Westein 15 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 96  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 195, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 15  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A hisgiscode: 1209

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Jan Meinderts koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1843 aan: Bauke Annes Visser te Heeg
verkoop in 1872 aan: Poppe Cornelis Poppes te Balk
bij boedelscheiding in 1896 aan: Jeltje Tromp, weduwe van Poppe Cornelis Poppes, te Balk
bij boedelscheiding in 1907 aan: Age Hylkes Tromp (*1850) zonder beroep te Woudsend
verkoop in 1921 aan: Hendrik Johannes Huisman, koopman te Balk
verkoop in 1921 aan: Jan Pieters de Vries, omnibusrijder te Wijckel
verkoop in 19?? aan: Bouke Schots
verkoop in 1968 aan: gemeente Gaasterland
   
voorgevels
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

195 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 195 in 1960
het pand rond 1960
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 96; 1859 - 1910 Balk 136; 1910 - 1914 Balk 192; 1914 - 1920 Balk 226; 1920 - 1930 Balk 257; 1930 - 1953 Balk 258; 1953 - sloop Westein 15
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804  
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 96
1812 Idskjen Hartmans (Visser), volgnummer 78, weduwe van Rinse Reins Wijckel (luitenant ter zee te Balk) en van Kasper Hendriks Betz (werkman te Balk)
periode 1812 - 1829
1825 Fimme, zoon van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nnneas de Vries geboren op huisnummer Balk 96
1827 Femme, zoon van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nnneas de Vries geboren op huisnummer Balk 96
1829 Klaas, zoon van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nnneas de Vries geboren op huisnummer Balk 96
volkstelling 1829
1829 Hendrik Huberts Boertje, blad 129
periode 1830 - 1840
1831 Klaaske, dochter van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nnneas de Vries geboren op huisnummer Balk 96
1936 Hendriks Huberts Boertje overleden op huisnummer Balk 96
volkstelling 1840; huisnummer 96
1840 Trijntje Nannes de Vries, weduwe Hendrik Huberts Boertje
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 169; huisnummer Balk 96 / 136
1849 - 1855 Aaltje Gosses Haanstra, spinster ( * 1783 te Oldeboorn)
1855 - 1859 Gosse Andries Wijckelsma, wegwerker ( * 3 augustus 1818 te Wijckel); hoofd
  Eelkjen Haga ( * 1817 te Balk)
  Pier Kok, werkman ( * 1820 te Sneek)
woningregister 1859 - 1869 blad 58; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 195, huisnummer 136
1859 - 1869 Gosse Andries Wijckelsma, wegwerker ( * 3 augustus 1818 te Wijckel); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 195, volgnummer 124 / 111
1869 - 1879 Gosse Andries Wijckelsma, wegwerker ( * 3 augustus 1818 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 34; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 195
1879 - 1890 Gosse Andries Wijckelsma, wegwerker ( * 3 augustus 1818 te Wijckel); hoofd
1879 - 1890 Hielke Siegers Plantinga, ( * 10 januari 1859 te Balk): hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 173; huisnummer Balk 136
1890 - 1900 Hielke Siegers Plantinga, koopman in vee ( * 10 januari 1859 te Balk): hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 181; huisnummer Balk 136 / 192
1900 - 1910 Hielke Siegers Plantinga, koopman ( * 10 januari 1859 te Balk): hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R, blad 87; huisnummer Balk 192 / 226
1910 - 1912 Hielke Siegers Plantinga, touwslager ( * 10 januari 1859 te Balk): hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 101; huisnummer Balk 226
1912 - 1920 Hendrik Johannes Huisman, koopman ( * 18 maart 1863 te Balk); hoofd
1920 - 1920 Johannes van Hes, chauffeur vrachtautodienst ( * 12 oktober 1893 te Nijemirdum); kostganger
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 227; huisnummer Balk 257
1921 - 1921 Hendrik Johannes Huisman, veekoopman ( * 18 maart 1863 te Balk); hoofd
1921 - 1921 Stijntje Feenstra, weduwe Hendrik Huisman, ( * 2 oktober 1860 te Balk)
1921 - 1921 Johannes van Hes, chauffeur vrachtautodienst ( * 12 oktober 1893 te Nijemirdum); kostganger
1921 - 1925 Jan Pieters de Vries, autoverhuurder ( * 25 juli 1873 te Rottevalle); hoofd
1925 - 1926 Sijtse Koopmans, melkcontroleur ( * 12 mei 1893 te Oosterlittens); hoofd
1926 - 1927 Johannes Groenewold, letterzetter ( * 30 april 1900 te Balk)
1927 - 1930 Pieter de Vries, chauffeur ( * 3 augustus 1900 te Surhuisterveen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 216; huisnummer Balk 258
1931 - 1937 Pieter de Vries, chauffeur ( * 3 augustus 1900 te Surhuisterveen); hoofd
1937 - 1939 Harmen de Jong, wegenbouwer ( * 16 mei 1898 te Harich); hoofd
 
1939 - 19?? familie de Jong
  familie Kuperus
19?? - 1967 familie Bouke Schots
1967 - 1968 Geeske Jantje Schots - Kuperus
     
     
 
 
foto beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
bron: foto 96.459 beelbank Cultureel Erfgoed
Links de diakoniewoningen van de Rooms Katholieke gemeente. Daarnaast Westein 14 en 15
 
bron: archief gemeente Gaasterland 1936-1983 toegang 172
In oktober 1965 kregen de eigenaren van de woningen aan het Westein en een deel van de Raadhuisstraat een brief of ze bereid waren hun eigendom aan de gemeente te verkopen. De bedoeling was om het gehele Westein te saneren.
Voor 15 december 1965 moest men aangeven of men de woning wilde verkopen en voor hoeveel.
De Provinciale Friese Taxatiecommissie verzorgde de waardebepaling van het pand en de hoogte van de verhuis- en herinrichtingsvergoeding. De taxateur maakte de volgende omschrijving van dit pand:
Het betreft hier een aan de Luts gelegen woning, die al vrij oud is, doch goed onderhouden en netjes bewoond. De muren zijn nog goed hecht en recht, en het dak is nog goed. Er is een flinke woonkamer, gang, kleine kamer en keuken met aanrecht. Achter op het erf een gemeenschappelijk houten bijschuur met de buurman.
 
foto 144-101 beschikbaar gesteld door de familie de Jong uit Balk
Rond 1970 is het oude Westein, op één woning na, compleet verdwenen.
 
bron: google streetview 2016
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-12-2023