Ywert 1
 
google streetview 2016
Balk B 466 in 1832 / Balk B 1086 in 1887
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan in 1887
eigenaar in 1832: Luitjen Lykeles Wierstra, slager te Wijckel
 
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Op deze luchtfoto vanaf de kerktoren genomen rond 1960, is duidelijk een kleine concentratie van de Wyckeler middensstand te zien. De winkel van Post vlak boven de ZWH-bus en links daarvan de bakkerij van Jacob Breimer en helemaal links de witte boerderij van Hains Bosma, die vroeger nog als herberg dienst heeft gedaan.
bron: Ei sjuch it doarpke Wikel....blz. 115
 
slager Luitjen Lykeles Wierstra
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 oktober 1838
 
timmerman Atze Idzes Bergsma
 
Timmerman Atze Idzes Bergsma (1795 Heeg-1874 Heeg) uit Heeg koopt in 1839 dit pand aan de Wijckeler Ywert van slager Luitjen Lykeles Wierstra (1791 Sondel -1871 Wijckel) voor de koopsom van f 800,-
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 december 1860
 
bakkerij Breimer
 
Jacob Hendriks Breimer (1839 Oosterzee- 1901 Wijckel), zoon van bakker Hendrik Jans Breimer en Jacobje Jans Kerstma, trouwde op 8 mei 1864 in de gemeente Lemsterland met Annigje Arends Kluitenberg, dochter van Arend Jacobs Kluitenberg, boer te Echten en Anna Catharina Busscher.
bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 1864
Maart 1864 werd de 25 jaar oude bakkersknecht Jacob Hendriks Breimer eigenaar van dit pand in de buorren van Wijckel voor een bedrag van f 1600,-. Hij liet het pand ombouwen tot bakkerij.
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1880
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 maart 1903
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 februari 1907
Is dit de boerderij naast de bakkerij aan de Ywert??
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1891 >>>
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 maart 1908 bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 april 1910
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 augustus 1916
 
bron: Balkster Courant van ???
V.l.n.r. Arend Breimer (1869-19??), David van der Werf (1890-1984), Tjeerd Visser. Het kind tussen de bakkers in is Ids Breimer (1904-1986), zoon van Arend Breimer en Fok de Roos.
Deze foto zal gemaakt zijn rond 1908 bij de bakkerij in Wijckel. David van der Werf was toen bakkersknecht bij Breimer en werd later zelfstandig bakker in Bakhuizen. Tjeerd Visser werd bakker in Sondel.
 
bron: programmaboekje muziekconcours te Wijckel 6 september 1934
 
bron: Friesche Koerier van 12 juni 1962
De afgebrande bakkerij werd niet weer herbouwd.
 
bewoners bakkerij
huisnummering: 1813 - 1859 Wijckel 12; 1859 - 1890 Wijckel 14; 1890 - 1910 Wijckel 18; 1910 - 1920 Wijckel 71, 1921 - 1930 Wijckel 78; 1931 - 1953 Wijckel 86; 1953 - 1962 Ywert 1 / ----
   
volkstelling 1840
1840  
   
woningregister 1849 - 1859 blad 870; huisnummer Wijckel 12
1849 - 1859 Atze Idzes Bergsma, timmerman ( * 17 oktober 1795 te Heeg); hoofd
   
