Westein 10, 11, 12 en 13 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 97  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 193, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 10, 11, 12 en 13  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A hisgiscode: 1207

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Rooms Katholieke Parochie te Balk
   
   
   
   
Balk A 193 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

Balk A 193
- hypotheken 69, inventaris 1156: -- / --
193 vernummerd in 1846 naar 358
Balk A 358
- hypotheken 69, inventaris 1156: -- / --
- hypotheken 69, inventaris 1157: -- / --
358 vernummerd in 1914 naar 917 - 922
Balk A 917 - 922
- hypotheken 69, inventaris 1157: -- / --
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 193 rond 1965
foto uit een 8 mm film gemaakt door Henk Kanninga
Het pand met de hoge puntgevel iets rechts van het midden is Balk A 193 rond 1965. Vlak daarna is het afgebroken.
 
de film is te zien op de website van het friesfilmmuseum

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
Het gebouw in te delen volgens tekening, waarvoor moet worden weggebroken 2 beschuttings en schoorsteenmantels, de houten vloer uit 2 kamers enz. Verder vernieuwen van de zolders, leveren en plaatsen van 6 dubbele lichtkozijns, verplaatsen deur en lichtkozijns, herstellen van de schuttings op de zolders, leveren en plaatsen van 8 schoorsteenpotten op de schoorsteens, vernieuwen goten, vervloeren van straten en spoelgoten, leveren en plaatsen van een regenwatersbak, maken van en put met pomp, herstellen privaten enz.
Het bestuur van de Roomsch Katholieke Gemeente:
Voorzitter: J(urjen). Teernstra, secretaris: J. Dolle, penningmeester: G. Hettinga.
tekeningen: plattegrond, doorsnede
bron: bouwvergunning verstrekt door de Gemeente Gaasterland op 10 april 1912
 
 
 
bron: cultureelerfgoed foto 96.459
De linker woning is het Rooms katholiek diaconiehuis.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 97; 1859 - 1890 Balk 138
     
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 97
1812 weduwe Jan Homma, volgnummer 85
1812 weduwe Otte Jelles, volgnummer 106
1812 Jelle Ottes, volgnummer 106
1812 Douwe Tjepkes, volgnummer 210
periode 1812 - 1829
1823 Otte, zoon van Jotje Piers Bosman en Berber Ottes de Beer geboren op huisnummer Balk 97
1829 Gerrit Johannes de Vries overleden op huisnummer Balk 97
volkstelling 1829 blad 129
1829 Hendrik Huberts Boertje
volkstelling 1829 blad 130
1829 Gerrit Johannes de Vries
volkstelling 1829 blad 131
1829 Johannes Hendriks Os
periode 1830 - 1840
1833 Johannes Hendriks Os overleden op huisnummer Balk 97
1837 Jan Wenning, zoon van Gerrit Berends Wenning en Cecilia Marijnen, geboren op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 97
1840 Pieter Jans Reekers, timmermansknecht
1840 Gerrit Berends Wenning, kuipersknecht
woningregister 1849 - 1859 blad 171; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 18?? Grietje Bosma, werkvrouw ( * 1798 te Balk)
1849 - 18?? Obbe Meinderts de Vries, werkman ( * 6 april 1826 te Rotsterhaule)
18?? - 1859 Jacob Jotjes Bosman, werkman ( * 6 januari 1821 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 172; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 18?? Eibert Schram, werkman ( * 1796 te Balk)
18?? - 1859 Pieter Reekers, timmerknecht ( * 1792 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 173; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 1859 Trijntje de Vries, ( * 1787 te Oudemirdum)
woningregister 1849 - 1859 blad 174; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 1859 Meindert Frankena, ( * 1804 te Koudum)
woningregister 1849 - 1859 blad 175; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 18?? Pieter Reekers, tuinknecht? ( * 1792 te Balk)
18?? - 18?? Pieter Bekema, kramer ( * 1809 te Balk)
18?? - 1859 Andries Homma, werkman ( * 1825 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 176; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 1859 Johannes Reekers, werkman ( * 1802 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 177; huisnummer Balk 97 / 138
1849 - 1858 Gerrit Berends Wenning, kuipersknecht ( * 1794 Balk); hoofd
1849 - 1859 Cecilia Johannes Marijnen, weduwe van G. B. Wenning, ( * 21 oktober 1798 te Woudsend); hoofd vanaf 1858
woningregister 1849 - 1859 blad 178; huisnummer Balk 97 / 138
  Antje de Vries, weduwe ?? de Boer, werkvrouw ( * 1802 te Harich); hoofd
  Grietje Wielinga, ( * 1791 te Sint Anna Parochie); hoofd
  Tjebbe Jans Kuperus, werkman ( * 27 januari 1817 te Idskenhuizen); hoofd
  Durk Sloot, werkman ( * 1814 te Oldeberkoop); hoofd
  Jacob Ottes de Beer (Boer), werkman ( * 1795 te Balk); hoofd
1856 - Berber Ottes de Beer, weduwe Jotje Piers Bosman overleden op huisnummer Balk 138
  Trijntje Haringsma, dienstbode ( * 1834 te Balk); hoofd
  Geeske Pelsma, smidsknecht ( * 1815 te Stavoren); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 179; huisnummer Balk 97
  Ymkje Ottema ( * 1817 te Heeg)
   
