Westein 27 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, ???  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 201, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 27 hisgiscode:
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A 1218

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Fokke Symens de Boer te Balk
verkoop in 18?? aan Johannes Paulus Spiering??
verkoop in 1838 aan: Pieter Reins Huisman, ??
verkoop in 1868 aan: Siemen Fokkes de Boer, wonende te Balk
verkoop in 1895 aan: Johannes de Boer veldwachter te Makkum (A500)
verkoop in 1903 aan: Yke van der Wal broodventer te Balk (A 500)
verkoop in 1904 aan: Fokke Simons de Boer schipper te Bolsward (A 501, 502
verkoop in 1913 aan: Yke van der Wal, broodventer te Balk (A 501, 502)
verkoop in 1920 aan: Lucas Lucas Bouwman, timmerman te Balk (A 500, 501, 502)
verkoop in 1920 aan: Gosse Gosses Leenstra, werkman te St. Nicolaasga (A 500, 501, 502)
   
Balk A 201 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

201 vernummerd rond 1845 naar 500
501 en 502 behoren oorspronkelijk bij Westeinde A 200
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Westeinde in 1965
foto 034-001 beschikbaar gesteld door de familie Leenstra
Het onbewoonbaar verklaarde pand vlak voor de sloop rond 1970. De deur gaf toegang tot het winkeltje van de familie Bouma. De vloer van de winkel lag wel "een meter lager" dan de straat. De familie woonde zelf in een aparte woning achter de winkel bereikbaar via de steeg.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

     
26 Fokke Siemens de Boer Balk
338 Pieter Reins Huisman Balk
992 Grietje Jelles Hornstra, wed. PR. Huisman Balk
1084 Siemen Fokkes de Boer Balk
1948 Johannes de Boer  
2288 Yke van der Wal  
2472 Lucas Bouwman  
3393 Gosse Gosses Leenstra, verkoop in dj 1931  
4117 Pieter Jansz Visser, werkman / Nieske Boomsma Balk
cons Jan Visser Balk
  Kerst Visser Balk
  Trinus Pietersma Wijckel
5322 Jacobus de Vries  
84 / 1367 gemeente Gaasterland  
 
verkopen
 
verkoop verkoop door Gosse Leenstra
bron: Het Nieuwsblad van Friesland van 8 juni 1920
 
bron: Het Nieuwsblad van Friesland van 5 april 1927 >>>
 
verkoop door Gosse Leenstra
bron: Het Nieuwsblad van Friesland van 21 maart 1930
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Balk 92a; 1859 - 1869 Balk 126; 1890 - 1910 Balk 121; 1910 - 1914 Balk 171; 1914 -1920 Balk 209; 1920 - 1930 Balk 241; 1930 - 1953 Balk 245; 1953 - sloop Westein 27
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 92a
1840 Nanne Martens van der Goot, werkman ( * te Nijemirdum)
woningregister 1849 - 1859 blad 157; huisnummer 92a / 126
1849 - 1859 Symen Fokkes de Boer, schipper ( * 18 augustus 1817 te Balk); hoofd
1849 -1859 Kornelis Luitjen Mulder, zwager ( * 31 december 1840 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 201, huisnummer 126
1859 - 1869 Siemen Fokkes de Boer, ( * 18 augustus 1817 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Kornelis Luitjen Mulder, zwager ( * 31 december 1840 te Balk)
1862 - 1869 Passchier Minnes van Dijk,
woningregister 1869 - 1879 blad 34; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 201, volgnummer 138/125
1869 - 1879 Siemen Fokkes de Boer, koopman ( * 18 augustus 1817 te Balk); hoofd
1869 - 1872 Kornelis Luitjen Mulder, zwager ( * 31 december 1840 te Balk)
1873 - 187? Tjebbe Bandstra, ( * 7 mei 1840 te Stavoren)
1877 - 1879 Jan Attes van der Meer, ( * 25 december 1852 te Wijckel)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 130; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 500
1879 - 1890 Siemen Fokkes de Boer, koopman ( * 18 augustus 1817 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 149; huisnummer Balk 121
1890 - 1895 Siemen Fokkes de Boer, schipper ( * 18 augustus 1817 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Luitjen Symens de Boer, ( * 5 januari 1855 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 161; huisnummer Balk 121 / 171
1900 - 1910 Yke Sietzes van der Wal, koopman ( * 19 november 1847 te Kolderwolde); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 171 / 209
1910 - 1920 Yke Sietzes van der Wal
1920 - 1920 Gosse Gosses Leenstra,
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 19; huisnummer Balk 171 / Balk 209
1911 - 1920 Yke Sietzes van der Wal, broodventer ( * 19 november 1847 te Kolderwolde); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 137; huisnummer Balk 209
1920 - 1920 Gosse Gosses Leenstra, arbeider / winkelier ( * 3 maart 1883 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 214; huisnummer 241
1921 - 1930 Gosse Gosses Leenstra, arbeider / winkelier ( * 3 maart 1883 te Sint Nicolaasga); hoofd
1921 - 1930 Hittje Spijkerman, weduwe Hendricus Landman, schoonmoeder ( * 11 april 1850 te Workum)
1930 - 1930 Pieter Visser, los werkman ( * 22 mei 1881 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 207; huisnummer 245
1931 - 1939 Pieter Visser, los arbeider ( * 22 mei 1881 te Balk)
 
