Vinkebuorren 8
 
google streetview 2016
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / TMK 1864 / netteplan in 1887 / topo 1932
 
foto 044-025 beschikbaar gesteld door Doede Deinum

Hendrik Christiaans Draayer (boer) wonende te Sint Nicolaasga verkoopt in 1827 een huis met tuin en land te Sondel aan Marten Pieters Spoelstra (1797-1863), werkman te Wijckel. Trouwde in 1826 met Klaaske de Jong.  Drie generaties Spoelstra woonden hier  tot 1926. Kruidenier Eeltje Spoelstra 1867-1926), zoon van Pieter Martens Spoelstra, arbeider,  en Rintk Eeltjes Mulder  kreeg op 9 februari 1919 vergunning van de gemeente Gaasterland om een woon- winkelhuis te bouwen. Dat huis zien we op de foto die gemaakt is rond 1960.  Jan Watzes Tromp koopt in 1926 de kruidenierswinkel van de erven Spoelstra. Tot 1936 runt hij de winkel. Pieter Zeldenrust  koopt het pand.  Het is mij onbekend hoelang de familie Zeldenrust hier woont. De laatste bewoners waren Jan Akkerman en Brechtje Feenstra. Na de aanleg van de provinciale weg is het pand gesloopt.

bron: Weromsjen yn Gaasterlân 343
Roelof van Netten en Saapke Hospes trouwden op 23 mei 1935. Ze woonden tot 1942 op de tap in Sondel (= Jacobus Boomsmastraat 18 in 2017, op de hoek met de Sondelerdyk richting Tacozijl). Vader Pieter van Netten was bakker en vertrok in 1938 naar Stavoren. Roelof nam de bakkerij over. De bakkerij met herberg draaide niet goed en Roelof ging als bakker werken bij Breimer in de buoren te Wijckel. Het gezin verhuisde in 1942 naar de Vinkebuorren 8 te Wijckel. De oudste twee kinderen van het gezin van Netten zijn geboren in Sondel, de jongste in Wijckel. De kinderen gingen in Sondel naar school maar kerkelijk waren ze geörienteerd op de Wijckeler Gereformeerde Kerk. Waarschijnlijk was Harmen Akkerman eigenaar van de woning in Wijckel. Want toen zoon Jan Akkerman in 1952 met Brechtje Feenstra trouwde moest de familie van Netten verhuizen.
reactie van Wijke Klijnsma-van Netten
Jan Akkerman had hier zijn klompenmakerij. In de sloot voor en naast de woning lagen de boomstammen. Na de sloop van de woning aan de Vinkebuoren verhuisde de famulie Akkerman meer richting Sondel naar de overkant van de weg, Jacobus Boomstraat 58. Hij kreeg niet veel later (12 oktober 1970) een ernstig ongeluk waarbij vader Harmen Akkerman overleed. Jan kon na het ongeluk niet meer als zelfstandig klompmaker verder. Hij kreeg werk bij "De Klomp" in Koudum.

reactie van Ben Haagsma

 
Eeltje Spoeltje laat in 1919 een nieuw woon- en winkelhuis bouwen de timmerman Johannes Visser uit Wijckel.
tekeningen: plattegrond, voorgevel
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 oktober 1932
 
In de Leeuwarder Courant van 5 oktober 1932 staan de initialen M.T. van de 24-jarige arbeider. Na enig speuren in de rolboeken van de rechtbank in Leeuwarden komen we de naam Meinse Feenstra uit Wijckel tegen.
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 november 1927
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 24 januari 1936
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 december 1938
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 december 1935
 
foto 044-029 beschikbaar gesteld door Doede Deinum

We staan hier in het weiland met het gezicht op de Vinkebuorren in Wijckel uit de richting van Lemmer. De provinciale weg tussen Lemmer en Balk was nog niet aangelegd. Het buurtschap Vinkebuorren komen we al tegen op de eerste kadastrale kaart uit 1832 ten noorden van de Sondeler bergen. Het bestond uit een 5-tal woningen. Tot 1910 vielen ze onder het gehoor van het dorp Sondel, hoewel ze kadastraal zijn ingedeeld bij de sectie B van Wijckel. Na 1910 lag de nieuwe grens tussen Sondel en Wijckel op het Heechpaed. Met de aanleg van de N 359 werd de provinciale weg de grens. Het witte huis op de achtergrond was tot 1979 Vinkebuorren 12, nu (2017) is dit inmiddels vernieuwde pand De Vinkebuorren 8. Van dit huis heb ik in het bevolkingsregister 1939 het gezin van de familie Willem de Vries als bewoners gevonden. Het was in 1979 een recreatie woning. De laatste bewoners van de rechter woning waren Jan Akkerman en Brechtje Feenstra. Deze woning is rond 1968 gesloopt na de aanleg van de provinciale weg. Over deze woning volgende week meer.