   
woningregister 1859 - 1869 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; huisnummer Balk 138
1859 - 1869 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Jacob Jotjes Bosman ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
1860 - 1865 Hyltje Kerstes Hylkema, ( * 11 november 1824 te Folsgare)
woningregister 1859 - 1869 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; huisnummer Balk 138
1859 - 1869 Hidde K Bruinenberg, ( * 6 juli 1814 te Kuinre)
  Jacob Gerrits Ligthart ( * 1815 te Tjalhuizen)
  Trijntje N de Vries, ( * 1787 te Oudemirdum)
woningregister 1859 - 1869 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; huisnummer Balk 138
  Eeuw Doedes van der Zee, weduwe Meindert Frankes Frankena ( * 21 december 1806 te Bakhuizen)
1865 - 1868 Gerben Meinderts Frankena, arbeider ( * 11 januari 1837 te Bakhuizen)
  Andries Martens Homma, ( * 26 mei 1825 te Balk)
  Obbe Meinderts de Vries, ( * 6 april 1826 te Rotsterhaule)
  Johannes Jans Reekers ( * 26 juli 1802 te Balk)
  Bart Sytses Arends ( * 30 mei 1836 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; huisnummer Balk 138
1859 - 1863 Cecilia Johannes Marijnen, weduwe van Gerrit Berends Wenning, ( * 21 oktober 1798 te Woudsend); hoofd
  Jacob Obbes de Beer ( * 6 december 1795 te Balk
  Geeske Pelsma ( * 26 mei 1815 te Stavoren)
   
     
bewoners 1869 - 1920
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138; 1910 - 1914 Balk 194; 1914 -1920 Balk 229
   
woningregister 1869 - 1879 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 122 / 109
1869 - 1879 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Hyltje Kerstes Hylkema ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 79; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Hyltje Kerstes Hylkema ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 175; huisnummer Balk 138
1890 - 1900 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Hyltje Kerstes Hylkema ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 183; huisnummer Balk 138 / 194
1900 - 1901 Tjerkjen Meinderts de Vries, weduwe Hyltje Kerstes Hylkema ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga)
1901 - 190? Johannes Schotanus, arbeider ( * 10 maart 1856 te Balk); hoofd
190? - 1910 Albertus Polder, werkman ( * 1 januari 1854 te Gaast); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 194 / 229
1910 - 1912 Albertus Polder
1912 - 1914 Anne Reekers
1914 - 1920 Lijsbert Frankena (wed. U. de Jong)
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 96; huisnummer Balk 194 / Balk 229
1911 - 1912 Albertus Polder, arbeider ( * 1 januari 1854 te Gaast); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 66; huisnummer Balk 229
1912 - 1914 Anne Reekers, arbeider ( * 9 april 1847 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 150; huisnummer Balk 229
1914 - 1920 Lijsbert Frankena, weduwe Hendrikus de Jong, zonder beroep ( * 9 augustus 1851 te Balk); hoofd
     
bewoners 1869 - 1920
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138a; 1910 - 1914 Balk 195; 1914 - 1920 Balk 232
   
