Wijckel, Lynbaen 24
 
google streetview 2010
 
foto 383-001 beschikbaar gesteld door Diks Haagsma
De boerderij met schuren aan de Lynbaen 24 te Wijckel rond 1960.
 
eigenaren
1832: erven Douwe Lubberts Visser, landbouwer te Wijckel, legger Balk 273
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 173; weiland in 1832
Balk B 174; boomgaard in 1832
Balk B 175; huis en erf in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 173 vernummerd in 1876 naar B 1129
kadastrale gemeente Balk sectie B 174 en 175 vernummerd in 1876 naar B 1130
kadastrale gemeente Balk sectie B 1129 vernummerd in 1991 naar B 1419
kadastrale gemeente Balk sectie B 1130 ongewijzigd tot 1928
kadastrale gemeente Balk sectie B 1419 ongewijzigd tot 1928
bron: www.tresoar.nl
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 173 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
B 174 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
B 175 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
B 1129 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
14/45 , 21/133 , 33/84
B 1130 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
14/45 , 21/133 , 33/84
B 1130 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/243 , 104/393 , 122/145 , 122/146
B 1419 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/243 , 104/393 , 122/145 , 122/146
bron: www.tresoar.nl
7/181 = ?
13/97 = ?
28/88 = ?
14/191 = ?
38/80 = ?
72/9 = ?
72/11 = ?
72/13 = ?
14/45 = ?
21/133 = ?
33/84 = ?
101/243 = ?
104/393 = ?
122/145 = waarschijnlijk Wijmer Haagsma
122/146 = waarschijnlijk Bendiks Haagsma
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Lynbaen 24 op de topografische militaire kaart (TMK) uit 1864
 
bewoners Lynbaen 24
huisnummering: 18?? - 1859 Wijckel 43; 1859 - 1890 Wijckel 73; 1890 - 1910 Wijckel 120; 1911 - 1920 Wijckel 172; 1921 - 1930 Wijckel 191; 1931 - 1953 Wijckel 218; 1953 - 1979 Delbuursterweg 26; 1979 - heden Lynbaen 24
   
volkstelling 1829; huisnummer Wijckel 43
1829 Lubbert Douwes Visser, boer
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 43
1840 Lubbert Douwes Visser, boer
woningregister 1849 - 1859 blad 1027; huisnummer Wijckel 43
1849 - 1850 Bote Waltes de Vries, bouw- en zuivelboer ( * 16 september 1822 te Wijckel); hoofd
1850 - 1851 Abe Siezes van der Kerk, zetboer ( * 26 september 1811 te Doniaga); hoofd
1851 - 1859 Ane Doedes Jaarsma, boer ( * 14 april 1820 te Heeg); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 175; huisnummer Wijckel 73
1859 - 1860 Ane Doedes Jaarsma, boer ( * 14 april 1820 te Heeg); hoofd
1861 - 1866 Jantje A. Wierstra ( * 11 november 1828 te Harich); hoofd
1866 - 1869 Epke Sietzes Leenstra ( * 20 juni 1830 te Sint Nicolaasga); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 78; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 175; volgnummer 373
1869 - 1879 Epke Sietzes Leenstra, veehouder ( * 20 juni 1830 te Sint Nicolaasga); hoofd
1874 - 1874 Rintje Jans Schutter, ? ( * 24 april 1848 te Wijckel); hoofd?
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 246; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1130
1880 - 1890 Egge Luitjens Mulder, landbouwer ( * 31 augustus 1839 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 142; huisnummer Wijckel 120
1890 - 1890 Igge Luitjens Mulder, landbouwer ( * 31 augustus 1839 te Sondel); hoofd
1890 - 1894 Rein Harmens de Lange, veehouder ( * 15 mei 1823 te Sondel); hoofd
1894 - 1896 Klaas M. Zonneveld, veehouder ( * 17 juni 1840 te); hoofd
1896 - 1899 Sijtze Adolf Swarts, veehouder ( * 14 september 1866 te Leeuwarden); hoofd
1899 - 1900 Douwe M. de Vries. veehouder ( * 7 augustus 1852 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 145; huisnummer Wijckel 120 / 172
1900 - 1902 Douwe M. de Vries. veehouder ( * 7 augustus 1852 te Sondel); hoofd
1902 - 190? Gatze de Boer, veehouder ( * 5 april 1848 te Idzega); hoofd
190? - 1910 Foppe Kok, veehouder ( * 2 februari 1872 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Wijckel 172
1911 - 1917 Foppe Kok
1917 - 1920 Jelmer de Groot
1920 - 1920 Wijmer en Bendiks Haagsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 38, huisnummer Wijckel 172
1911 - 1917 Foppe Kok, veehouder ( * 2 februari 1872 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 38, huisnummer Wijckel 172
1917 - 1920 Jelmer de Groot, koemelker ( * 27 juni 1879 te Oosterzee); hoofd, van Heeg, naar Nijland
 
   
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 180, huisnummer Wijckel 191
1921 - 1930 Bendiks Haagsma, veehouder ( * 25 maart 1896 te Jutrijp); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 193; huisnummer Wijckel 218
1931 - 1939 Bendiks Haagsma, veehouder ( * 25 maart 1896 te Jutrijp); hoofd
 
1939 - 1965 familie Haagsma
     
 
 
foto 383-002 beschikbaar gesteld door Diks Haagsma
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 september 1965
 
foto 383-006 beschikbaar gesteld door Diks Haagsma
 
bron: Leeuwarder Courant van 28 december 1966
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 oktober 2022 laatste wijziging: 2-03-2023