Westein 21 - 26 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 92  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 200, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 200a, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 21 - 26 hisgiscode:
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A 1216 en 1217

eigenaren

   
verkoop in ???? aan: Boerke Coenraads Smidt, te Balk
verkoop in 1818 aan: Wobbe Ferdinands de Vries, werkman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Wobbe Ferdinands de Vries te Balk
verkoop in 1870 aan: Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk
   
   
  Westein 21-22
  Westein 23-24
  Westein 25-26
   
Balk A 200 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

200 vernummerd rond 1845 naar 356, 357
200a vernummerd in 1872 naar 496,497
356 vernummerd in 1873 naar 501,502
357 vernummerd in 1872 naar 495 - 499
497 vernummerd in 1877 naar 533, 534
496 vernummerd in 1880 naar 577 - 584
495 vernummerd in 1880 naar 581 - 584
577-580 vernummerd in 1914 naar 916
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
 
straatbeeld
foto 200-283 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De foto zal gemaakt zijn rond 1965. In het midden de werkplaats van Mandemaker.
Links de voormalige timmerwerkplaats van Hendricus Haarsma, in het midden de voormalige werkplaats van Rein van der Werf en rechts woning van Jacobus de Vries en Hendrik Visser.
 
foto 200-284 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Net als de voorgevels zal de foto gemaakt zijn rond 1965. In het midden de woning van Mandemaker.
 
bewoners A 200
 
     
periode 1811 - 1829 huisnummer Balk 93
1817 Janna, dochter van Johannes Baukes Betsema en Geertje Symens de Boer geboren op nummer 93
1819 Bauke, dochter van Johannes Baukes Betsema en Geertje Symens de Boer geboren op nummer 93
volkstelling 1829, blad 122; huisnummer Balk 93
1829 Wobbe Ferdinants de Vries
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 93
1836 Wobbe, zoon van Ferdinand Wobbes de Vries en Foekjen Jans Bokje geboren op nummer 93
volkstelling 1840 huisnummer Balk 93
1840 Attje Hotzes van der Werf, weduwe Sijbren Pieters Oosterhout
volkstelling 1840 huisnummer Balk 93a
1840 Wobbe Ferdinants de Vries ( * 1778 te Balk)
periode 1841 - 1849;bhuisnummer Balk 93
   
woningregister 1849 - 1859 blad 160; huisnummer Balk 93 / 128 of 129
1849 - 185? Hartman Kaspers Betz, werkman ( * 1800 te Balk)
185? - 185? Gerrit Wessels Bosma, werkman ( * 10 september 1819 te Balk); hoofd
185? - 185? Elisabeth Arjens Draaisma, weduwe Hendrik Gerlofs Kramer ( * 1801 te Bolsward); hoofd
185? - 185? Gerardus Reekers, ( * 1790 te Balk)
  Wieberen Jans Zeldenthuis ( * 1795 te Lemmer)
   
     
bewoners A 200
     
   
woningregister 1849 - 1859 blad 161; huisnummer 93 / 127
1849 - 1859 Symentje Gorter, spinster ( * 1787 te Woudsend);
1849 - 1859 Jetske Rientzes Seldenthuis, weduwe Wobbe Ferdinants de Vries, spinster ( * 2 mei 1787 te Sybrandaburen)
  Wobbe Ferdinands de Vries, ( * 22 januari 1836 te Balk)
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 200, huisnummer Balk 127
1859 - 1869 Jetske Rientzes Seldenthuis, ( * 2 mei 1787 te Sybrandaburen)
  Wobbe Ferdinands de Vries, ( * 22 januari 1836 te Balk)
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 200a, volgnummer 134 / 121
1869 - 1879 Gerlof Hendriks Kramer
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 200a, volgnummer 135 / 122
1869 - 1879 schuur
 
   
     
bewoners A 357
 
     
   
woningregister 1849 - 1859 blad 162; huisnummer Balk 93 / 128
1849 - 185? Jetske Rientzes Seldenthuis, ( * 2 mei 1787 te Sybrandaburen); hoofd
1849 - 185? Wobbe Ferdinands de Vries, ( * 22 januari 1836 te Balk); zoon van Jetske Seldenthuis?
185? - 1859 Akke Intes Kingma, weduwe Fokke Symens de Boer, zonder beroep ( * 25 sep. 1787 te Bolsward); hoofd
185? - 1859 Betze Dooitjes Schram, werkman ( * 15 september 1783 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 357, huisnummer Balk 128
1859 - 1865 Betze Dooitjes Schram, ( * 15 september 1783 te Balk); hoofd
1859 - 1859 Akke Intes Kingma, weduwe Fokke Symens de Boer, zonder beroep ( * 25 sep. 1787 te Bolsward)
bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 357, huisnummer Balk 128
1859 - 1869 Gerlof Hendriks Kramer
bevolkingsregister 1869 - 1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 357, volgnummer 133 / 120
1869 Wobbe Ferdinands de Vries, bosarbeider
1876 - 1879 Frans van der Steeg ( * 10 februari 1850 te Kollum)
bevolkingsregister 1869 - 1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 357, volgnummer 134 / 121
  Jetske Rientzes Seldenthuis
1869 - 1879 Geert Hartmans Bets ( * 19 oktober 1838 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 125; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 495
1880 - 1890 Halbe Jans Doele, timmerknecht ( * 16 maart 1852 te ?)
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 126; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 495
1880 - 1890 Age Sipkes Hofstra, goud- en zilversmid ( * 17 oktober 1857 te Balk); hoofd
1880 - 188? Jan Hendriks Doele, aanspreker ( *
188? - 1890 Siemen Jongsma, ( *
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 127; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 495
1880 - 1890 Geert Hartmans Betz, arbeider ( * 29 oktober 1838 te ?); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 127; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 496
1880 - 1890 Marten Jans Bandstra, arbeider ( * 30 oktober 1833 te ? ); hoofd
1880 - 1882 Akke Passchiers van Dijk, moeder ( * 30 juli 1810 te ? )
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 128; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 496
1880 - 1890 Hendrik de Jong, arbeider ( * 11 december 1849 te ?); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 128; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 496
1880 - 1890 Wobbe Ferdinants de Vries, werkman ( * 22 januari 1836 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 164; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 496
1880 - 1890 Anne Meines Bosma, arbeider ( * 14 juli 1835 te Wijckel ); hoofd
   
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15-07-2023