woningregister 1869 -1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 121 / 108
1869 - 18?? Grietje Hendrikus Hornstra, zonder beroep ( * 27 januari 1835 te Balk); hoofd
18?? - 1879 Cornelis Jacobs Hofstra, verwer ( * 30 november 1848 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Cornelis Jacobs Hofstra, verwer ( * 30 november 1848 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 176; huisnummer Balk 138a
1890 - 1891 Cornelis Hofstra, verversknecht (
1891 - 1892 Sjoerd Hartmans Sjoerds, werkman ( * 5 maart 1865 te Balk); hoofd
1892 - 1900 Johannes Eelkes de Winter, koopman ( * 13 augustus 1854 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 184; huisnummer Balk 138a / 195
1900 - 190? Johannes Eelkes de Winter, koopman ( * 13 augustus 1854 te Balk); hoofd
190? - 190? Johannes Ages Huitema, arbeider ( * 15 juni 1850 te Woudsend); hoofd
190? - 1910 Petrus de Vreeze, arbeider ( * 3 oktober 1867 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 17 huisnummer Balk 195 / 232
1910 - 1920 Petrus de Vreeze
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 131; huisnummer Balk 195 / Balk 232
1911 - 1920 Petrus de Vreeze, arbeider ( * 3 oktober 1867 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
     
bewoners 1869 - 1920
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138b; 1910 -1914 Balk 196; 1914 - 1920 Balk 233
     
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 120 / 107
1869 - 1879 Setske Willems de Jong, weduwe Douwe Boertje?, zonder beroep ( * 15 december 1833 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 80; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Setske Willems de Jong?
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 177; huisnummer Balk 138b
1890 - 189? Zetske de Jong
189? - 189? Ytjen de Vos,
189? - 189? Gerrit Samplonius, schippersknecht
189? - 189? Johannes de Jong, schippersknecht
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 185; huisnummer Balk 138b / 196
1900 - 190? Johannes de Jong, arbeider ( * 12 februari 1871 te Harich); hoofd
190? - 190? Halbe Brinksma, arbeider ( * 28 september 1832 te Idskenhuizen); hoofd
190? - 1909 Harmke van der Hoff, zonder beroep ( * 10 januari 1822 te Oudemirdum)
190? - 1910 Susanna Koning, zonder beroep ( * 28 oktober 1843 te Oudega HON); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 196 / 233
1910 - 1912 Susanna Koning
1912 - 1920 Johannes de Jong
bevolkingsregister 1911- 1920 C-G blad 43, huisnummer Balk 196
1911 - 1912 Susanna Koning, weduwe Jacob Damstra, zonder beroep ( * 28 oktober 1843 te Oudega HON); hoofd
bevolkingsregister 1911- 1920 H-J blad 212, huisnummer Balk 196 / Balk 233
1912 - 1920 Johannes Pieters de Jong, stuurman ( * 12 februari 1871 te Harich); hoofd
     
bewoners 1869 - 1920
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138c; 1910 - 1914 Balk 197; 1914 - 1920 Balk 228
     
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 119 / 106
1869 - 1877 Eeuw Doedes van de Zee, zonder beroep ( * 21 december 1806 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
  Meindert Jacobs Bosma, ( * 21 oktrober 1849 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 80; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Meindert Bosman, koperslagersknecht
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 178; huisnummer Balk 138c
1890 - 1900 Meindert Bosman koperslagersknecht
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 186; huisnummer Balk 138c / 197
1900 - 190? Meindert Bosman, koperslagersknecht
190? - 1910 Johannes Pieters de Jong, schippersknecht ( * 12 februari 1871 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 197 / 228
1910 - 1912 Johannes de Jong
1912 - 1920 Folkert Homma
bevolkingsregister 1911- 1920 H-J blad 212, huisnummer Balk 197
1911 - 1912 Johannes Pieters de Jong, stuurman ( * 12 februari 1871 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 83; huisnummer Balk 198
1912 - 1920 Folkert Homma, zonder beroep ( * 12 oktober 1869 te Balk); hoofd
     
bewoners 1869 - 1920
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138d; 1910 -1914 Balk 198; 1914 - 1920 Balk 230
     
