Westein 25, 26 (1953) BAG 2018: Westein 3 - 29
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 200, huis en erf in 1832 Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 200a, schuur in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, ?????  

eigenaren

   
verkoop in ???? aan: Boerke Coenraads Smidt te Balk
verkoop in 1818 aan: Wobbe Ferdinands de Vries werkman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Wobbe Ferdinands de Vries te Balk
verkoop in 1870 aan: Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk
  Balk A 533, 534, 498, 499
verkoop in 1910 aan: Harmen Wietzes Bosma, koopman te Balk
verkoop in 1928 aan: Jacobus de Vries, fabriekswerkman te Balk en Hendrik Visser, wegwerker te Balk
   
   
   
Balk A 200 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

200 vernummerd rond 1845 naar 356, 357
200a vernummerd in 1872 naar 496,497
356 vernummerd in 1873 naar 501,502
357 vernummerd in 1872 naar 495 - 499
497 vernummerd in 1877 naar 533, 534
496 vernummerd in 1880 naar 577 - 584
495 vernummerd in 1880 naar 581 - 584
577-580 vernummerd in 1914 naar 916
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
voorgevel

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

reconstructie huisnummering 1839 - 1900 / 1900 - 1953
 
bewoners A 533
huisnummering: 1890 - 1910 Balk 122; 1910 - 1914 Balk 173; 1914 - 1920 Balk 213; 1920 - 1930 Balk 244;
  bewoners voor 1880 onder deze link  
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 142; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 533
1880 - 1890 Wietze Reins Bosma, arbeider ( * 17 juni 1836 te Balk); hoofd
1880 - 1890 Harmen Wietzes Bosma, arbeider ( * 8 mei 1864 te Balk ); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 152; huisnummer Balk 122
1890 - 189? Wietze Reins Bosma, koopman in hout ( * 17 juni 1836 te Balk); hoofd
189? - 1900 Jelle Dijkstra, inlands kramer ( * 4 mei 1863 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 164; huisnummer Balk 122 / 173
1900 - 190? Jelle Dijkstra, koopman ( * 4 mei 1863 te Woudsend); hoofd
190? - 190? Pier Durks Piersma, koopman ( * 1 maart 1848 te Balk); hoofd
190? - 1910 Hendrik Johannes Huisman, koopman ( * 18 maart 1863 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 173 / 213
1910 - 1913 Hendrik Huisman
1913 - 1915 Tiete Veldstra (weduwe Hendrik Bremer)
1915 - 1916 Lijkle Swart
1916 - 1920 Pieter de Jong
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 101; huisnummer Balk 173 / Balk 213
1911 - 1913 Hendrik Johannes Huisman, koopman ( * 18 maart 1863 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 183; huisnummer Balk 213
1913 - 1915 Tiete Veldstra, weduwe Hendrik Bremer, zonder beroep ( * 8 november 1847 te Stavoren); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 162; huisnummer Balk 213
1915 - 1916 Lijkele Swart, doktersknecht ( * 16 februari 1872 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 218; huisnummer Balk 213
1916 - 1920 Pieter de Jong, arbeider ( * 10 december 1888 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 217; huisnummer Balk 244
1921 - 1925 Pieter de Jong, werkman en slager ( * 10 december 1888 te Balk); hoofd
1926 - 1927 Grietje de Boer, weduwe Thee Hoogeterp, zonder beroep ( * 6 mei 1850 te Bolsward); hoofd
1927 - 1929 Willem Stegenga, arbeider ( * 4 juni 1899 te Nijemirdum); hoofd
  vervallen
     
bewoners A 534
huisnummering: ; 1890 - 1910 Balk 123; 1910 - 1914 Balk 174; 1914 - 1920 Balk 212; 1920 - 1930 Balk 243; 1930 - 1953 Balk 247; 1953 - sloop Westein 25
     
