Westein 19 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 94  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 198, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 19  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A hisgiscode: 1214

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Sjoerd Sybrens de Jong koopman te Balk
   
   
verkoop in 1902 aan: Jurjen Everts Teernstra, logementhouder te Balk
verkoop in 1919 aan: Evert Jurjens Teernstra, chauffeur te Balk
verkoop in 1924 aan: Johannes Bakker, schipper te Balk
   
   
Balk A 198 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

198 vernummerd in 1893 naar 701, 702
701 ongewijzigd tot 1928
702 ongewijzigd tot 1928 zie Westeinde A 199
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
schuur rond 1925
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 94; 1859) - 1869 Balk 130; 1910 - 1914 Balk 186; 1914 - 1920 Balk 220; 1920 - 1930 Balk 252; 1930 - 1953 Balk 253; 1953 - sloop Westein 19
     
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 94
1812  
periode 1812 - 1830
   
volkstelling 1829, blad 124, huisnummer Balk 94?
1829 Geert Bontes de Jager
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer 94 (a)
1840 Geert Bontes de Jager, timmermansknecht
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 164; huisnummer 94 / 130
1849 - 1849 Geert Bontes de Jager
1849 - 1859 Aaltje Tijsma, weduwe Geert Bontes de Jager, winkeliersche ( * 1801 te Koudum)
1857 - 1859 Peter Trumm, kramer ( * 1 augustus 1799 te Sessenhausen, Nassau, Duitsland); hoofd
woningregister 1859 -1869 blad 56; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 198, huisnmummer 130
1859 - 1869 Peter Trumm, ? ( * 1 augustus 1799 te Sessenhausen, Nassau, Duitsland); hoofd
1862 - 1869 Minze J Molenaar, ? ( * 6 mei 1800 te Ter Oele)
1863 - 1869 Feike B. Stegenga, ? ( * 10 januari 1806 te Wijckel)
woningregister 1869 -1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 198, volgnummer 130 / 117
1869 - 1879 Petrus Tromm, winkelier ( * 1 augustus 1799 te Sessenhausen, Nassau, Duitsland)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 34; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 198
1879 - 1890 Wiebe Klazes Pelsma, poelier ( *
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 166; huisnummer 130
1890 - 1893 Halbe Doele, timmerman
 
1900 - 1910 niet genoemd in bevolkingsregister 1900 - 1910
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer 186 / 220
1910 - 1920 bergplaats (Pieter Leijenaar)
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 22; huisnummer 252
1920 -1930 garage (Teernstra)
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 20 nummer 253
1930 - 1939 garage (Johannes Bakker)
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 18-11-2021