1945 Nieske Boomsma, weduwe Pieter Visser ( * 9 november 1889 te Nijemirdum) van de petroleum kar
  familie Bouma  
     
bewoners
huisnummers: 1811 - 1859 Balk 92a; 1859 - 1869 Balk 126; 1890 - 1910 Balk 121a; vervallen
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk
   
woningregister 1849 - 1859 blad 159; huisnummer 92a / 126
1849 - 1859 Rink Luitjens Mulder, zonder beroep ( * 4 juli 1824 te Balk)
1849 - 1859 Passchier van Dijk, bosarbeider ( * 24 juli 1820 te Nijemirdum)
woningregister 1859 - 1869 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 201, huisnummer 126
1859 - 1862 Jacobjen Bontes Ottema, weduwe Jan Ages ten Brink, ( * 28 januari 1828 te Balk)
1862 - 1869 Bonte Jurjens de Jager, ( * 24 september 1822 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 34; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 201, huisnummer 137 / 124
1869 - 1879 Passchier Minnes van Dijk, bosarbeider ( * 24 juli 1820 te Nijemirdum)
bevolkingsregister 1880 -1890 blad 130; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 501
1879 - 1890 Passchier Minnes van Dijk, arbeider ( * 24 juli 1820 te Nijemirdum, op nr. 10 te Hooijbergen)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 150; huisnummer 121a
1890 - 1897 Passchier Minnes van Dijk ( * 24 juli 1820 te Nijemirdum)
1897 - 1900 Jacobjen Bontes Ottema, weduwe Passchier Minnes van Dijk, ( * 28 januari 1828 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 162; huisnummer 121a / vervallen
1900 - 1902 Jacobjen Bontes Ottema, weduwe Passchier Minnes van Dijk, ( * 28 januari 1828 te Balk)
1902 - 190? Andries Martena, kleermaker ( * 1 juli 1844 te Balk)
     
bewoners
huisnummers: 1811 - 1859 Balk 92a; 1859 - 1869 Balk 126;1890 - 1910 Balk 121b; 1910 - 1914 Balk 172; 1914 - 1920 Balk 208; 1920 - 1930 Balk 240; vervallen
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk
   
woningregister 1849 - 1859 blad 158; huisnummer Balk 92a / 126
1849 - 1852 Teatske de Boer, spinster ( * 1784 te Balk)
185? - 1852 Kleis Posthuma, werkman ( * 1820 te Balk)
1852 - 1855 Hinke Pieters Klijnstra, zonder beroep ( * 1824 te Oudehaske)
1855 - 1859 Siementje Dirks Gorter, weduwe Durk Manus Mous ( * 21 maart 1793 te Woudsend)
woningregister 1859 - 1869 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 201, huisnummer Balk 126
1859 - 1869 Siementje Dirks Gorter, weduwe Durk Manus Mous ( * 21 maart 1793 te Woudsend)
woningregister 1869 - 1879 blad 34; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 201, huisnummer Balk 136 / 123
1869 - 1879 Beeuwe Ernstes Eppenga, bosarbeider ( * 20 januari 1831 te Lemmer)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 131; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 502
1879 - 1881 Johannes Pieters Feenstra, schoenmaker ( * 20 september 1818 te Wijckel)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 151; huisnummer Balk 121b
1890 - 1892 Yke Sietzes van der Wal, ? ( * 19 november 1847 te Kolderwolde); hoofd
1892 - 189? Andries Martena, kleermaker ( * 1 juli 1844 te Balk); hoofd
1895 - 1897 Siemen Fokkes de Boer, zonder beroep ( * 11 augustus 1817 te Balk); hoofd
1897 - 1900 Teunes Wispelwey, kaasmaker ( * 7 april 1860 te Oudega HON); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 163; huisnummer Balk 121b / 172
1900 - 1906 Fokke Hendriks Roorda, arbeider ( * 23 januari 1857 te Balk); hoofd
1906 - 1910 Hendrik Baukes Albada, arbeider ( * 23 oktober 1874 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 15; huisnummer Balk 172 / 208
1910 - 1916 Hendrik Baukes Albada
1916 - 1919 Jan Pietersma
1919 - 1920 Dooitje Tuinman
1920 - 1920 Yke Sietzes van der Wal
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 4; huisnummer Balk 172 / Balk 208
1911 - 1916 Hendrik Baukes Albada, venter in veevoerder artikelen ( * 23 okt. 1874 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 139; huisnummer Balk 208
1916 - 1919 Jan Pietersma, arbeider ( * 26 augustus 1885 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 29; huisnummer Balk 208
1920 - 1920 Dooitje Tuinman, schipper ( * 17 januari 1889 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 19; huisnummer Balk 208
1920 - 1920 Yke Sietzes van der Wal, broodventer ( * 19 november 1847 te Kolderwolde); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 213; huisnummer Balk 240
1921 - 1927 Yke Sietzes van der Wal, boswerker ( * 19 november 1847 te Kolderwolde); hoofd
1927 - 1927 Bouwe Fokkens, los werkman ( * 11 mei 1879 te Tjerkgaast); hoofd
     
 
 
Westeinde
foto 098-025 beschikbaar gesteld door Berthe Haringsma
De onbewoonbaar verklaarde woning in de jaren zestig. Aan de achterzijde zijn de twee woningen A 501 en 502 al gesloopt.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-03-2024