Westein 20 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 94  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 199, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 20  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A hisgiscode: 1215

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Sjoerd Sybrens de Jong koopman te Balk
  ???
verkoop in 1892 aan: Bauke Klazes Betzema, kuiper te Balk
verkoop in 1917 aan: Albert Douwes van Randen, schipper te Balk
   
Balk A 199 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

199 vernummerd in 1893 naar 702
702 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 199 rond 1935
foto: collectie Berend Bakker

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
 
Westein 20  
In 1892 koopt Bauke Betzema dit perceel (A199) aan het Westein met daarop een woning en deel van het naastgelegen perceel (A198) met daarop een schuur.
Beide panden worden afgebroken. In de plaats daarvan wordt op de samenvoeging van A 199 en A 198ged (= A 702)een nieuwe grote schuur gebouwd
Op het overgebleven deel van A 198 (= A 701) wordt een kleine schuur gebouwd.
 
 
 
Westein 20
bron: Nieuwsblad van Friesland van2 februari 1917
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 januari 1917
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 94; 1859 - (1869) Balk 129; 1910 - 1914 Balk 185; 1914 - 1920 Balk 219; 1920 - 1930 Balk 251; 1930 - 1953 Balk 252; 1953 - sloop Westein 20
     
 
   
 
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 94
1812 weduwe Henze Ruurds, volgnummer 180
periode 1811 - 1829
   
volkstelling 1829 blad 123 huisnummer Balk 94
1829 Rinze Theunes de Jong
periode 1830 - 1840
1830 Rinske Piers Delfstra, getrouwd met Rinze Theunes de Jong overleden op nummer 94
1834 Jaike, dochter van Eibert Douwes Schram en Jeltje Hendriks Hoekstra geboren en overleden op nr. 94
1836 Jan, zoon van Eibert Douwes Schram en Jeltje Hendriks Hoekstra geboren en overleden op nummer 94
1839 Klaaske, dochter van Eibert Douwes Schram en Jeltje Hendriks Hoekstra geboren en overleden op nr. 94
volkstelling 1840; huisnummer Balk 94
1840 Egbert Douwes Schram, werkman
periode 1841 - 1849
1841 Stoffel, zoon van Eibert Douwes Schram en Jeltje Hendriks Hoekstra geboren en overleden op nummer 94
1844 Minne, zoon van Eibert Douwes Schram en Jeltje Hendriks Hoekstra geboren en overleden op nummer 94
woningregister 1849 - 1859 blad 163; huisnummer Balk 94 / 129
1849 - 185? Gerrit Wessels Bosma, werkman ( * 10 september 1819 te Balk); hoofd, naar Balk 93
1849 - 185? Elisabeth Arjens Draaisma, schoonmoeder, zwartverfster ( * 1801 te Bolsward); inwonend
  Gerrit Nagel, huisschilderknecht ( * 1819 te Leeuwarden)
  Jan Wignand, werkman ( * 1825 te Balk); hoofd
  Roelof van den Akker, werkman ( * 1783 te Rotstergaast);
woningregister 1859 -1869 blad 56; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 199, huisnummer Balk 129
1859 - 1868 Jan Wignand, ( * 1825 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Baukje Jongstra, weduwe Jan Wignand ( * 1829 te Balk); hoofd vanaf 1868
  Hartog Philippus Noordwal, ( * 21 december 1825 te Gorredijk); ?
woningregister 1869 -1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 199, volgnummer 132 / 119
1869 - 1879 Wietze Reins Bosma, bosarbeider ( * 17 januari 1836 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Betze Pekes de Vries, ( * 28 oktober 1851 te Balk); hoofd
woningregister 1869 -1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 199, volgnummer 131 / 118
1869 - 1879 Johannes Lubberts Hofstra,
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 35; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 199
1879 - 1890 Baukjen Jongstra
1879 - 1890 Johannes Lubberts Hofstra
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 165; huisnummer Balk 129
1890 - 1890 Jelle Dijkstra, ?? in aardewerk ( * 4 mei 1863 te Woudsend); hoofd
1890 - 1892 Johannes Ages Huitema, werkman ( * 15 juni 1850 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 164; huisnummer Balk 128
1890 - 1893 Baukjen Jongstra
 
1900 - 1910 niet genoemd in bevolkingsregister 1900 - 1910
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 185 / 219
1910 - 1920 bergplaats (Pieter Leijenaar)
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 22; huisnummer Balk 251
1921 - 1930 hooischuur
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 20; huisnummer Balk 252
1931 - 1939 schuur ( Johannes Bakker)
 
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15-07-2023