Westein 16, 17 en 18 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 95  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 196, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 196a, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 197, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 16, 17 en 18 hisgiscode: 1210,
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A 1211, 1212, 1213

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Diakonie Hervormde Gemeente te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
voorgevels
2012
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

196 vernummerd in 1856 naar 412, 413, 414, 415, 416
196a vernummerd in 1856 naar 412, 413, 414, 415, 416
197 vernummerd in 1856 naar 412, 413, 414, 415, 416
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
Balk A 412: huisnummering: ???? - (1839) Balk 95b; 1869 - 1910 Balk 131; 1910 - 1914 Balk 187; 1914 - 1920 Balk 221; 1920 - 1930 Balk 253; 1930 - 1953 Balk 254; 1953 - sloop Westein 18
     
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 95
1812 Hendrikje Johannes van der Hol, weduwe Johannis Theekes Huisman, volgnummer 203
periode 1811 - 1829
1814 Ytjen, dochter van Hans Jans de Blaauw en Jantje Obbes Feenstra overleden op huisnummer Balk 95
volkstelling 1829, blad 125 huisnummer Balk 95
1829 Jantje Obbes Feenstra, weduwe Hans Jans de Blaauw
1829 Marten Hanzes de Blaauw
volkstelling 1829 blad 126, huisnummer Balk 95?
1829 Hendrikjen Johannes van der Hol, weduwe Johannes Teekes Huisman
1829 Akke Johannes de Jager, kleindochter van Hendrikje van der Hol
1829 Anna Jurjens Scheuning
volkstelling 1829 blad 127, huisnummer Balk 95
1829 Johan Georg Koning
periode 1830 - 1840
1830 Himina, dochter van Johan Georg Koning en Anna Elisabeth Wijnants geboren op nummer 95
1830 Jantje, dochter van Marten Hanzes de Blaauw en Fokje Harings Pietersma geboren op nummer 95
1832 Haring, zoon van Marten Hanzes de Blaauw en Fokje Harings Pietersma geboren op nummer 95
1833 Hendrikjen Johannes van der Hol overleden op nummer Balk 95
1833 Trijntje, dochter van Jan Harings Haringsma en Jacobje Jans Baptist geboren op nummer 95
1834 Ytje, dochter van Marten Hanzes de Blaauw en Fokje Harings Pietersma geboren op nummer 95
1834 Koert, zoon van Meinse Ferdinants de Vries en geboren op nummer 95
1835 Baukje, dochter van Jan Harings Haringsma en Jacobje Jans Baptist geboren en overleden op nummer 95
1836 Minne geboren op Balk 95, zoon van Minne Cornelis van der Meer en Fopjen Wanders Tuinier
volkstelling 1840; huisnummer Balk 95
1840 Grietje Lolkes Wildschut ( * Heeg)
periode 1841 - 1849
1848 Jantje Obbes Feenstra overleden op nummer 95
1849 Rinze Theunes de Jong overleden op nummer 95
woningregister 1849 - 1859 blad 165; huisnummer Balk 95 / 131
1849 - 1850 Jan Hendriks van der Goot, zonder beroep ( * 1765 te Balk); hoofd , overleden op nummer 95
  Jan van Dijk, straatreiniger ( * 1810 te Balk)
  Aaltje Wignand, werkster ( * 1810 te Balk); hoofd
  Marijke Wignand, werkster ( * 12 juni 1812 te Balk); inwonend
  Baukje de Jong, werkster ( * 1809 te Balk)
woningregister 1859 -1869 blad 56; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 412, huisnummer Balk 131
1859 - 1869 Baukjen Bockes de Jong, weduwe Johannes Hendriks de Jong, zonder beroep ( * 11 okt. 1809 te Balk); hoofd
   
woningregister 1869 - 1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 412, volgnummer 129 / 116
1869 - 1879 Antje Harmens Woudhuizen ( * 2 mei 1825 te Woudsend);
1873 - 1879 Tjitte Hylkes Tromp, schoonzoon ( * 1 april 1849 te Woudsend); inwonend, van Woudsend
  Akke Pieters Delfstra, moeder ( * 15 maart 1797 te ? ); inwonend
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 95; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 412
1879 - 1890 Antje Harmens Wolthuizen, arbeidster
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 167; huisnummer Balk 131
1890 - 1892 Antje Wolthuizen,
1892 - 1900 Hille Martens Homma, schipper ( * 15 juli 1830 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 176; huisnummer Balk 131 / 187
1900 - 190? Hille Martens Homma, schipper ( * 15 juli 1830 te Balk); hoofd
190? - 1910 Sake de Vries, arbeider ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 187 / 221
1910 - 1911 Sake de Vries
1911 - 1920 Siebe Joukes Haringsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 174; huisnummer Balk 187
1911 - 1911 Sake de Vries, arbeider ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 35; huisnummer Balk 187 / Balk 221
1911 - 1920 Siebe Joukes Haringsma, arbeider ( * 17 september 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 223; huisnummer Balk 253
1921 - 1930 Siebe Joukes Haringsma, boerenarbeider ( * 17 september 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 212; huisnummer Balk 254
1931 - 1931 Siebe Joukes Haringsma, los arbeider ( * 17 september 1869 te Balk); hoofd
1931 - 1932 Zwaantje Moed, weduwe Siebe Haringsma, zonder beroep ( * 13 mei 1858 te Joure); hoofd
1932 - 1935 Bauke Mandemaker, koopman ( * 19 juni 1872 te Arum); hoofd
1935 - 1936 Sake de Vries, houthakker ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
1936 - 1939 Johannes Jacobs Bakker, vrachtschipper ( * 11 september 1890 te Sloten frl); hoofd
 
