Westein 14 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 96  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 194, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 14  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A hisgiscode: 1208

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Jan Meinderts koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1843 aan: Bauke Annes Visser te Heeg
verkoop in 1872 aan: Poppe Cornelis Poppes te Balk
bij boedelscheiding in 1896 aan: Jeltje Tromp, weduwe van Poppe Cornelis Poppes, te Balk
bij boedelscheiding in 1907 aan: Age Hylkes Tromp (*1850) zonder beroep te Woudsend
verkoop in 1921 aan: Hendrik Johannes Huisman, koopman te Balk
verkoop in 1921 aan: Jan Pieters de Vries, omnibusrijder te Wijckel
verkoop in 19?? aan: Johannes Jacobs Bakker, schipper te Balk
verkoop in 1968 aan: gemeente Gaasterland
   
voorgevels
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

194 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 194 in 1960
het pand rond 1960
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 96 (96a); 1859 - 1910 Balk 137; 1910 - 1914 Balk 193; 1914 - 1920 Balk 227; 1920 - 1930 Balk 258; 1930 - 1953 Balk 259; 1953 - sloop Westein 14
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804  
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 96
1812 Ferdinand Willems, volgnummer 235, dagloner
1812 Willem Ferdinands, volgnummer 235, werkman
periode 1813 - 1828, huisnummer Balk 96
1815 Ferdinand Willems de Vries, werkman, overleden op huisnummer Balk 96, werkman
1823 Trui Meinses ten Brink, weduwe Ferdinand Willems de Vries, overleden op huisnummer Balk 96
1826 Lutz Ferdinand de Vries, werkster overleden op huisnummer Balk 96
volkstelling 1829 blad 128; huisnummer Balk 96
1829 Willem Ferdinands de Vries
periode 1830 - 1840, huisnummer Balk 96
   
volkstelling 1840; huisnummer 96a
1840 Yttjen Lykles de Vos, werkman
1840 Anne Zeldenrust / Anne de Vos, werkman
1840 Bonte Rimmerts Ottema, werkman
periode 1841 - 1849, huisnummer Balk 96
1832 Albert, zoon van Yttjen Lykles de Vos en Idsk Alberts Zeldenrust geboren op huisnummer Balk 96
1834 Antje, dochter van Yttjen Lykles de Vos en Idsk Alberts Zeldenrust geboren op huisnummer Balk 96
woningregister 1849 - 1859 blad 170; huisnummer Balk 96 / 137
1849 - 185? Idsk Alberts Zeldenrust, weduwe Ytjen Lykles de Vos, werkvrouw ( * 1795 te Warns); hoofd
   
   
  Christiaan Damstra
   
woningregister 1859 - 1869 blad 58; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 194, huisnummer 137
1859 - 1869 Albert Ytjens de Vos, ( * 9 april 1832 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 194, volgnummer 114 / 101
1869 - 1879 Frederik Johannes Gijzen, touwslager ( * 8 september 1812 te 's Gravenhage); hoofd
  Janneke Piers Piersma, weduwe Sieger Hylkes Plantinga ( *
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 194
1879 - 1887 Frederik Gijzen, touwslager ( * 8 september 1812 te 's Gravenhage); hoofd
1879 - 1890 Paulus Gijzen, touwslager ( * 4 november 1849 te Woudsend); hoofd vanaf 1887
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 174; huisnummer Balk 137
1890 - 1893 Paulus Gijzen, touwslager ( * 4 november 1849 te Woudsend); hoofd
1890 - 1900 Gerrit de Graaf, schoonbroeder, schoenmaker ( * 8 juli 1848 te Balk); inwonend
1890 - 1900 Franzijntje Gijzen, zuster, zonder beroep ( * 16 april 1839 te Stavoren); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 182; huisnummer Balk 137 / 193
1900 - 1902 Luitjen Siemens de Boer, winkelier ( * 5 januari 1855 te Balk); hoofd
190? - 1906 Pieter Baukes Betzema, veehouder ( * 8 mei 1871 te Balk); hoofd
1906 - 1910 Jelle Koornstra, fabrieksarbeider ( * 17 februari 1878 te Sint Nicolaasga); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 193 / 227
1910 - 1913 Jelle Koornstra
1913 - 1920 Tetje Herder
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 257; huisnummer Balk 193 / Balk 227
1911 - 1913 Jelle Koornstra, fabrieksarbeider ( * 17 februari 1878 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 257; huisnummer Balk Balk 227
1913 - 1920 Tetje Herder, weduwe Johannes Koornstra, ( * 15 maart 1852 te Oosterhaule); hoofd
1913 - 1920 Antje Koornstra, zonder beroep ( * 18 januari 1887 te Harich); inwonend dochter
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 228; huisnummer Balk 258
1921 - 1921 Antje Koornstra, zonder beroep ( * 18 januari 1887 te Harich); hoofd
1921 - 1925 Stijntje Feenstra, weduwe Hendrik Huisman, zonder beroep ( * 2 oktober 1860 te Balk); hoofd
  Johannes van Hes, chauffeur vrachtautodienst ( * 12 oktober 1893 te Nijemirdum)
1925 - 1930 Jan Pieters de Vries, autoverhuurder ( * 25 juli 1873 te Surhuisterveen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 217; huisnummer Balk 259
1931 - 1939 Jan Pieters de Vries, autoverhuurder ( * 25 juli 1873 te Surhuisterveen); hoofd
1938 - 1939 Trijntje de Vries, weduwe Marten Hoekstra, huishoudster ( * 28 november 1874 te Uitwellingerga)
 
1939 - 1968 familie Bakker
     
 
 
foto beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
bron: foto 96.459 beelbank Cultureel Erfgoed
Links de diakoniewoningen van de Rooms Katholieke gemeente. Daarnaast Westein 14 en 15
 
bron: archief gemeente Gaasterland 1936-1983 toegang 172
In oktober 1965 kregen de eigenaren van de woningen aan het Westein en een deel van de Raadhuisstraat een brief of ze bereid waren hun eigendom aan de gemeente te verkopen. De bedoeling was om het gehele Westein te saneren.
Voor 15 december 1965 moest men aangeven of men de woning wilde verkopen en voor hoeveel.
De Provinciale Friese Taxatiecommissie verzorgde de waardebepaling van het pand en de hoogte van de verhuis- en herinrichtingsvergoeding. De taxateur maakte de volgende omschrijving van dit pand:
Het pand bevat een woonkamer, slaapkamertje, gang, kelder achterkamertje en een keuken beneden.
Boven een slaapkamer en slaapzolder. Achter een vrij grote tuin met kippenhok, schuur en tonprivaat.
Het pand staat langs de Luts en het woont hier prettig, vooral voor een gewezen schipper. Het is een envoudig huis doch goed onderhouden.
 
foto 144-101 beschikbaar gesteld door de familie de Jong uit Balk
Rond 1970 is het oude Westein, op één woning na, compleet verdwenen.
 
bron: google streetview 2016
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-12-2023