Westein 23, 24 (1953) BAG 2018: Westein 3 - 29
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 200, huis en erf in 1832 Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 200a, schuur in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, ?????  

eigenaren

   
verkoop in ???? aan: Boerke Coenraads Smidt te Balk
verkoop in 1818 aan: Wobbe Ferdinands de Vries, werkman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Wobbe Ferdinands de Vries te Balk
verkoop in 1870 aan: Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk
  Balk A 577, 578, 579, 580
verkoop in 1910 aan: Bauke Hisses Lyklema schipper te Balk en Otte Schilstra te Balk (577, 578)
verkoop in 1910 aan: Jelle Jaitzes Dijkstra koopman te Balk (579, 580)
verkoop in 1912 aan: Rein van der Werf, huis- en rijtuigschilder te Balk
   
Balk A 200 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

200 vernummerd rond 1845 naar 356, 357
200a vernummerd in 1872 naar 496,497
356 vernummerd in 1873 naar 501,502
357 vernummerd in 1872 naar 495 - 499
497 vernummerd in 1877 naar 533, 534
496 vernummerd in 1880 naar 577 - 584
495 vernummerd in 1880 naar 581 - 584
577-580 vernummerd in 1914 naar 916
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
voorgevel

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

     
verbouwingen
 
titel
Voorwaarden waarna door den heer R. van der Werf schilder te Balk zal worden aanbesteed: Eene vertimmering aan de huizinge thans bewoond door Jaitje J. Dijkstra.
Uit te voeren werken: Wegbreken en opruimen van de vloeren, beschuttings, schoorsteenmantels, rookleidingen, schoorsteens enz. van de voorste woningen alsmede de binnenmuren. Verder omhoog brengen zolder boven de schilderswerkplaats, leggen van een portlandvloer, en maken van een verftafel, kelder in genoemd werkplaats. Opmetselen van een binnenmuur tot scheiding van de keuken enz. geheel tot het dak, aftimmeren keuken, maken van rookleidings met schoorsteens in kamer en keuken, wijzigen beschutting en herstellen vloer in de kamer.
 
Door deze verbouwing is de splitsing van 1880 in 4 woningen (Balk A 577-580) weer ongedaan gemaakt.
tekeningen: plattegrond, voorgevel
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 13 maart 1912
 
reconstructie huisnummering 1839 - 1900 / 1900 - 1953
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Balk 126c; 1910 - 1914 Balk 180; 1914 - 1920 Balk 214; 1920 - 1930 Balk 244; 1930 - 1953 Balk 248; 1953 - sloop Westein 24
  bewoners voor 1890 onder deze link  
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 159; huisnummer Balk 126c
1890 - 1893 Wobbe Ferdinants de Vries, werkman ( * 22 januari 1836 te Balk); hoofd
1893 - 1894 Romkje Ypenga, weduwe Wobbe de Vries ( * 7 juni 1836 te Woudsend); hoofd
1894 - 1895 Koenraad Louwsma, werkman ( * 26 september 1870 te Balk)
1895 - 1900 Tjebbe Kuperus, werkman ( * 25 november 1868 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 171 huisnummer Balk 126c / 180
1900 - 1910 Gosse Kuperus, arbeider ( * 2 november 1841 te Sint Nicolaasga); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 16 huisnummer Balk 180 / 214
1910 - 1912 Jaitje Dijkstra
1912 - 1920 Rein van der Werf
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 88; huisnummer Balk 180
1911 - 1911 Gosse Kuperus, bosarbeider ( * 2 november 1841 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 66; huisnummer Balk 180
1911 - 1912 Jaitje Dijkstra, olieslager ( * 3 juli 1887 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 91; huisnummer Balk 180 / Balk 214
1912 - 1920 Rein van der Werf, verver ( * 9 juni 1882 te Westhem); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 218; huisnummer Balk 245
1920 - 1926 Rein van der Werf, huisschilder ( * 9 juni 1882 te Westhem); hoofd
1926 - 1929 Jacobus de Vries, fabrieksarbeider ( * 17 april 1899 Oudega HON); hoofd
1929 - 1930 Jacob de Graaf, arbeider ( * 4 april 1902 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Wouter Steenbergen, touwslager ( * 25 januari 1880 te Enkhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 210; huisnummer Balk 248
1931 - 1931 Wouter Steenbergen, touwslager ( * 25 januari 1880 te Enkhuizen); hoofd
1932 - 1935 Wigle Piersma, boerenarbeider ( * 1 maart 1884 te Balk); hoofd
1932 - 1936 Rein van der Werfç huisschilder ( * 9 juni 1882 te Westhem): hoofd
1936 - 1937 Sijtze van der Werf, ( * 1 maart 1910 te Westhem); hoofd
1937 - 1939 Sjoerd van der Werf, ( * 22 maart 1879 te Westhem); hoofd
 
     
bewoners
Balk A 357: huisnummering: (1859) - (1869) Balk 128; 1900 - 1910 Balk 126b; 1910 - 1914 Balk 179; vervallen
     