bron: Weromsjen yn Gaasterlân 342
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1849? Sondel 1c; 1849 - 1859 Sondel 1h; 1859 - 1879 Sondel 8; 1890 - 1910 Sondel 9; 1910 - 1920 Wijckel 130; 1921 - 1930 Wijckel 149; 1931 - 1953 Wijckel 174; 1953 - sloop Vinkebuorren 8
   
1820 Antje, dochter van Douwe Christiaan Draayer en Marijke Harmens de Vries, geboren op Sondel 1c
1822 Gatske, dochter van Douwe Christaans Draayer en Marijke Harmens de Vries, geboren op Sondel 1c
1825 Christiaan, zoon van Douwe Christiaans Draayer en Marijke Harmens de Vries, geboren op Sondel 1 c
1827 Douwe Christiaans Draayer, oud 39 jaar, zoon van Christiaan Hendriks Draayer en Hendrina Douwes de Boer, overleden op Sondel 1c
1827 Hiske Alberts, oud 25 jaar, geboren te Sondel dochter van Albert Foppes en Hiske Gerrits, overleden op Sondel 1c, Albert Foppes was ’s lands opzichter
1829 Christiaan Douwes, oud 3 jaar, zoon van wijlen Douwe Christiaans Draayer en Marijke Harms de Vries, bolloopster, overleden op Sondel 1c
   
1832 Marten Pieters Spoelstra,
woningregister 1849 - 1859 blad 864; huisnummer Sondel 1h
1849 - 1859 Marten Pieters Spoelstra, ? ( * 1797 te Idskenhuizen); hoofd
woningregister Sondel 1859 - 1869 blad 3; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 187, huisnummer Sondel 8
1859 - 1863 Marten Pieters Spoelstra, ? ( * 1797 te Idskenhuizen); hoofd
1859 - 1869 Pieter Martens Spoelstra, bosrabeider ( * 26 april 1832 te Sondel); hoofd vanaf 1863
1859 - 1869 Rintje F Veltman, ( * 1835 te Sondel); hoofd
  kamer
woningregister Sondel 1869 - 1879 blad 101; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 187, volgnummer 494
1869 - 1879 Jan Stoffelsma, arbeider ( * 29 maart 1820 te Sondel ); hoofd
woningregister Sondel 1869 - 1879 blad 101; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 187, volgnummer 495
1869 - 1879 Pieter Martens Spoelstra, bosrabeider ( * 26 april 1832 te Sondel); hoofd
woningregister 1880 - 1890 blad 181; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 187
1880 - 1890 Pieter Martens Spoelstra, werkman ( * 26 april 1832 te Sondel); hoofd
1880 - 1890 Jan Stoffelsma, arbeider ( * 29 maart 1820 te ? ); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 9: huisnummer Sondel 9
1890 - 1900 Pieter Martens Spoelstra, werkman ( * 26 april 1832 te ); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 282: huisnummer Sondel 9 / Wijckel 130
1900 - 1910 Pieter Martens Spoelstra, arbeider ( * 26 april 1832 te ); hoofd
1900 - 1910 Eeltje Spoelstra, zoon, koopman in kruidenierswaren winkelier ( * 26 september 1867 te Sondel)
1901 - 190? Antje Stegenga, ( * 25 oktober 1828 te Oudega)
bevolkingsregister S 1911 - 1920 blad 122; huisnummer Wijckel 130
1910 - 1911 Pieter Martens Spoelstra, arbeider ( * 26 april 1832 te ); hoofd
1911 - 1920 Eeltje Spoelstra, zoon, winkelier ( * 26 september 1867 te Sondel); hoofd vanaf 1911
  Wiepkje Schotanus, ? ( * 26 januari 1908 te Sondel)
  Wiepkjen Scholtanus, ? ( * 9 maart 1892 te Sondel)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 139, huisnummer Wijckel 149
1921 - 1926 Eeltje Spoelstra, winkelier ( * 26 september 1867 te Sondel); hoofd
1921 - 1927 Freerkje Zijl, weduwe Eeltje Spoelstra, winkelierster ( * 24 december 1877 te Anjum); hoofd vanaf 1926
1927 - 1930 Jan Watzes Tromp, winkelier ( * 1 maart 1900 Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 153: huisnummer Wijckel 174
1931 - 1936 Jan Watzes Tromp, winkelier in kruidenierswaren ( * 1 maart 1900 Mirns en Bakhuizen); hoofd
1936 - 1939 Pieter Zeldenrust, winkelier in kruidenierswaren ( * 27 augustus 1911 te Warns); hoofd, van Kornwerderzand
 
1939 - 1941 familie Zeldenrust
1941 - 1952 Roelof van Netten en Saapke Hospes, van Jacobus Boomsmastraat 18 te Sondel
1952 - 1968 Jan Akkerman en Brechtje Feenstra
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-06-2019