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 143; kad.nr. A 534
1879 - 1886 Beeuwe Eppinga, arbeider ( * 20 januari 1831 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 153; huisnummer Balk 123
1890 - 1900 Minze Wagenaar, varensgezel ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 165; huuisnummer Balk 123 / 174
1900 - 1910 Douwe Rijpsma, schipper ( * 25 februari 1869 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 15; huisnummer Balk 174 / 212
1910 - 1913 in gebruik bij H. Bosma
1913 - 1920 Gosse Kuperus
bevolkingsregister K-M 1911-1920 blad 88 huisnummer Balk 212
1913 - 1930 Gosse Kuperus, bosarbeider ( * 2 november 1841 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1921-1930 blad 216 huisnummer Balk 243
1921 - 1922 Gosse Kuperus, zonder beroep ( * 2 november 1841 te Sint Nicolaasga); hoofd
1922 - 1924 Johan Reuhman, landarbeider ( * 17 december 1861 te Koudum); hoofd
1924 - 1929 Pieter Kuperus, groenteventer ( * 4 december 1872 te Balk); hoofd
1924 - 1929 Lijkele Kuperus, arbeider, broer ( * 10 augustus 1883 te Balk)
1929 - 1930 Jacobus de Vries, fabrieksarbeider ( * 17 april 1899 te Oudega HON); hoofd
register van huisnummering 1930-1938 blad 19 huisnummer Balk 247
1931 - 1939 Jacobus de Vries
 
     
bewoners A 498
huisnummering: 1890 - 1910 Balk 124; 1910 - 1914 Balk 175; 1914 - 1920 Balk 211
     
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 129; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 498
1879 - 1881 Wietske Visser, ( * 4 november 1802 te Balk); hoofd
1881 - 1890 Anne Roelofs de Jong, ( * 15 december 1856 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 154; huisnummer Balk 124
1890 - 1900 Beeuwe Eppinga, werkman ( * 20 januari 1831 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 166; huisnummer Balk 124 / 175
1900 - 1909 Beeuwe Eppinga, ( * 20 januari 1831 te Lemmer); hoofd
1900 - 1910 Sijbrigje Doorenspleet, weduwe Beeuwe Eppinga, zonder beroep ( * 12 maart 1839 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 15 nummer Balk 175 / 211
1910 - 1920 Sijbrigje Doorenspleet
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 45; huisnummer Balk 175 / Balk 211
1911 - 1920 Sijbrigje Doorenspleet, weduwe Beeuwe Eppinga, zonder beroep ( * 12 maart 1839 te Balk); hoofd
     
bewoners A 499
huisnummering: 1890 - 1910 Balk 125; 1910 - 1914 Balk 176; 1914 - 1920 Balk 210; 1920 - 1930 Balk 242; 1930 - 1953 Balk 246; 1953 - sloop Westein 26
     
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 129; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 499
1879 - 1890 Jan Annekes Doorenspleet, arbeider ( * 1 oktober 1835 te ? ); hoofd
  Aaltje Bijlsma, moeder ( * 8 oktober 1798 te ? )
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 155; huisnummer Balk 125
1890 - 1891 Jan Annekes Doorenspleet, werkman ( * 1 maart 1835 te Balk);hoofd
1891 - 1900 Harmen Wytzes Bosma, werkman ( * 8 mei 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 167; huisnummer Balk 125 / 176
1900 - 1910 Harmen Wytzes Bosma, werkman ( * 8 mei 1867 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 176 / 210
1910 - 1920 Harmen Wytzes Bosma
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 139; huisnummer Balk 176 / Balk 210
1911 - 1910 Harmen Wytzes Bosma, houtkoopman ( * 8 mei 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 215; huisnummer Balk 242
1921 - 1928 Harmen Wytzes Bosma, houtkoopman ( * 8 mei 1867 te Balk); hoofd
1826 - 1927 Meinte Strikwerda, leerling barbier, kleinzoon ( * 19 maart 1913 te Stavoren)
1928 - 1929 Johannes Groenewold, letterzetter ( * 30 april 1900 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Hendrik Jans Visser, wegwerker ( * 18 januari 1875 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Eelkjen de Blaauw, weduwe Pieter Johannes de Jong, schoonmoeder ( * 29 april 1842 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 208; huisnummer Balk 246
1931 - 1939 Hendrik Jans Visser, wegwerker ( * 18 januari 1875 te Balk); hoofd
1931 - 1939 Eelkjen de Blaauw, weduwe Pieter Johannes de Jong, schoonmoeder ( * 29 april 1842 te Balk)
 
     
 
 
straatbeeld
foto 200-283 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De foto zal gemaakt zijn rond 1965. In het midden de werkplaats van Mandemaker.
Links de voormalige timmerwerkplaats van Hendricus Haarsma, in het midden de voormalige werkplaats van Rein van der Werf en rechts woning van Jacobus de Vries en Hendrik Visser.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-12-2023