Jachtlustweg 57 Meerzicht
 
bron: google streetview 2015
 
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1993
deel 1 / deel 2 / deel 3
 
bron: boek "Ei sjuch it doarpke Wikel..."
 
eigenaren
 
Balk B 34 huis en erf: eigenaar in 1832 Frederik Zacharias Reneman
Balk B 35 boomgaard: eigenaar in 1832 Frederik Zacharias Reneman
Balk B 36 plaisierbos en oprit: eigenaar in 1832 Frederik Zacharias Reneman
verkoop in 1903 aan Jan Hermans Steinhorst, bakker te Balk
verkoop in 1909 aan Doede Bleeker, koperslager te Balk
verkoop in 1909 aan Anne Jentjes Wiarda te Bolsward
verkoop in 19?? aan
 
kadastrale gegevens:
 
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 34 (opp. 00 20 20) vernummerd in 1875 naar B 1117 en 1118
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 35 (opp. 00 29 50) vernummerd in 1875 naar B 1117 en 1118
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 36 (opp. 00 21 50) vernummerd in 1903 naar B 1602
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1117 (opp. 00 19 10) vernummerd in 1903 naar B 1602
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1118 (opp. 00 30 60) vernummerd in 1903 naar B 1602
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1602 (opp. 00 44 45) ongewijzigd tot 1929
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijving volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 34 register hypotheken 69 inventaris 1156: 17 / 24
B 35 register hypotheken 69 inventaris 1156: 17 / 24
B 36 register hypotheken 69 inventaris 1156: 17 / 24
B 1117 register hypotheken 69 inventaris 1156: 17 / 24
B 1118 register hypotheken 69 inventaris 1156: 17 / 24
B 1602 register hypotheken 69 inventaris 1157: 85/75 , 104/247, 76/120, 118/608
 
17 / 24 = Fredrik Zacharias Reneman te Wijckel
85 / 75 = Jan Hermans Steinhorst te Balk
104 / 247 = Doede Bleeker, koperslager te Balk
76 / 120 = ??? Anne Jentjes Wiarda te Bolsward??
118 / 608 = ??
 
bron: www.hisgis.nl
 
bron: www.hisgis.nl
 
bewoners
huisnummering: 1840 - 1859 Wijckel 56; 1859 - 1890 Wijckel 102; 1890 - 1910 Wijckel 140; 1911 - 1920 Wijckel 200, 1921 - 1930 Wijckel 219; 1931 - 1953 Wijckel 245; 1953 - 19?? Wikelerdyk 50; 19?? - ???? Jachtlustweg 57
   
 
   
speciekohieren 1748 - 1806 Wijckel
1784 - 1798 weduwe secretaris Colde; blad 5, volgnummer 41
1799 erven secretaris Colde, weduwe overleden; blad 5, volgnummer 41
1800 - 1805 erven secretaris Colde; blad 5, volgnummer 41
   
volkstelling 1829, blad 321, huisnummer Wijckel 56?
1829 Frederik Zacharias Reneman, zonder beroep ( * 10 maart 1776 te Leeuwarden); hoofd
1829 Mayke Tjerks (Sjerps) de Ring, dienstmeid ( * circa 1779 te Workum); inwonend
 