woningregister 1859 - 1869 blad 7; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 466, huisnummer Wijckel 14
1859 - 1864 Atze Idzes Bergsma, timmerman ( * 17 oktober 1795 te Heeg); hoofd
1864 - 1869 Jacob Hendriks Breimer, bakker ( * 29 april 1839 te Oosterzee); hoofd
1864 - 1865 Petrus Braurer, bakkersknecht ( * 1824 te Oldemarkt)
1864 - 1865 Symentje van der Zee, dienstbode ( * 20 augustus 1838 te Mirns)
  Heine Jacobs Landman, bakkersknecht ( * 13 oktober 1845 te Spanga)
  Sjoerdtje Hofstra, dienstbode ( * 5 februari 1845 te Woudsend)
  Antoon Jacobs Dragt, bakkersknecht ( * 24 maart 1848 te Oudeschoot)
  Hinke Volberda, ( * 16 juli 1849 te Woudsend)
  Wiebren Pieters Klijnsma, bakkersknecht ( * 3 november 1850 te Sloten)
woningregister 1869 - 1879 blad 89; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 951, volgnummer 440
1869 - 1879 Jacob Hendriks Breimer, bakker ( * 29 april 1839 te Oosterzee); hoofd
1869 - 1870 Wiebren Pieters Klijnsma, bakkersknecht ( * 3 november 1850 te Sloten)
1870 - 1871 Melle Peekes van der Meulen, ( * 14 mei 1846 te Sloten)
1870 - 1873 Fintje Rinzes Akkerman, dienstbode ( * 20 april 1845 te Echten)
1872 - 1880 Ymke Jans Jaalsma, bakkersknecht ( * 4 september 1856 te Oosterzee)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 239; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1086
1880 - 1890 Jacob Hendriks Breimer, bakker ( * 29 april 1839 te Oosterzee); hoofd
  Ymke Jans Jaalsma, bakkersknecht ( * 4 september 1856 te Oosterzee)
  Froukje Huitema, dienstbode ( * 30 juni 1859 te Opsterland)
1880 - 1883 Wiebe Klijnstra, bakkerknecht ( * 29 augustus 1860 te Wons)
1885 - 1886 Klaas Klarenberg, bakkersknecht ( * 22 januari 1864 te Oldemarkt)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 19; huisnummer Wijckel 18
1890 - 1900 Jacob Hendriks Breimer, bakker ( * 29 april 1839 te Oosterzee); hoofd
1890 - 1890 Jelle Zijlstra, bakkersknecht ( * 5 april 1868 Goïnga)
1891 - 1893 Pieter S.Plat, bakkersknecht ( * 27 februari 1868 te Menaldum)
1892 - 189? Eelke Wignand, bakkersknecht ( * 18 augustus 1872 te Balk)
1892 - 1893 Douwe Algra, bakkersknecht ( * 11 september 1872 te Britsum)
1893 - 1896 Rintje Sietsma, bakkersknecht ( * 25 februari 1875 te Idskenhuizen)
1893 - 1894 Sicco Kuiper, bakkersknecht ( * 9 januari 1870 te Oosterwierum)
1894 - 189? Wiebe Wijnstra, bakkersknecht ( * 29 augustus 1860 te Wonseradeel)
1896 - 1896 Bauke Buwalda, bakkersknecht ( * 23 januari 1873 te Allingawier)
1896 - 1899 Tjibbe de Jong, bakkersknecht ( * 11 juni 1874 te Koudum)
1897 - 1900 Wiebe Veenstra, bakkersknecht ( * 17 april 1875 te Boornbergum)
1899 - 1900 Rintje Sietsma, bakkersknecht ( * 25 februari 1875 te Idskenhuizen)
1899 - 1900 Trijntje Stegenga, dienstbode ( * 7 februari 1878 te Wijckel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 20; huisnummer Wijckel 18 / 71
1900 - 1901 Jacob Breimer, bakker ( * 29 april 1839 te Oosterzee); hoofd
1901 - 1910 Arend Breimer, bakker ( * 31 oktober 1869 te Wijckel); hoofd
1900 - 1900 Trijntje Stegenga, dienstbode ( * 7 februari 1878 te Wijckel)
1900 - 1903 Rintje Sietsma, bakkersknecht ( * 25 februari 1875 te Idskenhuizen)
1900 - 1902 Lijsbert Steiginga, dienstbode ( * 21 mei 1884 te Stavoren)
1903 - David van der Werf, bakkersknecht ( * 30 maart 1890 te Sloten)
  Rink Folkerstma, dienstbode ( * 26 april 1886 te Gaast)
1903 - 1903 Sietze Riemersma, bakkersknecht ( * 27 juli 1883 te Workum)
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 71
1910 - 1920 Arend Breimer, bakker
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 78
1921 - 1928 Arend Breimer, bakker
1928 - 1930 Jacob Breimer, bakker
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 86
1931 - 1939 Jacob Breimer, bakker
 
1939 - 19??  
     
bewoners boerderij
huisnummering: 1890 - 1910 Wijckel 19; 1910 - 1920 Wijckel 72, 1921 - 1930 Wijckel 79; 1931 - 1953 Wijckel 87; 1953 - 19?? Ywert 3; 19?? - heden Ywert 1
   
 
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 89; kadastrale gemeente balk sectie B nummer 949, volgnummer 441
1869 - 1879 Atze Idzes Bergsma, timmerman ( * 17 okotber 1795 te Heeg); hoofd
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 224; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 949
1880 - 1882 Ids Atzes Bergsmna, timmerman ( * 23 december 1823 te Heeg); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 20; huisnummer Wijckel 19
1890 - 1891 Titte W. Beuckens, veehouder ( * 21 juni 1863 te Oudemridum); hoofd
1891 - 1893 Rijkle de Groot, koopman ( * 23 april 1867 te Offingawier); hoofd
1893 - 1900 Wiebren de Boer, koopman ( * 10 juni 1863 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 21; huisnummer Wijckel 19 / 72
1900 - 1904 Wiebren de Boer, veekoopman ( * 10 juni 1863 te Nijemirdum); hoofd
1904 - 1904 Jelle Schilstra, arbeider ( * 1 juni 1871 te Oudega HON); hoofd
1904 Gerrit Ottema, arbeider ( * 18 februari 1880 te Wijckel); hoofd
190? - 1909 Johannes Ewoldt, arbeider ( * 20 april 1837 te Dokkum); hoofd
1909 - 1910 Titte Beuckens, koemelker ( * 21 juni 1863 te Oudemridum); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 72
1910 - 1912 Titte Beuckens
1912 - 1914 Jeltje van der Weg, weduwe H de Jong
1914 - 1919 David van der Werf, naar Mirns en Bakhuizen 211
1919 - 1919 Cornelis Visser
1919 - 1920 Joahnnes Zijlstra
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 79
1921 - 1930 Johannes Zijlstra,
  Jacob de Boer,
  Atze Bergsma
  Kornelis Schilstra
  Jitze Bakker
  Hoite Schaap
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 87
1931 - 1932 Hoite Schaap
1932 - 1933 Fokke Boomsma
1933 - 1939 Hendrik Breimer,
 
1939 - 19??  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29-04-2019