
  familie Ridder
   
goud- en zilversmederij Drijfhout
 
Wikelerdyk
 
Op het weiland Balk B 13 zijn vanaf circa 1880 de woningen gebouwd die er nu (2019) nog staan. Op het perceel van de boomgaard kwam later, na 1887, een boerderij die lang bewoond is geweest door de familie Wagenaar. De School met de Bijbel werd gebouwd in 1924, nu De Bolster. De woning tussen de boomgaard en de tuin is onlangs gesloopt.
 
 
firma Drijfhout
bron: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van H. Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedrijven N.V. te Amsterdam in 1952
Rond 1883 laat Willem Hanzes Drijfhout aan de rand van Balk, toen nog bij Wijckel horend, een kleine fabriek bouwen met aan de rechterzijde een nieuwe directeurswoning (nu Wikelerdyk 10).
 
Drijfhout
nota 063-034 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete nota
 
Drijfhout
nota 063-037 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
 
Drijfhout Jules Perret Michelin
bron: Leeuwarder Courant van 1 maart 1883
 
In 1886 werd de fabriek naar Amsterdam overgeplaatst onder de naam H. Drijfhout en Zoon. Inmiddels ging Drijfhout meer en meer over naar een mechanische productiewijze.
 
te huur
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1888
 
drukkerij F.D. Hoekstra
 
Balkster Courant
31 oktober 1903 bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Wikelerweg
foto 200-107 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
In de periode 1900 tot 1913 drukt Feike Dooitze Hoekstra hier o.a. de Balkster Courant.
 
drukkerij Hoekstra drukkerij Hoekstra
bron: Balkster Courant van 23 januari 1904 bron: Balkster Courant van 23 januari 1904
 
drukkerij Hoekstra
bron: Balkster Courant van 6 augustus 1904
 
personeel drukkerij Hoekstra
foto 508-004 uit: Doordrukken. Het verhaal van een familiebedrijf. 118 jaar Hoekstra
namen uit: Balk in oude ansichten.
De foto zal genomen zijn rond 1910 bij de drukkerij aan de Wikelerdyk. Let op het witte hekwerk met 4 planken en de rij bomen op de achtergrond.
staand v.l.n.r.
Nolle Lu(i)nenburg ( * 16 februari 1897 te Wijckel, bakkersknecht, in 1913 naar Sneek, letterzetter, in 1915 van Sneek)
Auke de Lange ( * 21 februari 1896 te Mirns en Bakhuizen, in 1922 typograaf te Amsterdam)
Cornelis Feenstra ( * 23 december 1896 te Oudemirdum)
Jan Wagenmakers ( * 18 juli 1895 te Balk, in 1922 besteller van brieven en telegrammen te Balk)
Jacob Hoekstra, Johannes Hoekstra
zittend v.l.n.r.
Doorenspleet, Kool
In 1913 wordt een pand aan de Wijckelerzijde in Balk gekocht waar tot 1967 de drukkerij zal blijven.
 
verkoop Wikelerdyk 12
bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1913
 
woonhuis
 
In 1913 koopt de Vereniging voor Christelijk Onderwijs het pand tezamen met de directeurswoning. De vereniging laat het voorhuis van de fabriek in 1925 verbouwen tot woning.
 
Wikelerdyk 12
foto 261-001 beschikbaar gesteld door Ria en Ronald Prins
Op de foto staan Johannes Berger (1900-1968) en zijn echtgenote Geertje Gort (1902-1984). De foto is waarschijnlijk gemaakt op 21 april 1925 toen de naastgelegen "School met den Bijbel" feestelijk werd geopend.
 
verbouw
tekeningen: plattegrond, doorsnede
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 24 februari 1925
 
Wikelerdyk 12
foto 161-003 beschikbaar gesteld en gemaakt door Piet van der Wal
In 1930 wordt het dak van de woning volledig vervangen. Bij deze verbouwing is de achtergelegen fabriek gesloopt.
verbouw
tekeningen: plattegrond, voorgevel, zijgevel
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 17 september 1930
 
In de jaren zestig van de vorige eeuw is de woning gesloopt en vervangen door de huidige woning.
 
Wikelerdyk
bron: google maps november 2010
 
imker Ridder
bron: Balkster Courant van 12 juli 2012
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10.10.2023