Jachtlustweg 16
 
Jachtlustweg 16
google streetview 2016
 
Jachtlustweg 16
bron: archief gemeente Gaasterland
Rond 1920 De bus komt uit de richting van Sloten. Rechts de huidige Sanmar.
 
eigenaren
1832: Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, legger Balk 213
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 134; bos in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 134 vernummerd in 1873 naar B 1087, 1088 en 1089
kadastrale gemeente Balk sectie B 1087 vernummerd in 1887 naar B 1377
kadastrale gemeente Balk sectie B 1088 vernummerd in 1887 naar B 1377, 1378
kadastrale gemeente Balk sectie B 1089 vernummerd in 1907 naar B 1655, 1656
kadastrale gemeente Balk sectie B 1378 vernummerd in 1919 naar B 1828, 1829
bron: www.tresoar.nl
Jachtlustweg 16 Jachtlustweg 16
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 134 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 47/59
B 1087 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 47/59
B 1088 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 47/59
B 1089 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 47/59
B 1089 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 31/225 , 101/353-354105/495 , 110/27 , 111/347
B 1377 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 111/526 , 118/135
B 1378 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 111/526 , 118/135 , 119/313
bron: www.tresoar.nl
 
Jachtlkustweg 16
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Jachtlustweg 16 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1880 - 1910 Wijckel 96; 1910 - 1920 Wijckel 10; 1921 - 1930 Wijckel 14; 1931 - 1953 Wijckel 22; 1953 - 1979 Jachtlustweg 34, 1979 - heden Jachtlustweg 16
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer ?, volgnummer ?
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 240; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1087
1880 - 1883 Wiebe Pieters Hofstee, kastelein ( * 5 oktober 1826 te Scherpenzeel); hoofd
1883 - 1890 Korneliske Oosten, weduwe van Wiebe P. Hofstee ( * 26 dec. 1821 te Schoteruiterdijken); hoofd vanaf 1883
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 114; huisnummer Wijckel 96
1890 - 1896 Korneliske Oosten, wed. van Wiebe P. Hofstee, herbergiersche ( * 26 dec.1821 te Schoteruiterdijken); hoofd
1890 - 1900 Pieter Wiebes Hofstee, ( * 27 april 1851 te Schoterdijken); hoofd vanaf 1896
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 116; huisnummer Wijckel 96 / 10
1900 - 1906 Pieter Wiebes Hofstee, kastelein ( * 27 april 1851 te Schoterdijken); hoofd vanaf 1896
190? - 190? Janna Haringsma, dienstbode ( * 14 februari 1886 te Wijckel); inwonend
1906 - 1910 Jan van der Weg, kastelein ( * 1 december 1856 te Oosterhaule); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 26; huisnummer Wijckel 10
1911 - 1916 Jan van der Weg, kastelein ( * 1 december 1856 te Oosterhaule); hoofd
1911 - 1918 Antje Louwsma, weduwe Jan van der Weg, ( * 12 oktober 1857 te ?); hoofd vanaf 1916
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad ; huisnummer Wijckel 10
1918 - 1920 Reinder van Veen, herbergier ( * 30 augustus 1864 te Oudega HON); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 11, huisnummer Wijckel 14
1921 - 1930 Reinder van Veen, caféhouder ( * 30 augustus 1864 te Oudega HON); hoofd
1921 - 1922 Louise Berber Aninga, onderwijzeres ols ( * 25 oktober 1902 te Leeuwarden); kostgangster
1923 - 1924 Pieter Hiddema, onderwijzer o.l.s. te Balk( * 29 februari 1896 te Holwerd); kostganger
1925 - 1925 Cornelia Bootsman, ( * 2 augustus 1919 te Amsterdam)
bevolkingsregister1931 - 1939 blad 17; huisnummer Wijckel 22
1931 - 1938 Reinder van Veen, caféhouder ( * 30 augustus 1864 te Oudega HON); hoofd
1931 - 1939 Sijtske Koopman, weduwe Reinder van Veen, ( * 14 april 1869 te Oudega HON); hoofd vanaf 1938
1939 - 1939 Herre Stegenga, caféhouder / rijwielhersteller ( * 19 januari 1912 te Wijckel); hoofd
 
1939 - 19??  
     
 
 
Wiebe Pieters Hofstee (1826-1883) was boer te Schoterdijken en Doniaga. Van 1864 tot 1869 was hij logementhouder op de Galamadammen onder Koudum. In mei 1870 gaat het gezin wonen op Jachtlust te Wijckel. Het bevolkingsregister 1859 - 1879 vermeldt geen verhuizing van Hofstee in de periode 1870-1879. De familie Hofstee staat vanaf 1880 in het bevolkingsregister ingeschreven op Boswijck tegenover Jachtlust. Toch denk ik dat Boswijck voor 1880 is gebouwd. De kadastrale splitsing van het bosperceel is geweest in 1873. Meestal wordt zo'n splitsing één jaar of twee na de werkelijke splitsing administratief vastgelegd. Boswijck zou dan gebouwd zijn in 1872.
Van mei 1870 - mei 1871 stond Wiebe Pieters Hofstee achter de tap op Jachtlust. Andries Ketelaar volgde hem daarop Ketelaat kocht Jachtlust in januari 1872 en verkoopt het weer in 1874 aan jonkheer van Swinderen. Johannes Jacobus Rudgers gaat er wonen. Wiebe Pieters Hofstee verhuist naar de overkant. Op een bosperceel eigen aan Renemann laat hij Boswijck bouwen..
B 1087 = 228 m2 in 1873
B 1377 = 248 m2 in 1887 dus een kleine uitbreiding
 
Wiebe Hofstee
bron: Leeuwarder Courant 29 november 1872
Deze openbare verkoping moet in Boswijck zijn gehouden.
 
Wiebe Hofstee
bron: Leeuwarder Courant 16 februari 1873
Deze aanbesteding betreft volgens mij de verbouw van Meerzicht, Willem Meijer was daar tuinman, en een mij nog onbekende boerderij. Maar waarschijnlijk wel een boerderij in de buurt van Meerzicht.
 
Jachtlustweg 16
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
register drankwet
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
 
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Wiebe Hofstee Wiebe Hofstee
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1883 bron: Leeuwarder Courant van 20 april 1883
 
Wiebe Hofstee Jachtlustweg 16
bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 1886 bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1896
 
Boswijck
bron: archief gemeente Gaasterland
 
Jachtlustweg 16 Jachtlustweg 16
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 februari 1906 bron: Nieuwsblad van Friesland van 25 oktober 1913
 
Bargebek Belgen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 juni 1915
De Belgische vluchtelingen, die tussen 1914 - 1918 in gaasterland vertoefden, beschouwden Boswijck zo'n beetje als hun stamcafé. Anne van der Weg, dochter van de kastelein, is op 7 april 1917 getrouwd met de uit België afkomstige Petrus Franciscus (Frans) Verboven. Ze verhuisden naar Mortsel bij Antwerpen. Anne zou meer dan 100 jaar worden.
bron: Ei sjuch it doarpke Wikel .....
 
jan van der Weg
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 januari 1916
 
reinder van der Veen  
Pieter van Veen
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 4 februari 1932
 
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1931
 
Jachtlustweg 16
bron: archief gemeente Gaasterland
 
Boswijck
bron: Friese Koerier van 13 september 1962
 
Boswijck Wijckel
prentbriefkaart 116-009 beschikbaar gesteld door Melle van der Goot
 
Boswijck
bron: archief gemeente Gaasterland
 
Boswijck
bron: archief gemeente Gaasterland
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 13-03-2020