Dochter van Sjerp Riemers de Ring en Wypkje Haaijes. Overleden op 31 januari 1839 te Harlingen. 60 jaar oud. Ongehuwd.
volkstelling 1840, huisnummer Wijckel 56
1840 Frederik Zacharias Reneman, zonder beroep ( * 10 maart 1776 te Leeuwarden); hoofd
1840 Geeske Jonkman, dienstbode ( * 4 juli 1790 te Wolvega); inwonend
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 1056; huisnummer Wijckel 56
1849 - 1859 Frederik Zacharias Reneman, rentenier ( * 10 maart 1776 te Leeuwarden); hoofd
1851 - 1851 Wessel Lingbeek, koetsier ( * 8 februari 1815 te Westerlee); inwonend
Zoon van landgebruiker Jan Alberts Lingbeek en Auke Koenes. Trouwt 1851 te Ten Boer met Hindriktje Laning. Is dan zonder beroep. Trouwt 1864 met Trijntje Nieman. Is dan binnenschipper. Overlijdt in 1891 te Musselkanaal.
1849 - 1859 Geeske Jonkman, dienstbode ( * 4 juli 1790 te Wolvega); inwonend
1849 - 1852 Riemke Karels Kalt, dienstbode ( * 31 december 1820 te Drachten); inwonend
Dochter van Karel Hendriks Kalt, schoenmaker te Zuid Drachten, en Antje Joghums Wouda. Dienstmeid te Leeuwarden (1839), (1847) Trouwt 1852 met kleermaker Lippe Harmens van der Feer uit Balk. Overlijdt op 30 maart 1860 te Balk, 39 jaar oud.
1852 - 185? Margreta Jansen, dienstmeid ( * 1812 te Oldeboorn); inwonend
oppasser te Leeuwarden (1834)
woningregister 1859 - 1869 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 34; huisnummer Wijckel 102
1859 - 1866 Frederik Zacharias Reneman, ( * 10 maart 1776 te Leeuwarden); hoofd
1859 - 1867 Geeske Jonkman, dienstbode ( * 4 juli 1790 te Wolvega); inwonend
1859 - 1866 Gelske Johannes Brouwer, dienstbode ( * 16 december 1815 te Burum); inwonend
185? - 186? Anna Geerts Wolda, dienstbode ( * 6 mei 1821 te Balk); inwonend
1861 - 186? Lutske Lammerts Rinkes, dienstbode ( * 22 oktober 1841 te Wolvega); inwonend
dochter van Lammert Johannes Rinkes en Minkje Douwes Mulder, 1861 van Akkrum, 186? dienstbode bij Jelle Tjeerds Meiensz, koopman te Balk, 1864 naar Joure
1863 - 186? Grietje Bouwkamp, dienstbode ( * 1816 te Groningen); inwonend
1863 - 1866 Jeltje Dirks van der Veen, dienstbode ( * 5 november 1817 te Baard); inwonend
dochter van Dirk Minnes van der Veen, bakker te Baard, en Trijntje Sjoerds de Boer
woningregister 1869 - 1879 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 34; volgnummer 354
1869 - 1879 Willem Hendriks Meijer, tuinman ( * 3 januari 1815 te Oudeschoot); hoofd
woningregister 1880 - 1890 blad 245; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1117
1880 - 1890 Willem Hendriks Meijer, tuinman ( * 3 januari 1815 te Oudeschoot); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 164; huisnummer Wijckel 140
1890 - 1900 Willem Hendriks Meijer, tuinman ( * 3 januari 1815 te Oudeschoot); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 187; huisnummer Wijckel 140 / 200
1900 - 1902 Wolke Klijnstra, zendeling ( * 21 november 1863 te Nijega); hoofd
  Sijke Ozinga, dienstbode ( * 25 juni 1879 te Sneek)
  Sietske Akkerman, dienstbode ( * 2 januari 1883 te Oudega)
1902 - 1908 Jans Hermans Steinhorst, rentenierend bakker ( * 1843 te Haren); hoofd
1902 - 1908 Wiepkjen Willems de Jong, weduwe Jans Hermans Steinhorst ( * 1 mei 1834 te Balk); hoofd vanaf 1908
1909 - 1910 Anne Wiarda, zonder beroep ( * 31 januari 1834 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 43; huisnummer Wijckel 200
1911 - 191? Anne Wiarda, ?? ( * 31 januari 1834 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 124; huisnummer Wijckel 200
1913 - 1913 Alberta Potma, zonder beroep ( * 14 augustus 1866 te Balk); hoofd, naar Zeist
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 43; huisnummer Wijckel 200
191? - 191? Anne Wiarda, ?? ( * 31 januari 1834 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 43; huisnummer Wijckel 200
191? - 191? Hendrik Stoffelsma, notaris klerk ( * 18 januari 1882 te Oudega); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 251; huisnummer Wijckel 200
191? - 191? Age Siemens Bouwhuis, zonder beroep ( * 20 december 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 43; huisnummer Wijckel 200
191? - 191? Antje Sierds de Vos, weduwe Anne Wiarda ( * 7 april 1861 te Oldeboorn); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 251; huisnummer Wijckel 200
191? - 1920 Age Bouwhuis, zonder beroep ( * 20 december 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 208; Wijckel 219
1921 - 1930 Age Bouwhuis, zonder beroep ( * 20 december 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 220; Wijckel 244
1931 - 1933 Age Bouwhuis, zonder beroep ( * 20 december 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
1931 - 1939 Otje Tjottes Scheltinga, weduwe Age Bouwhuis ( * 27 nov. 1853 te Mirns en Bakhuizen); hoofd vanaf 1933
 
1939 - 1953  
 
   
   
bewoners
huisnummering: 1911 - 1920 Wijckel 201, 1921 - 1930 Wijckel 220; 1931 - 1953 Wijckel 245; 1953 - 19?? Wijckelerdyk 48; 19?? - heden Jachtlustweg 57
 