   
     
bewoners
Balk A 413: huisnummering: ???? - (1839) Balk 95b; (1859) - 1910 Balk 132; 1910 - 1914 Balk 188; 1914 - 1920 Balk 222
     
   
volkstelling 1829
   
volkstelling 1840
   
woningregister 1849 - 1859 blad 166; huisnummer Balk 95 / 132
1849 - 1850 Hendrik Wiepkes Wiepkema, zonder beroep ( * 1791 te Balk); hoofd
1951 - 1859 Baukje Bockes de Jong, weduwe Johannes Hendriks de Jong, zonder beroep ( * 11 okt. 1809 te Balk); hoofd
  Roelof van der Akker,
  Anna Maria Dororthea Weerman, weduwe Postema?
  Sietske Visser, weduwe Eppinga, zonder beroep ( * 1804 te Woudsend); hoofd
woningregister 1859 -1869 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 413 huisnummer 132
1859 - 1869 Frederik Gijsen,
woningregister 1869 - 1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 405, volgnummer 128 / 115
1869 - 1879  
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 96; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 413
1880 - 1890 Aaltje Wignand, zonder beroep
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 168; huisnummer Balk 132
1890 - 1900 Geert Bets, werkman
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 177; huisnummer Balk 132 / 188
1900 - 190? Gerrit Samplonius, schippersknecht ( * 6 oktober 1846 te Wijckel); hoofd
190? - 1910 Jantje Haarsma, zonder beroep ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 188 / 222
1910 - 1913 Jantje Haarsma
1913 - 1913 Johannes Kramer
1913 - 1920 onbewoond
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 12; huisnummer Balk 188 / Balk 222
1911 - 1913 Jantje Haarsma, weduwe Durk Sloot, zonder beroep ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 102; huisnummer Balk 222
1913 - 1913 Johannes Kramers, arbeider ( * 22 juni 1879 te Leeuwarden); hoofd
     
     
bewoners
Balk A 414: huisnummering: ???? - (1839) Balk 95b; (1859) - 1910 Balk 133; 1910 - 1914 Balk 189; 1914 - 1920 Balk 223; 1920 - 1930 Balk 254; 1930 - 1953 Balk 255; 1953 - sloop Westein 17
     
   
 
   
volkstelling 1829
   
volkstelling 1840
   
woningregister 1849 - 1859 blad 168; huisnummer Balk 95a / 133
1849 - 185? Geeske Sibbeles Pietersma, weduwe Willem Hendriks de Jong ( * 1799 te Balk); hoofd
184? - 1859 Jurjen Dooitjes Schram, werkman ( * 20 mei 1800 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 414 huisnummer 133
1859 - 1867 Jurjen Dooitjes Schram, werkman ( * 20 mei 1800 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Trijntje Johannes ten Brink, weduwe Jurjen Dooitjes Schram, naaister ( * ); hoofd vanaf 1867
woningregister 1869 - 1879 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 414, volgnummer 127 / 114
1869 - 1879 Hylke Abes Bijma, bos arbeider ( *
  Trijntje Johannes ten Brink, weduwe Jurjen Dooitjes Schram, naaister ( *
  Johannes Jurjens Schram, bosarbeider ( *
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 96; kadastrale gemeente Balk nummer 414
1880 - 1890 Marten Jans Homma,
1880 - 1890 Evertje Piers Piersma,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 169; huisnummer Balk 133
1890 - 189? Durk Piersma, visserman
189? - 1900 Johan Reuhman, arbeider
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 178; huisnummer Balk 133 / 189
1900 - 1910 Johan Reuhman, arbeider ( * 17 december 1861 te Koudum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 189 / 223
1910 - 1912 Johan Reuhman
1912 - 1920 Eibert Schram
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 157; huisnummer Balk 189
1911 - 1912 Johan Reuhman, koopman ( * 17 december 1861 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 59; huisnummer Balk 189 / Balk 223
1912 - 1920 Eibert Schram, arbeider ( * 31 maart 1860 te Balk); hoofd
1912 - 1920 Tjebbe Schram, venter in kruidenierswaren ( * 20 januari 1888 te Balk); inwonende zoon
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 224; huisnummer Balk 254
1921 - 1926 Tjebbe Schram, venter in galanterieën ( * 20 januari 1888 te Balk); hoofd
1921 - 1924 Eibert Schram, bosarbeider ( * 31 maart 1860 te Balk); inwonend vader
1921 - 1929 Hinke Sjoerds, weduwe Tjebbe Schram, zonder beroep ( * 17 oktober 1896 te Wijckel); hoofd vanaf 1926
1929 - 1930 Pietertje Fokkens, weduwe Berend Ottema ( * 9 juli 1874 te Tjerkgaast); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 213; huisnummer Balk 255
1931 - 1936 Johannes Jacobs Bakker, vrachtschipper ( * 11 september 1890 te Sloten frl); hoofd
1936 - 1939 Jan Herresma, los arbeider ( * 28 januari 1892 te Hemelum); hoofd
1939 - 1939 Jacob Kuperus, landarbeider ( * 11 juni 1903 te Oudemirdum); hoofd
 
