Menno van Coehoornweg 6
 
google streetview 2016
De pastorie van de Nederlands Hervormde kerk te Wijckel.
 
foto 080-137 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
De eeuwenoude pastorie rond 1900.
 
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 /- / netteplan in 1887 /
Balk B 325 in 1832, eigenaar in 1832:
Balk B 325 in 1887, eigenaar in 1887:
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1827
klik op de afbeeldingen voor een leesbaarder exemplaar
De aanbesteding vond plaats in de herberg van Tietje Willems Roskam (
Bavius Anthonius van Hijlckema, wonende te Sneek (1813), secretaris te Balk (1819), Sondel (1836)
Age Michiels Tromp, koopman en wethouder te Balk
Douwe Nikolaas Vlieg, landbouwer op nummer 6 te Wijckel
 
 
ds. Lambertus van Giffen
6 december 1829 kandidaat - 28 september 1884 naar Ferwerd
bron: www.dominees.nl
 
 
ds. Daniël Osinga
10 augustus 1890 kandidaat van Nieuwer-Amstel - 29 augustus 1897 naar Pernis
bron: www.dominees.nl
 
bron: Algemeen Handelsblad van 30 juli 1930
<< Dochter Trijntje van smid Pieter Larooy en Ybeltje Verbeek uit Balk werkte als dienstbode bij ds Ozinga te Pernis
bron: Leeuwarder Courant van 24 juni 1898  
 
ds. Hielke Bakker
16 april 1899 kandidaat van Leeuwarden - 14 augustus 1904 naar Woudsend
bron: www.dominees.nl
 
ds. Willem Jacob Roscam Abbing
17 september 1905 kandidaat van Middelburg - 16 februari 1908 naar Rotterdam-Overschie
bron: www.dominees.nl
 
ds. Johannes Hermanus Koster
21 juni 1908 kandidaat van Utrecht - 24 januari 1915 naar Grevelduin-Capelle
bron: www.dominees.nl
 
foto beschikbaar gesteld door Doede Deinum
ds. Johannes Hermanus Koster woont als vrijgezel in de oude pastorie te Wijckel.
Johannes Hermanus Koster ( * 13 oktober 1881 te Wissenkerke, 15 februari 1949 te Maartensdijk) trouwt op 3 mei 1917 met Durkje de Jong ( * 3 augustus 1892 te Sondel). De ouders van Durkje, Douwe Bouwes de Jong en Jantje Harmens Hoogterp woonden op de Noorderreed 10 te Sondel.
bron: Algemeen Handelsblad van 21 febrauri 1949
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 september 1913
 
ds. Karel Eekhof
15 augustus 1915 van Asten - 16 september 1917 naar Acquoy
bron: www.dominees.nl
 
foto 080-136 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
De nieuwe pastorie.
De bouwvergunning is op 14 april 1915 verleend door de gemeente Gaasterland.
 
bron: Nieuwe Veendammer Courant van 14 augustus 1915
 
ds. Petrus Wilhelmus Pieter Ooms
28 juli 1918 van Zijderveld - 30 oktober 1920 overleden
bron: www.dominees.nl
 
ds. Derk Louwerse
25 september 1921 kandidaat van Arnhem - 27 oktober 1929 naar Wissekerke
bron: www.dominees.nl
 
bron: 16 augustus 1921
 
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 30 maart 1929
ds. Louwerse in gesprek met een onbekend gemeentelid uit Wijckel >>>
 

Derk Louwerse trouwde op 20 september 1921 te Arnhem met Johanna Okkerse. In Wijckel werden  vier kinderen geboren; Angenieta Petronella ( * 20 juni 1922), Neeltje Catharina ( * 4 maart 1924), Alida Gerarda (* 27 februari 1925) en Gijsbert Barend (*4 april 1927). In 1929 werd hij beroepen naar het Zeeuwse Wissekerke.

Ds. Louwerse is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Hervormde School te Wijckel.

 
Kinderen op de stoep voor de pastorie in Wijckel, circa 1928.

