Jeen Hornstraweg 2
 
Jeen Hornstraweg 2
google streetview 2016
 
viersprong Wijckel
foto 080-139 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
Links de voormalige herberg van onder andere Hylke Herres Postma.
 
eigenaren
1832: Meine Roelofs Jongschaap, winkelier te Wijckel, legger Balk 133
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 464 in 1832, huis en erf
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 465 in 1832, moestuin
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 464 en 465 vernummerd in 1873 naar B 1084, 1085, 1086
kadastrale gemeente Balk sectie B 1084 en 1085 vernummerd in 1888 naar B 1392
B 1392 ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
Jeen Hornstraweg 2 Jeen Hornstraweg 2
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 464 en 465 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 6/51 , 54/19 , 42/179
B 1084 en 1085 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 6/51 , 54/19 , 42/179 , 83/106 , 95/53-56
B 1086 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 6/51 , 54/19 , 42/179 , 2/169 , 53/79 , 61/39
B 1392 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 95/53
bron: www.tresoar.nl
 
Jeen Hornstraweg 2
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Jeen Hornstraweg 2 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Wijckel 10, 1859 - 1890 Wijckel 13; 1890 - 1910 Wijckel 17; 1910 - 1920 Wijckel 70, 1921 - 1930 Wijckel 77; 1931 - 1953 Wijckel 85; 1953 - 1979 Menno van Coehoornweg 11; 1979 - heden Jeen Hornstraweg 2
   
1830 Meine Roelofs Jongscha(a)p, kastelein op nummer 10 te Wijckel
1830 Jantje Jongscha(a)p geboren op nummer 10 te Wijckel
1831 Pietertje Jongscha(a)p geboren op nummer 10 te Wijckel
   
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 10
1840 Pieter Klazes Bosma, werkman
1840 Willem Wabes Schaper
woningregister 1849 - 1859 blad 967; huisnummer Wijckel 10
1849 - 1859 Hylke Herres Postma, tapper ( * 10 november 1802 te Sint Johannesga); hoofd
   
woningregister 1859 - 1869 blad 6; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 464, huisnummer Wijckel 13
1859 - 1860 Hylke Herres Postma, tapper ( * 10 november 1802 te Sint Johannesga); hoofd
   
woningregister 1869 - 1879 blad 88; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 464, volgnummer 439
1869 - 1879 Jantje Martens Hofman, weduwe Hylke Herres Postma, tapster ( * 22 oktober 1813 te Wijckel); hoofd
1869 - 1879 Herre Hylkes Postma, wagenaar ( * 6 februari 1845 te Wijckel)
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 239; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1084
1880 - 1890 Jantje Martens Hofman, weduwe Hylke Herres Postma, kasteleinsche ( * 22 oktober 1813 te Wijckel); hoofd
1880 - 1890 Herre Hylkes Postma, ? ( * 6 februari 1845 te Wijckel)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 18; huisnummer Wijckel 17
1890 - 1900 Herre Hylkes Postma, veehouder ( * 6 februari 1845 te Wijckel); hoofd
1893 - 1894 Peeke M Hofman, neef ( * 23 september 1816 te Wijckel); inwonend
1894 - 1900 Andries Postma, broer ( * 31 augustus 1857 te Wijckel); inwonend, van Noord Amerika
1894 - 1900 Anna Postma, nicht ( * 18 juni 1885 te Nijemridum); inwonend, van Noord Amerika
1894 - 1900 Lieuwe Postma, neef ( * 22 juli 1886 te Nijemridum); inwonend, van Noord Amerika
1894 - 1900 Jan Postma, neef ( * 1 februari 1890 te Nijemirdum); inwonend, van Noord Amerika
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 21; huisnummer Wijckel 17 / 70
1900 - 1910 Herre Hylkes Postma, koemelker ( * 6 februari 1845 te Wijckel); hoofd
190? - 1910 Fouke Bosma, boerenknecht ( * 28 mei 1877 te Oudemirdum); inwonend
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 70
1911 - 1914 Herre Hylkes Postma,
1911 - 1920 Geeske van der Goot, weduwe Herre Hylkes Postma
1920 - 1920 Fouke Bosma,
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 105, huisnummer Wijckel 70
1911 - 1914 Herre Postma, veehouder ( * 6 februari 1845 te Wijckel); hoofd
1911 - 1920 Geeske van der Goot, weduwe Herre Hylkes Postma, ( * 8 augustuis 1844 te Nijemirdum); hoofd vanaf 1914
1911 - 1920 Fouke Bosma, veehouder ( * 28 mei 1877 te Oudemirdum); hoofd vanaf 1920
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 105, huisnummer Wijckel 70
1920 - 1920 Fouke Bosma, veehouder ( * 28 mei 1877 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 68, huisnummer Wijckel 77
1921 - 1930 Fouke Bosma, veehouder ( * 28 mei 1877 te Oudemirdum); hoofd
1921 - 1921 Harmen de Jong, boerenknecht ( * 8 maart 1902 te Sint Nicolaasga); inwonend
1921 - 1922 Heinrich Meinze Feenstra, boerenknecht ( * 4 juli 1906 te Hovestadt ,Duitsland); inwonend, naar N. Amerika
1923 - 1924 Rients de Jong, boerenknecht ( * 8 oktober 1904 te Sint Nicolaasga); inwonend
1925 - 1928 Arend Mandemaker, boerenknecht ( * 23 augustus 1900 te Mirns en Bakhuizen); inwonend
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 69; huisnummer Wijckel 85
1931 - 1939 Fouke Bosma, veehouder ( * 28 mei 1877 te Oudemirdum); hoofd
 
1939 - 19??  
     
 
 
Jeen Hornstraweg 2
bron: Leeuwarder Courant van 13 november 1840
 
Hylke Postma
bron: Leeuwarder Courant van 23 oktober 1857
 
Jeen Hornstraweg 2
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
Jeen Hornstraweg 2
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
 
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Jeen Hornstraweg 2
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 september 1902
 
viersprong te Wijckel
bron: archief gemeente Gaasterland
 
 
Jeen Hornstraweg 2 Jeen Hornstraweg 2 Jeen Hornstraweg 2
bron: archief gemeente Gaasterland
De foto's zijn gemaakt op 3 maart 1980.
 
viersprong te Wijckel
bron: archief gemeente Gaasterland
Deze foto is waarschijnlijk ook gemaakt in het begin van de jaren tachtig in de 20e eeuw.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-04-2023