Wijckel, Vogelzangwei 2
 
google streetview 2010
 
foto beschikbaar gesteld door Sjouwe Leffertstra
Deze is gemaakt door Grietje Haringsma met haar eerste fototoestel. Ze is de dochter van Hendrik Haringsma (1913-1999) en Geertje Schots (1923-1980). De laatste bewoners van deze woning met schuur.
 
 
 
 
eigenaren
van percelen B 181 en 182 in 1832: erven Douwe Lubberts Visser, landbouwer te Wijckel, legger Balk 273
van perceel B 183 in 1832: Constantia Johanna Rengers te Rijs, legger Balk 215
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 181; weiland in 1832
Balk B 182; weiland in 1832
Balk B 183; bos in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 182 vernummerd in 1879 naar B 1199 en 1200
kadastrale gemeente Balk sectie B 183 vernummerd in 1876 naar B 1132 en 1133
kadastrale gemeente Balk sectie B 1132 vernummerd in 1879 naar B 1198 en 1199
kadastrale gemeente Balk sectie B 1198 vernummerd in 1901 naar B 1561
kadastrale gemeente Balk sectie B 1199 vernummerd in 1901 naar B 1560 en 1561
kadastrale gemeente Balk sectie B 1560 vernummerd in 1903 naar B 1608 en 1609
kadastrale gemeente Balk sectie B 1561 vernummerd in 1903 naar B 1608
kadastrale gemeente Balk sectie B 1608 ongewijzigd tot 1928
kadastrale gemeente Balk sectie B 1609 ongewijzigd tot 1928
bron: www.tresoar.nl
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 183 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156:
B 174 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156:
B 1198 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156:
B 1199 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
82/38 , 45/46 , 64 / 172
B 1560 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 108/645
B 1561 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 108/645
B 1608 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 115/262
B 1609 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 115/262
bron: www.tresoar.nl
82/38 = ?
45/46 = Marten Brands van der Goot, landbouwer te Wijckel
64/172 = ?
108/645 = ?
115/262 = ?
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Vogelzangwei 2 op de topografische militaire kaart (TMK) uit 1864
 
bewoners Vogelzangwei 2
huisnummering: 1859 - 1890 Wijckel ?; 1890 - 1910 Wijckel 128; 1911 - 1920 Wijckel 170; 1921 - 1930 Wijckel 188; 1931 - 1953 Wijckel 215; 1953 - 1979 Delbuursterweg 28; 1979 - Vogelzangwei 2
   
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 262; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1198
1880 - 1890 Benjamin Stegenga, arbeider ( * 10 februari 1841 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 151; huisnummer Wijckel 128
1890 - 1890 Benjamin Stegenga, werkman ( * 10 februari 1841 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 153; huisnummer Wijckel 128 / 170
1900 - 190? Benjamin Stegenga, arbeider ( * 10 februari 1841 te Wijckel); hoofd
190? - 1910 Hendrik Haringsma, koemelker ( * 4 januari 1850 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Wijckel 170
1910 - 1920 Hendrik Haringsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 25, huisnummer Wijckel 170
1911 - 1920 Hendrik Haringsma, veehouder ( * 4 januari 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 177, huisnummer Wijckel 188
1921 - 1929 Hendrik Haringsma, veehouder / zonder beroep ( * 4 januari 1850 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Wieger Haringsma, veehouder ( * 21 december 1882 te Wijckel); hoofd vanaf 1929
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 191; huisnummer Wijckel 218
1931 - 1938 Wieger Haringsma, veehouder ( * 21 december 1882 te Wijckel); hoofd
1931 - 1939 Grietje Haringsma, weduwe van Wieger Haringsma ( * 6 december 1884 te Harich); hoofd vanaf 1938
 
1939 - 1965 familie Haringsma
   
1979 melkstal Gerben B Bruinsma
???? gesloopt  
     
 
 
foto beschikbaar gesteld door Grietje Haringsma uit Balk
Op 6 februari 1928 vraagt Wieger Haringsma (1882-1938) vergunning bij de gemeente Gaasterland voor het verbouwen van zijn woning aan de Sondeler Zandweg van Wijckel naar Sondel. De Delbuursterweg van 1953 tot 1979 toen de naam werd gewijzigd in Lynbaen.
Waarschijnlijk is bij de verbouwing het zadeldak van het woonhuis vervangen door een gebroken kap, wat in die periode vaak werd gedaan.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 april 1936 bron: Heerenveensche Koerier van 19 juli 1947
 
bron: Friese Koerier van 16 augustus 1969
 
Bij de ruilverkaveling van 1963 – 1968 stond Hendrik Haringsma zijn boerderij (bestond ook al in netteplan van 1887) schuin t.o. Gerben Bruinsma, waar later de melkstal van Bruinsma kwam te staan. Hendrik en zijn vader Wieger geb.1882 te Wijckel, hadden 12 melkkoeien en 12 hectare grasland naast de boerderij, tot de oude waterlossing t.o. Inne de Vries en tot halverwege van de Hardyk waar fietspad 90 graden naar links gaat. Familie Haringsma gaat in 1965 naar de Brekkenpolder.
bron: www.riedo.nl
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 november 2022 laatste wijziging: 24-12-2022