Westein 31 - 41 (1953)
  BAG 2018: Westein 3 - 29
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 204, huis en erf in 1832 Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, ???  
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, 91  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 204, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 31 - 41 hisgiscode:
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A 1221

eigenaren

   
verkoop in 1827 aan: Bokke Johannnes Westendorp te Balk
verkoop in 1828 aan: Pier Reintjes Haringsma te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Pier Reintjes Haringsma koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1847 aan: Janneke Tijsses Tijsma, weduwe Pier Reintjes Haringsma
bij boedelscheiding in 1868 aan: Hendrik Hepkes Luinenburg, weduwnaar van Janneke Tijsses Tijsma
verkoop in 1878 aan: gemeente Gaasterland
  zie verder op deze link
Westein
2007
kadastrale gegevens
 

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1913

204 vernummerd rond 1845 naar 349, 350 minuutplan 1832 / netteplan 1887
349 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg bron: Tresoar
350 vernummerd in 1877 naar 531, 532
531, 532 vernummerd in 1883 naar 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
205, 207, 208, 209 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg
verkopen
 
Westein 31-41
bron: Leeuwarder Courant van 20 juli 1827
perceel 1; royale koopmanshuizing met grutterij op nummer 59 te Balk = van Swinderenstraat 44
perceel 2: een wel betimmerde huizing op nummer 121 te Balk = Raadhuisstraat 38
perceel 3: groote boerenhuizing met zeven woonvertrekken op nummer 91 te Balk = Westein 31 - 41
perceel 4: stuk zeer vruchtdragend greidland bij nummer 46 te Ruigahuizen = ?
perceel 5: best stuk greidland te Ruigahuizen = ?
 
bewoners tot 1881
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 91; 1859 - 1879 Balk 121
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 91
1812 Jan Alberts Aleva , horlogemaker ( * ) volgnummer 6
1812 Kornelis Baukes, dagloner ( * ) volgnummer 13
1812 Harmen Christiaans, visser ( * ) volgnummer 26
1812 Lubbert Jacobs, dagloner ( * ) volgnummer 92
1812 Johannes Pieters, dagloner ( * 1862) volgnummer 160
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 91
1812 Geertje, dochter van Jans Alberts Aleva en Limkje Joustra, overleden op nummer 91
1812 Marijke, dochter van Lubbert Jacobs Hofstra en Angenietje Johannes Herkstra geboren op nummer 91
1814 Marijke, dochter van Lubbert Jacobs Hofstra en Angenietje Johannes Herkstra overleden op nummer 91
1814 Douwe, zoon van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op nummer 91
1817 Bauke, zoon van Geert Bontes de Jager en Sybrig Tijsses Tijsma geboren en overleden op nummer 91
1818 Lijbert, dochter van Gerrit Jans Jansma en Aukje Tijsses Tijsma geboren op nummer 91
1818 Thijs, zoon van Geert Bontes de Jager en Sybrig Tijsses Tijsma geboren op nummer 91
1819 Thijs, zoon van Geert Bontes de Jager en Sybrig Tijsses Tijsma overleden op nummer 91
1820 Thijs, zoon van Geert Bontes de Jager en Sybrig Tijsses Tijsma geboren op nummer 91
1821 Harmannis, zoon van Josephus Marks en Aleida Alberink, geboren op nummer 91
1823 Petrus, zoon van Josephus Marks en Aleida Alberink, geboren op nummer 91
1823 Jeltje, dochter van Hendrik Jans Wignand en Tjitske Jans Spoelstra geboren op nummer 91
1825 Jan, zoon van Hendrik Jans Wignand en Tjitske Jans Spoelstra geboren op nummer 91
1827 Uilkjen, dochter van Bauke Lykles Bosma en Rink Johannes Betzema geboren op nummer 91
1828 Sible, zoon van Pieter Sibles Pietersma en Teatske Veenstra geboren op nummer 91
1829 Jantje, dochter van Rein Lykles Lyklema en Jeltje Hendriks Doornspleet, geboren op nummer 91
1829 Jan, zoon van Antke Jans Doornspleet en Antje Sjoerds Visser geboren opnummer 91
1829 Antje Sjoerds Visser overleden op nummer 91
1829 Geert Ykes Ykema overleden op nummer 91
1829 Otte, zoon van Jotje Piers Bosman en Berber Ottes de Beer geboren op nummer 91
volkstelling 1829, blad 112
1829 Bauke Lykles Bosma, werkman
1829 Mijntje Lykles Bosma, werkman
volkstelling 1829, blad 113
1829 Ottje Hortzes van der Werf, weduwe Sybren Pieters Oosterhout
volkstelling 1829, blad 114
1829 Marike Harmens de Vries, weduwe Douwe Christiaans Draaijer
volkstelling 1829, blad 115
1829 Antke Jans Doorenspleet 
volkstelling 1829, blad 116
1829 Rein Lykles Lyklema
volkstelling 1829, blad 117
1829 Geert Ykes Ykema
volkstelling 1829, blad 118
1829 Johannes Pieters Mulder
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 91
1830 Aukje, dochter van Pieter Sibles Pietersma en Teatske Veenstra geboren op nummer 91
1830 Bauke Lykles Bosma overleden op nummer 91
volkstelling 1840; huisnummer Balk 91
1840 Pier Reintjes Haringsma
volkstelling 1840; huisnummer Balk 91a
1840 Kerst Pieters de Jong
volkstelling 1840; huisnummer Balk 91b
1840 Hiltje Sjoerds Bakker
volkstelling 1840; huisnummer Balk 91c
1840 Pieter Hantjes de Graaf
volkstelling 1840; huisnummer Balk 91d
1840 Jan Berends van der Bosch
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 91
1849 Gerrit Jans Jansma overleden op huisnummer Balk 91
woningregister 1849 - 1859 blad 147; huisnummer Balk 91 / 121
1849 - 18?? Antje Hendriks Wignand, wed. Marten Hanzes de Blaauw, werkvrouw ( * 24 dec. 1806 te Balk); hoofd
1849 - 18?? Sieger Plantinga, werkman ( * 1826 te Idskenhuizen); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 148; huisnummer Balk 91 / 121
1849 - 18?? Janneke Wybrandus Zijlstra, weduwe Sake Gerlofs Postma ( * 1801 te Warns); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 149; huisnummer Balk 91 / 121
1849 - 1859 Pieter Bosma, schipper ( * 1809 te Balk); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 150; huisnummer Balk 91 / 121
1849 - 185? Rinze Aukes Overzee, werkman ( * 1804 te Heeg); hoofd
185? - 185? Sieger Plantinga, werkman ( * 1826 te Idskenhuizen); hoofd
185? - 185? Reino Hendriks de Jong, weduwe Obbe Hepkes Lunenburg, werkster ( * 1805 te Woudsend); hoofd
185? - 185? Janke Samplonius, werkvrouw ( * 1806 te Wijckel); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 152; huisnummer Balk 91 / 121
1849 - 185? Aukje Tijsses Tijsma, weduwe Gerrit Jans Jansma, ( * 1794 te Koudum); hoofd
  Hendrikje Jansma, ( * 1824 te Balk)
1855 - 1859 Kerst Murks Kok, werkman ( * 1808 te Doniaga); hoofd
 