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 188; huisnummer Wijckel 140a
1895 - 1899 Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris ( * 19 november 1858 te Wommels); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 166; huisnummer Wijckel 140a / 201
1900 - 190? Christoffel Hendrik Meijer, tuinman ( * 19 januari 1854 te Wijckel); hoofd
1903 - 190? Grietje van der Molen, weduwe Roelof Jeens Dijkstra ( * 12 mei 1833 te Munnikeburen); hoofd
1909 - 1910 Piebe Lolle Nauta, zonder beroep ( * 18 november 1871 te Ypecolsga); hoofd, van Indijk
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; Wijckel 201
1910 Bokjen de Vries, weduwe Bergsma, van Nijemirdum 50 naar Balk 34
1911 Anne Wiarda , Wijckel 200, Wijckel 201, Wijckel 200, Wijckel 201, Wijckel 200 Balk 55, Balk 124 j e
  Tjeerd de Vries, van NM 2, naar Balk 124e
  weduwe Anne Wiarda
  Age Bouwhuis
  weduwe P ten Woude
  Frans Smits, van Balk 16
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 11; huisnummer Wijckel 201
1910 - 1910 Piebe Lolle Nauta, zonder beroep ( * 18 november 1871 te Ypecolsga); hoofd, naar Molkwerum
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 140; huisnummer Wijckel 201
1910 - 191? Bokjen de Vries, wed. Stoffel Boersma, zonder beroep ( * 21 april 1839 te ?); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 43; huisnummer Wijckel 201
191? - 191? Anne Wiarda, ?? ( * 31 januari 1834 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 191; huisnummer Wijckel 201
1913 - Tjeerd de Vries, armmeester ( * 19 februri 1870 te Oudega W); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 43; huisnummer Wijckel 201
  Antje Sierds de Vos, weduwe Anne Wiarda ( * 7 april 1861 te Oldeboorn); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 251; huisnummer Wijckel 201
1917 - 1917 Age Bouwhuis, zonder beroep ( * 20 december 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 76; huisnummer Wijckel 201
1917 - 1919 Lolkjen Roelevink, wed. Pieter ten Woude ( * 10 februari 1856 te Hemelum); hoofd, van Balk 77, naar W123
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 116; huisnummer Wijckel 201
1919 - 1920 Frans Smits, kantoorbediende bij de post en telegrafie ( * 27 januari 1895 te Koudum); hoofd, van Balk 16
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 209; huisnummer Wijckel 220
1921 - 1921 Frans Smits, kantoorbediende bij de post en telegrafie ( * 27 januari 1895 te Koudum); hoofd
1921 - 1922 Julius Dijkstra, adjunct directeur coöperatieve zuivelfabriek ( * 1 januari 1891 te Workum); hoofd
1923 - 1924 Pieter Massolt, machinist zuivelfabriek ( * 27 mei 1895 te Franeker); hoofd
1924 - 1927 Sake Bosma, stucadoor ( * 18 november 1899 te Tjalleberd); hoofd
1927 - 1928 Willem de Jong, boekdrukker ( * 4 december 1903 te Balk); hoofd
1928 - 1930 Trijnus Bosma, timmerman ( * 5 juni 1903 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 221; huisnummer Wijckel 245
1931 - 1932 Trijnus Bosma, timmerknecht ( * 5 juni 1903 te Balk); hoofd
1932 - 1933 Douwe Andela, agent Raad van de Arbeid ( * 25 april 1886 te Edens); hoofd
1933 - 1934 Ruurdt Eling Koopmans, fouragehandelaar ( * 13 mei 1907 te Harich); hoofd
1934 - 1935 Jentje Smits, zonder beroep ( * 4 januari 1865 te Koudum); hoofd
1934 - 1936 Jan Smits, ?? ( * 26 augustus 1896 te Sondel); hoofd vanaf 1935
1936 - 1939 Jelle Duijf, veehouder ( * 12 januari 1909 te Wijckel); hoofd
 
1939 - 1953  
 
   
   
van Kolde (Colde)
 
van Colde
bron: Bataafsche Leeuwarder Courant van 15 juni 1799
 
 
mr. Frederik Zacharias Reneman
 
mr Reneman
bron: Leeuwarder Courant van 10 september 1824
Mr. Frederik Zacharias Reneman, Vrederegter van het kanto Lemmer, woonachtig op Meerzigt onder den dorpe Wijckel.
 
  boelgoed Meerzicht
Reneman Meerzicht
bron: Leeuwarder Courant van 19 juni 1866
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 april 1867
 
Willem Hendriks Meijer, tuinman
 
boelgoed Meerzicht
bron: Leeuwarder Courant van 23 maart 1873
 
Meerzicht te Wijckel Meerzicht Wijckel
bron: Leeuwarder Courant van 7 november 1879 bron: Leeuwarder Courant van 3 december 1886
 
Meerzicht Wijckel
bron: Algemeen Handelsblad van 7 mei 1885
 
Meerzicht Wijckel
bron: Leeuwarder Courant van 24 april 1889
 
 
DEZE PAGINA IS IN BEWERKING
 
Wolke Klijnstra, zendeling
 
 
 
 
 
 
Meerzicht Meerzicht Wijckel
bron: Leeuwarder Courant van 9 september 1902
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1898
 
 
 
Steinhorst
 
Meerzicht Wijckel
bron: Leeuwarder Courant van 25 oktober 1902
 
 
 
 
 
 
 
Anne Wiarda
 
Meerzicht Wijckel
bron: Leeuwarder Courant van 12 november 1908
 
 
 
 
 
 
 
Age Bouwhuis
 
familie Bouwhuis Bouwhuis
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 november 1932 bron: Nieuwsblad van Friesland van 11 november 1932
 
familie Bouwhuis
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 november 1932
 
Meerzicht Wijckel
bron: Leeuwarder Courant van 6 april 1961
 
Wouters
 
Meerzicht Wijckel
bron: Leeuwarder Courant van 29 juni 1962
 
 
 
 
 
Nieuwkoop
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 13-10-2023