Wikelerdyk 1 (1953) BAG 2018: Mr. C.J. Trompstraat 37

kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 62, weiland

 
eigenaren
eigenaar in 1832: Jan Meinderts, koopman te Balk
   
eigenaar in 1898: Mr. Cornelis Jan Tromp,
eigenaar in 19?? Hendrik Huisman, veehouder te Balk
   

Mr. C.J. Trompstraat 37

2010 google streetview

kadastrale gegevens
 
topografische kaart
bron: www.hisgis.nl
Een combinatie van het digitale minuutplan van 1832 en de topografiche kaart van 1935. De polder Landlust wordt op het minuutplan van 1832 de Brand Hendriks polder genoemd.
62 hernummerd in ???? naar nummer ?
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
bewoners
huisnummering: 1914 - 1920 Balk 373a; 1920 - 1930 Balk 398; 1930 - 1953 Balk 383; 1953 - 195? Wikelerdyk 1; 195? - heden Mr. C.J. Trompstraat 37
     
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 19; huisnummer Balk 373a
1914 - 1920 Otte Theunis Schilstra, veehouder ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
dienst- en werkbodenregister 1911 - 1920
   
19?? - 1920 Wiepkje Rijpkema, dienstbode ( * 20 augustus 1898 te Wijckel); inwonend (eerder R 64, OM 104, S56, B64)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 347; huisnummer Balk 398
1921 - 1930 Otte Theunis Schilstra, veehouder ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
1921 - 1922 Wiepkje Rijpkema, dienstbode ( * 20 augustus 1898 te Wijckel); inwonend
1921 - 1921 Sierd Grouwstra, boerenknecht ( * 11 mei 1904 te Ruigahuizen); inwonend
1921 - 1923 Johannes Schram, boerenknecht ( * 8 maart 1901 te Balk); inwonend
1922 - 1923 Ieke Schotanus, dienstbode ( * 23 augustus 1902 te Oudemirdum); inwonend
1923 - 1930 Jottje Smits, boerenknecht ( * 5 februari 1900 te Oldeouwer); inwonend
1923 - 1924 Doetje Luinenburg, dienstbode ( * 16 maart 1908 te Wijckel); inwonend
1924 - 1926 Gerberdina van Hes, dienstbode ( * 12 augustus 1904 te Amsterdam); inwonend
1926 - 1928 Liesbert Feenstra, dienstbode ( * 3 augustus 1908 te Oudemirdum); inwonend
1928 - 1929 Iebeltje Wierstra, dienstbode ( * 29 juni 1910 te Wijckel); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 318; huisnummer Balk 383
1931 - 1939 Otte Theunis Schilstra, veehouder ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
1931 - 1933 Jottje Smits, boerenknecht ( * 5 februari 1900 te Oldeouwer); inwonend
 
1939 - 1943 familie Schilstra
1943 - 2013 familie Huisman
2013 - heden  
 
 
Hendrik Huisman
foto 161-030 beschikbaar gesteld en gemaakt door Piet van der Wal
De winter van 1955. De boerderij van de familie Huisman gezien van de Wijckelerdijk. Twee jaar later zullen de eerste woningen van de mr. C. J Trompstraat worden opgeleverd. Op de achtergrond is de boerderij te zien van Hormstra aan de Meerweg. Nu zeilschool "De Stipe". Achter de 3 bomen staat de Volharding.
Aan de Wijckelerzijde, nu Lytse Side, stond een kleine dorpsboerderij. Vanuit deze boerderij werden waarschijnlijk de landerijen bewerkt achter de Dubbelstraat richting het Slotermeer. De boerderij is afgebroken voor het aanleggen van een tuin met prieel en later een transformatorhuis van het PEB.
 
mr Tromp
bron: Nieuwsblad van Friesland van 18 februari 1914
In 1914 laat mr. Cornelis Jan Tromp een nieuwe stelpboerderij bouwen even buiten Balk aan de Wijckelerweg. Mr. C.J. Tromp was eigenaar van de landerijen aan deze zijde van de Luts.
beoerdij Tromp
Tekeningen en bestek volgens verstrekte bouwvergunning op 18 februari 1914. Het ontwerp was van gemeentearchitect Douwe van der Meer en P. van Hout (is hoogstwaarschijnlijk Thijs van Hout) was de timmerman die de boerderij mocht bouwen.
voorgevel, zijgevel, plattegrond, doorsnede AB, doorsnede CD, langsdoorsnede
bestek: titelblad, pagina 1
bron: archief Gemeente Gaasterlân Sleat
 
boerderij Otte schilstra
foto 003-171 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
Otte Schilstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 februari 1916
 
Wikelerdyk 1
foto 161-031 beschikbaar gesteld en gemaakt door Piet van der Wal
Deze foto is gemaakt vanaf het dak van de secretarie van het gemeente Gaasterland aan de Dubbelstraat. De Trompstraat moest nog aangelegd worden.
 
Wikelerdyk 1
foto 161-023 beschikbaar gesteld en gemaakt door Piet van der Wal
 
Trompstraat 37
foto 003-162 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
brand boerderij Huisman
In de ochtend van 20 november 1970 brand de boerderij van de familie Huisman tot de grond toe af. Oorzaak is waarschijnlijk een oververhitte looplamp.
bron: Leeuwarder Courant van 20 november 1970 en 21 november 1970
 
de door brand verwoeste boerderij
foto uit de Balkster Courant van 13 september 2007
 
Trompstraat
De boerderij van de familie Huisman gezien vanaf de Wijckelerdijk op 19 juli 2009.
 
Een jaar later, op 18 juli 2010, is een hoop puin alles wat er over is van de stallen en silo. Alleen de woning van mevrouw Huisman staat er nog. Het terrein van de boerderij en de achtergelegen landerijen zullen worden benut voor het uitbreidingsplan "Havendiken". De verkoop van de woningen in dit plan is gestart op de woonbeurs gehouden op zaterdag 27 februari 2010 in de Treemter te Balk.
www.sfeervolbalk.nl
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-12-2018