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 158; huisnummer Balk 126b
1890 - 1893 Johan Reuhman, werkman ( * 7 december 1861 te ?);
1893 - 1900 Pier Durks Piersma, koopman ( * 1 maart 1848 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 170; huisnummer Balk 126b / 179
1900 - 190? Pier Durks Piersma, koopman ( * 1 maart 1848 te Balk); hoofd
1903 - 1903 Geertje Konst, schoonmoeder ( * 28 mei 1820 te Oosterzee)
190? - 190? Bonte de Jager, arbeider ( * 12 juli 1822 te Balk); hoofd
190? - 1910 Jan (van) Wijngaarden, arbeider ( * 3 mei 1839 te Idskenhuizen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer 179
1910 - 1912 Gosse Kuperus
vervallen  
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 83; huisnummer Balk 179
1911 - 1911 Jan (van) Wijngaarden, arbeider ( * 3 mei 1839 te Idskenhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 88; huisnummer Balk 179
1911 - 1912 Gosse Kuperus, bosarbeider ( * 2 november 1841 te Sint Nicolaasga); hoofd
     
 
Balk A 357: huisnummering: (1859) - (1869) Balk 128; 1890 - 1910 Balk 126a; 1910 - 1914 Balk 178; vervallen
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 157; huisnummer Balk 126a
1890 - 1892 Jacob Durks Mous, werkman ( * 5 augustus 1859 te Balk); hoofd
1892 - 1892 Grietje Eppinga, zonder beroep ( * 5 juli 1810 te Balk); hoofd
1892 - 1900 Minne van Dijk, arbeider ( * 30 juli 1866 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 169; huisnummer Balk 126a / 178
1900 - 190? Minze Wagenaar, koopman ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
190? - 1910 Hendrik Eiberts Schram, arbeider ( * 23 oktober 1831 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 178
1910 - 1912 Simkje Visser
1912 vervallen
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 61; huisnummer Balk 178
1910 - 1910 Hendrik Eiberts Schram, arbeider ( * 23 oktober 1831 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 105; huisnummer Balk 178
1911 - 1912 Simkje Visser, zonder beroep ( * 25 april 1837 te Follega); hoofd
     
 
Balk A 357: huisnummering: (1859) - (1869) Balk 128; 1890 - 1910 Balk 126; 1910 - 1914 Balk 177; 1914 -1920 Balk 215; 1920 - 1930 Balk 246; 1930 - 1953 Balk 249; 1953 - sloop Westein 23
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 156; huisnummer Balk 126
1890 - 1890 Harmen Bosma, werkman ( * 3 mei 1864 te Balk); hoofd
1891 - 1892 Jelle Dijkstra, ( * 4 mei 1863 te ?); hoofd
1892 - 1900 Romkje Ypenga, weduwe Wobbe de Vries ( * 6 juli 1836 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 168; huisnummer Balk 126 / 177
1900 - 1910 Romkje Ypenga, weduwe Wobbe de Vries ( * 6 juli 1836 te Woudsend); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 177 / 215
1910 - 1912 Romkje Ypenga
1912 - 1920 werkplaats
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 179; huisnummer Balk 177
1911 - 1912 Romkje Ypenga, weduwe Wobbe de Vries ( * 6 juli 1836 te Woudsend); hoofd
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 22; huisnummer Balk 246
1920 - 1930 werkplaats
register van huisnummering 1930 - 1938 blad 19; huisnummer Balk 249
1930 - 1938 werkplaats
     
schildersbedrijf Rein van der Werf
 
advertentie in de Gids voor Gaasterland en het aansluitende Merengebied uit 1926
 
 
 
straatbeeld
foto 200-283 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De foto zal gemaakt zijn rond 1965. In het midden de werkplaats van Mandemaker.
Links de voormalige timmerwerkplaats van Hendricus Haarsma, in het midden de voormalige werkplaats van Rein van der Werf en rechts woning van Jacobus de Vries en Hendrik Visser.
 
foto 200-284 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Links de woning van Jacobus de Vries en Hendrik Visser, in het midden de woning van Mandemaker en rechts de woning van ?
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Situatietekening dd 18 juni 1968 aankoop pand van Mandemaker door de gemeente voor sanering.
 
bron: google streetview
De huidige (2016) situatie.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 2-10-2022