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 118 / 105
1869 - 1879 Gerben Meinderts Frankena, bosarbeider ( * 11 janauri 1837 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 77; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Tjepjen Wybrens van Os,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 179; huisnummer Balk 138d
1890 - 1893 Tjepkjen van Os
1890 - 1900 Zetske de Jong
1890 - 1896 Gatske Bouma, commencaal
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 187; huisnummer Balk 138d / 198
1900 - 190? Zetske de Jong, zonder beroep ( * 15 december `833 te Balk); hoofd
190? - 190? Andries Sikkes, arbeider ( * 10 april 1859 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
190? - 1910 Folkert Homma, arbeider ( * 12 oktober 1869 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 198 / 230
1910 - 1912 Folkert Homma
1912 - 1914 Jaitje Dijkstra
1914 - 1920 Anne Reekers
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 83; huisnummer Balk 198
1911 - 1912 Folkert Homma, zonder beroep ( * 12 oktober 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 66; huisnummer Balk 198 / Balk 230
1912 - 1914 Jaitje Dijkstra, olieslager ( * 3 juli 1887 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 66; huisnummer Balk 230
1914 - 1920 Anne Reekers, arbeider ( * 9 april 1847 te Hemelum); hoofd
     
bewoners 1869 - 1920
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138e; 1910 - 1914 Balk 199; 1914 - 1920 Balk 231
     
woningregister 1869 - 1879 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 117 / 104
1869 - 1871 Johannes Jans Reekers, timmerknecht ( * 27 juli 1802 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Mijntje de Jong, weduwe Johannes Rekers, ( * 7 september 1811 te Oudemirdum); hoofd vanaf 1871
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 78; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Mijntje de Jong, weduwe Johannes Rekers, ( * 7 september 1811 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 180; huisnummer Balk 138e
1890 - 1900 Mijntje de Jong, ( * 7 september 1811 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 188; huisnummer Balk 138e / 199
1900 - 1900 Mijntje de Jong, ( * 7 september 1811 te Oudemirdum); hoofd
190? - 190? Lolkje Reekers, ( * 8 februari 1838 te Balk); hoofd
190? - 1908 Wiebe Haagsma, schoenmaker, gepensioneerd politieagent ( * 14 mei 1869 te Wijckel); hoofd
  Martje Boelsma, moeder ( * 8 juli 1838 te Wijckel); inwonend
190? - 1910 Eibert Schram, arbeider ( * 31 maart 1860 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17 huisnummer Balk 199 / 231
1910 - 191? Eibert Schram
191? - 1920 keuken Jaitje Dijkstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 59 huisnummer Balk 199
1911 - 191? Eibert Schram, arbeider ( * 31 maart 1860 te Balk); hoofd
     
bewoners 1869 - 1920
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138f; 1910 - 1914 Balk 200; 1914 - 1920 Balk 234
   
woningregister 1869 - 1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 115 / 102
1869 - 1876 Albert Ytjens de Vos, bosarbeider ( * 9 april 1832 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Jacobje Gerrits Jansma, weduwe Albert Ytjens de Vos ( * 19 september 1833); hoofd vanaf 1876
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 78; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Obe de Vries, arbeider ( * 6 april 1826 te Rotsterhaule); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 181; huisnummer Balk 138f
1890 - 1900 Obe de Vries, werkman ( * 6 april 1826 te Rotsterhaule); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 189; huisnummer Balk 138f / 200
1900 - 1906 Obe de Vries, zonder beroep ( * 6 april 1826 te Rotsterhaule); hoofd
1900 - 190? Meindert Obes de Vries, zonder beroep ( * 25 augustus 1871 te Balk); ambtshalve uitgeschreven
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 200 / 234
1910 - 1920 keuken Bart Arends
     
bewoners 1869 - 1920
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 138g; 1910 - 1914 Balk 201; 1914 - 1920 Balk 235
     
woningregister 1869 - 1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358; volgnummer 116 / 103
1869 - 1879 Bart Sietzes Arends, bosarbeider ( * 30 mei 1836 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 79; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 358
1879 - 1890 Bart Sietzes Arends, arbeider
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 182; huisnummer Balk 138g
1890 - 1900 Bart Arends, werkmanr ( * 30 mei 1836 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 190; huisnummer Balk 138g / 201
1900 - 1910 Bart Arends, arbeider ( * 30 mei 1836 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 201 / 235
1910 - 1920 Bart Arends
1920 - 1920 Gatske Huitema (wed. Bonte)
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 13; huisnummer Balk 201 / Balk 235
1911 - 1920 Bart Arends, zonder beroep ( * 30 mei 1836 te Balk); hoofd
 