   
   
woningregister 1859 - 1869 blad 51; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 350, huisnummer Balk 121
1859 - 1869 Pieter Lykles Bosma, koopman ( * 10 september 1806 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 51; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 350, huisnummer Balk 121
1859 - 1869 Grietje G Samplonius
  Hans L. Veldkamp
  Sjoerd Douwes Rijpsma, bosarbeider ( * 8 september 1846 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 52; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 350, huisnummer Balk 121
1859 - 1869 Janke G Samplonius
woningregister 1859 - 1869 blad 52; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 350, huisnummer Balk 121
1859 - 1867 Sieger H. Plantinga ( * 5 juli 1824 te Idskenhuizen); hoofd
1859 - 1869 Janneke Piers Piersma, wed. Sieger Plantinga zonder beroep,( * 20 augustus 1830 te Balk); hoofd vanaf 1867
 
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 35; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 350; volgnummer 151 / 138
1869 - 1874 Sjoerd Tijsses Tijsma, visser ( * Koudum 1797); hoofd
1874 - 1879 Jan Johannes Reekers, bosarbeider ( * 21 december 1842 te Koudum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 35; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 350; volgnummer 150 / 137
1869 - 1879 Sjoerd Douwes Rijpsma, bosarbeider ( * 8 september 1846 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 35; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 350; volgnummer 149 / 136
1869 - 187? Janneke Piers Piersma, zonder beroep, weduwe Plantenga ( * 20 augustus 1830 te Balk); hoofd
187? - 187? Geert Tijsses de Jager, ( * 23 december 1843 te Balk); hoofd
187? - 1879 Markje de Graad, ( * 13 maart 1849 te Lemmer); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 35; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 350; volgnummer 148 / 135
1869 - 1879 Durk Piers Piersma, landarbeider ( * 16 augustus 1823 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 35; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 349; volgnummer 141 / 128
1868 - 1879 Hendrik Hepkes Luinenburg, ( * 2 juli 1802 te Oudemirdum); hoofd
  Gerrit W Haringsma, ( * 17 oktober 1849 te Harich); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 350; volgnummer 144 / 131
1869 - 1879 schuur
woningregister 1869 - 1879 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 350; volgnummer 143 / 130
1869 - 1879 Pieter Lykles Bosma, koopman ( * 10 september 1806 te Balk); hoofd
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 140; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 531
1880 - 188? Eelkjen de Blaauw, zonder beroep ( * 29 april 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 140; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 531
1880 - 188? Jan Johannes Reekers, koopman ( * 21 december 1842 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 141; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 531
1880 - 188? Sjoerd Douwes Rijpsma, arbeider ( * 18 september 1846 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 141; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 531
1880 - 188? Fimkje (Femke) Dirks Mous, weduwe Jacob Jolles Dijkstra, arbeider ( * 1810 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 142; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 532
1880 - 188? Durk Piers Piersma, tuinman ( * 16 augustus 1823 te Balk); hoofd
   
't Sael

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-11-2023