In de tweede wereldoorlog werd het gezin Louwerse getroffen door een dramatische gebeurtenis:

Ita Louwerse ( het meisje met de witte schort op de foto hierboven) volgde in Rotterdam de opleiding voor kinderverzorging en opvoeding en moest daarvoor zes weken stage lopen in Groesbeek. Net terug van de begrafenis van haar oma in Hengelo (Gld) is zij op het station in Nijmegen omgekomen, waar zij afscheid nam van haar vader, dominee in Goes. Op die dag, de 22e februari 1944, bombardeerden de geallieerden het spoorwegemplacement te Nijmegen. Kort na vertrek van de trein naar Goes werd zij door een bomsplinter in de lever getroffen en dodelijk verwond.
bron: www.oorlogsdodennijmegen.nl / www.eenlaatstesaluut.nl
 
foto 1 personen onbekend foto 2 personen onbekend
foto 3 personen onbekend  
foto 4 Albert Dirks Duijf en Johanneske Jacobs Visser met hun dochter Geeske (* 11 juni 1923 te Wijckel, Landlust)
herkent door Albert Aukes Visser
foto 5 familie Pieter Wiebes Lootsma en Doedtje Cornelis van der Sluis
herkent door Hinke Terpstra
   
Deze foto's uit de periode 1921 - 1929 zijn beschikbaar gesteld door Ita de Regt, een kleindochter van ds Louwerse.
Niet alle namen van de personen op de foto zijn bekend. waarschijnlijk zijn het gemeenteleden uit Wijckel.
 
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 6 november 1929
 
bron: Friese Koerier van 19 mei 1964
 
ds. Oene Hokwerda
22 juni 1930 van Gaastmeer - 30 september 1936 emeritus
bron: www.dominees.nl
 
 
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Wijckel 31; 1859 - 1910 Wijckel 51?; 1910 - 1920 Wijckel 38, 1921 - 1930 Wijckel 45; 1931 - 1953 Wijckel 55; 1953 - 19?? Menno van Coehoornweg 14, 19?? - heden Menno van Coehoornweg 6
   
woningregister 1849 - 1859 blad 1008; huisnummer Wijckel 31
1849 - 1859 Lambertus van Giffen, predikant ( * 19 ? 1807 te Heerenveen); hoofd
  Baukje de Boer, dienstbode ( * 1821 te Balk)
1852 - 1853 Popkjen Mulder, dinetsmeid ( * 1826 te Sloten)
  Afke Bosma, dienstmeid ( * 1834 te Balk)
1854 - 1856 Fettje van der Vaart, dienstmeid ( * 1829 te Sondel)
  Trientje Bloemsma, dienstmeid ( * 1833 te Wommels)
1857 - 1859 Janke Tromp, dienstmeid ( * 1827 te Sloten)
woningregister 1859 - 1869 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 325, huisnummer Wijckel 51
1859 - 1869 Lambertus van Giffen, predikant ( * 19 ? 1807 te Heerenveen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 85; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 325, volgnummer 418
1869 - 1879 Lambertus van Giffen, predikant ( * 19 ? 1807 te Heerenveen); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 182, kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 325
1880 - 1884 Lambertus van Giffen, predikant ( * 19 ? 1807 te Heerenveen); hoofd
  Aaltje van Beenen, dienstbode ( * 21 april 1862 te Sloten)
  Jan Ver Poorte, arbeider ( * 13 juli 1848 te Bath); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 78; huisnummer Wijckel 67
1890 - 1897 Daniël Ozinga, predikant ( * 10 mei 1864 te Sneek); hoofd
1890 - 1892 Geertje Appel, dienstbode ( * 4 augustus 1862 te Purmerend)
  Trijntje Larooij, dienstbode ( * 8 augustus 1871 te Rauwerd)
1899 - 1900 Hielke Bakker, predikant ( * 5 januari 1875 te Leeuwarden); hoofd
1899 - 1900 Fetje Bakker, zuster ( * 19 februari 1879 te Leeuwarden)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 79; huisnummer Wijckel 67 / 38
1900 - 1904 Hielke Bakker, predikant ( * 5 januari 1875 te Leeuwarden); hoofd
1900 - 1904 Fetje Bakker, zuster ( * 19 februari 1879 te Leeuwarden)
1990 - 1905 Jantje Tromp, dienstbode ( * 4 december 1876 te Balk)
  Tietje Dijkstra, dienstbode ( * 31 december 1874 te Heidenskip)
1905 - 1908 Willem Jacob Roscam Abbing, predikant ( * 24 juli 1876 te Hijlaard); hoofd
1908 - 1910 Johannes Hermanus Koster, predikant ( * 13 oktober 1881 te Wissekerke)
1908 - 1910 Anna Jacoba Koster, zuster ( * 22 januari 1879 te Vrouwepolder)
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 38
1910 - 1915 Johannes Hermanus Koster
1915 - 1917 Karel Eekhof
1918 - 1920 Petrus Wilhelmus Pieter Ooms
1920 - 1920 Freerk Smink, tijdelijk
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 45
1921 - 1921 Freerk Smink
1921 - 1929 Derk Louwerse
1930 - 1930 Oene Hokwerda
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 55
1931 - 1936 Oene Hokwerda
 
   
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-04-2023