   
     
bewoners na 1920
huisnummers: 1920 - 1930 Balk 259; 1930 - 1953 Balk 260; 1953 - sloop Westein 13
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 229; huisnummer Balk 259
1921 - 1930 Folkert Homma, los arbeider ( * 12 oktober 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 218; huisnummer Balk 260 = Westein 13
1931 - 1939 Folkert Homma, zonder beroep ( * 12 oktober 1869 te Balk); hoofd
   
  achterste twee woningen samengevoegd; rond 1950 - 1960 bewoond door de familie Herman Brouwer Westeinde 13 , hij werkte bij drukkerij Hoekstra  
bewoners na 1920
huisnummers: 1920 - 1930 Balk 260; 1930 - 1953 Balk 261; 1953 - sloop Westein 12
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 230 huisnummer Balk 260
1921 - 1930 Lijsbert Frankena, weduwe Hendrikus de Jong, werkster ( * 9 augustus 1851 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 219; huisnummer Balk 261 = Westein 12
1931 - 1939 Lijsbert Frankena, weduwe Hendrikus de Jong, werkster ( * 9 augustus 1851 te Balk); hoofd
     
     
bewoners na 1920
huisnummers: 1920 - 1930 Balk 261; 1930 - 1953 Balk 262; 1953 - sloop Westein 11
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 231; huisnummer Balk 261
1921 - 1928 Anne Reekers, zonder beroep ( * 9 april 1847 te Hemelum); hoofd
1921 - 1928 Martha Tolsma, weduwe Anne Reekers ( * 6 februari 1850 te Makkum); hoofd vanaf 1928
1928 - 1930 Ane de Vos, groentekoopman ( * 5 maart 1903 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 220; huisnummer Balk 262 = Westein 11
1931 - 1939 Ane de Vos, groentekoopman ( * 5 maart 1903 te Balk); hoofd
     
bewoners na 1920
huisnummers: 1920 - 1930 Balk 262; vervallen
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 232 huisnummer Balk 262
1921 - 1923 Ane Sikkes, los arbeider ( * 3 december 1889 te Balk); hoofd
1923 - 1927 Willem Piers Bonte, slager ( * 27 juli 1895 te Ruigahuizen); hoofd
  vervallen  
     
bewoners na 1920
huisnummers: 1920 - 1930 Balk 263; 1930 - 1953 Balk 263; 1953 - sloop Westein 10
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 233 huisnummer Balk 263
1920 - 1921 Johannes de Jong, groentenhandelaar ( * 12 februari 1871 te Harich); hoofd
1921 - 1924 Anne Mous, handlanger ( * 13 november 1889 te Balk); hoofd
1924 - 1929 Pieter Monkelbaan, arbeider ( * 27 juli 1853 t Sloten frl)
1929 - 1930 Petrus de Vreeze, landarbeider ( * 3 oktober 1867 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 221; huisnummer Balk 263 = Westein 10
1931 - 1934 Petrus de Vreeze, landarbeider ( * 3 oktober 1867 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1934 - 1939 Chriscina Hassing, weduwe Petrus de Vreeze ( * 28 juni 1880 te Munnikeburen); hoofd
1937 - 1937 Feikje Doevendans, ( * 14 december 1915 te Sneek); hoofd
     
     
bewoners na 1920
huisnummers: 1920 - 1930 Balk 264; 1930 - 1953 Balk 264; 1953 - sloop Westein 10
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 234; huisnummer Balk 264
1921 - 1926 Gatske Huitema, weduwe Pier Bonte, zonder beroep ( * 27 januari 1859 te Woudend); hoofd
1921 - 1923 Willem Piers Bonte, slager ( * 27 juli 1895 te Ruigahuizen);inwonend
1926 - 1930 Johannes Albertus Kramer, straatreiniger ( * 22 juni 1879 te Leeuwarden); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 222, huisnummer Balk 264 = Westein 10
1931 - 1939 Hendrik Kramer, zonder beroep ( * 3 oktober 1857 te Balk); hoofd
     
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-10-2022