     
bewoners
Balk A 415: huisnummering: ???? - (1839) Balk 95b; (1859) - 1910 Balk 134; 1910 - 1914 Balk 190; 1914 - 1920 Balk 224; 1920 - 1930 Balk 255; 1930 - 1953 Balk 256; 1953 - sloop Westein 16
     
 
   
woningregister 1859 - 1869 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 415 huisnummer 134
1859 - 1869 Antje Pieters Hoekstra, ( * Sint Johannesga)
woningregister 1869 - 1879 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 415, volgnummer 126 / 113
1869 - 1879 Antje Pieters Hoekstra, ( * Sint Johannesga)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 97; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 415
1880 - 1890 Antje Pieters Hoekstra,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 171; huisnummer Balk 134 a
1890 - 1900 Fimke Mous,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 171; huisnummer Balk 134
1890 - 1891 Antje Hoekstra,
1890 - 1899 Cornelis Hofstra, verversknecht
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 179; nummer Balk 134 / 190
1900 - 190? Gerrit Alberts de Vos, arbeider ( * 9 oktober 1860 te Balk); hoofd
190? - 1910 Leenke Piersma, weduwe Jan Schotanus, zonder beroep ( * 4 december 1825 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 16 nummer Balk 190 / 224
1910 - 1911 Leenke Piersma
1911 - 1920 Hiltje Schotanus
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 40; huisnummer Balk 190 / Balk 224
1911 - 1911 Leenke Piersma, weduwe Jan Schotanus, zonder beroep ( * 4 december 1825 te Balk); hoofd
1911 - 1920 Hiltje Schotanus, wed. Pieter Boender, zonder beroep ( * 29 juni 1851 te Balk); dochter; hoofd vanaf 1911
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 225; huisnummer Balk 255
1920 - 1927 Hiltje Schotanus, weduwe van Pieter Boender, zonder beroep ( * 29 juni 1851 te Balk)
1927 - 1930 Bouwe Fokkens, arbeider ( * 11 mei 1879 te Tjerkgaast)
1930 - 1930 Teunis Pietersma, zonder beroep ( * 7 maart 1857 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ? huisnummer Balk 256
1931 - 1934 Teunis Pietersma
1935 - 1938 Anne Jongstra
 
     
bewoners
Balk A 416: huisnummering: ???? - (1839) Balk 95b; (1859) - 1910 Balk 135;1910 - 1914 Balk 191; 1914 - 1920 Balk 225; 1920 - 1930 Balk 256; 1930 - 1953 Balk 257; 1953 - sloop Westein 16
     
woningregister 1849 - 1859 blad 167; huisnummer Balk 95a / 135
1849 - 185? Jan van Dijk, straatreiniger ( * 1810 te Balk); hoofd
185? - 1858 Eibert Douwes Schram, arbeider ( * 9 november 1796 te Balk); hoofd
185? - 1859 Hendrik Eiberts Schram, bosarbeider ( * 23 oktober 1831 te Balk); hoofd vanaf 1858
woningregister 1859 - 1869 blad 58; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 416, huisnummer 135
1859 - 1869 Hendrik Eiberts Schram, bosarbeider ( * 23 oktober 1831 te Balk); hoofd
woningregister 1869 -1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 416, volgnummer 125 / 112
1869 - 1879 Hendrik Eiberts Schram, bosarbeider ( * 23 oktober 1831 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad ? ; kadastrale gemeente Balk nummer 416
1880 - 1890 niet genoemd in bevolkingsregister 1879 - 1890
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 172; huisnummer Balk 135
1890 - 1900 Hendrik Eiberts Schram, daglooner
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 180; huisnummer Balk 135 / 191
1900 - 1904 Jantje Haarsma, zonder beroep ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1904 - 1910 Johannes Johannes Bakker, werkman ( * 21 juli 1864 te Sloten)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 191 / 225
1910 - 1920 Johannes Bakker
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 41; huisnummer Balk 191 / Balk 225
1911 - 1920 Johannes Johannes Bakker, visser ( * 21 juli 1864 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 226; huisnummer Balk 256
1921 - 1930 Johannes Johannes Bakker, binnenvisser ( * 21 juli 1864 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 215; huisnummer Balk 257
1931 - 1939 Johannes Johannes Bakker, zonder beroep ( * 21 juli 1864 te Sloten); hoofd
 
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-07-2023