Westein 43 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, ??  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 211, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 43 hisgiscode:
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer 1227

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: erven Hendrik Stoffels Doornspleet te Balk
   
   
verkoop in 1927 aan: Algemene Armvoogdij te Balk
   
   
 
 
kadastrale gegevens
kadastrale kaart
211 ongewijzigd tot 1928
 
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
kadastrale kaart
kadastrale kaart 1832   kadastrale kaart 1913
bewoners
huisnrs: (1859) - (1869) Balk 116; 1953 - sloop Westein 43
     
 
   
   
 
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 90
1812 Ytjen Lykles, volgnummer 131
periode 1813 - 1828
1814 Bouke, zoon van Itjen Lykles de Vos en Lysbeth Wanders Glastra geboren op huisnummer Balk 90
1821 Thijs, zoon van Gerrit Jans Jansma en Aukje Tijsses Tijsma geboren op huisnummer Balk 90
1826 Jacob, zoon van Lammert Jacobs de Graaf en An Hendriks Dorenspleet geboren op huisnummer Balk 90
1827 Hendrikje, dochter van Lammert Jacobs de Graaf en An Hendriks Dorenspleet geboren op huisnr. Balk 90
volkstelling 1829; blad 111, huisnummer Balk 90
1829 Lammert Jacobs de Graaf
periode 1830 - 1839
1837 Hendrik, zoon van Rein Lykles Lyklema en Jeltje Hendriks Doornspleet geboren op huisnummer Balk 90
1837 Lykle, zoon van Rein Lykles Lyklema en Jeltje Hendriks Doornspleet geboren op huisnummer Balk 90
1839 Rein Lykles Lyklema overleden op huisnummer Balk 90
volkstelling 1840; huisnummer Balk 90
1840 Jeltje Hendriks Doorenspleet, weduwe Rein Lykles Lyklema
volkstelling 1840; huisnummer Balk 90
1840 Stoffel Hendriks Doorenspleet
volkstelling 1840; huisnummer Balk 90
1840 Lammert Jacobs de Graaf
periode 1841 - 1848
1842 Jeltje Hendriks Doorenspleet, weduwe Rein Lykles Lyklema, overleden op huisnummer 90
   
woningregister 1849 - 1859 blad 139; huisnummer Balk 90 / 116
1849 - 1859 Lammert Jacobs de Graaf, werkman ( * 1800 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 49; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 211, huisnummer Balk 116
1859 - 1869 Lammert Jacobs de Graaf, boscharbeider ( *
woningregister 1869 - 1879 blad 37; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 211, volgnummer 154 / 141
1869 - 1879 Lammert Jacobs de Graaf, boscharbeider ( *
woningregister 1869 - 1879 blad 37; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 211, volgnummer 155 / 142
1869 - 1879 Jan Hendriks Doorenspleet, boschearbeider ( * 14 maart 1816 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 39; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 211
1879 - 1890 Jan Hendriks Visser, arbeider ( * 12 februari 1845 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 133; huisnummer 116
1890 - 1900 Johanna Chevallier, zonder beroep ( * 11 augustus 1812 te Lemmer)
1890 - 1900 Lolke Doorenspleet, werkman ( * 4 februari 1859 te Balk)
1891 - 1892 Andries Martena, kleermaker ( * 1 juli 1844 te Balk)
1892 - 1900 Jelle Zoethout, ( * 26 juni 1879 te Woudsend)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 145; huisnummer Balk 116 / 154
1900 - 1901 Johanna Chevallier, zonder beroep ( * 11 augustus 1812 te Lemmer)
190? - 190? Andries Martena, kleermaker ( * 1 juli 1844 te Balk)
190? - 1904 Geert Bets, arbeider ( * 19 oktober 1838 te Balk)
190? - 1910 Truike de Vries, weduwe Geert Bets ( * 1 september 1842 te Balk)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 14; huisnummer Balk 154 / 191
1910 - 1913 Truike de Vries
1913 - 1916 Johannes Ages Huitema
1916 - 1920 Johannes Kramer
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B, blad 69; huisnummer Balk 154 / Balk 191
1911 - 1913 Truike de Vries, weduwe Geert Bets ( * 1 september 1842 te Balk)
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J, blad 105; huisnummer Balk 191
1913 - 1916 Johannes Ages Huitema, straatreiniger ( * 15 juni 1850 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M, blad 105; huisnummer Balk 191
1916 - 1920 Johannes Albertus Kramers, dorpsreiniger ( * 22 juni 1879 te Leeuwarden); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 102; huisnummer Balk 223
1921 - 1924 Johannes Kramers, straatreiniger ( * 22 juni 1879 te Leeuwarden); hoofd
1925 - 1926 Hendrik Kramer, arbeider ( * 3 oktober 1857 te Balk); hoofd, 20 augustus 1925 van Mülheim a/d Ruhr
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 18; huisnummer Balk 229
1931 - 1939 bergplaats
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-09-2022