Westein 9 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 99  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 190, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 9  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A hisgiscode: 1204

eigenaren

eigenaar in 1832 Age Michiels Tromp, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1856 aan: Jan Wybes Brandsma, bakker te Lemmer
bij boedelscheiding in 1864 aan: Wiebe Jans Brandsma en Age Jans Brandsma
bij boedelscheidng in 1879 aan: Anna Maria Goedkoop, winkeliersche te Balk
bij boedelscheiding in 1906 aan: Jan Brandsma, koopman te Balk
verkoop in 1936 aan: Hendrik de Roest, bakker te Ferwerd
verkoop in 1963 aan: Klaas Bijlsma, bakker te Balk
verkoop in 1969 aan: gemeente Gaasterland
   
   
 
2007 >>>
   
Balk A 190 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

190 vernummerd in 1854 naar 405
405 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
rond 1960
rond 1960
 
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop  
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1928
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 december 1928  
 
sloop
bron: Leeuwarder Courant van 7 november 1969
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 99, 99a, 99b; 1859 - 1910 Balk 139; 1910 - 1914 Balk 202; 1914 - 1920 Balk 235; 1920 - 1930 Balk , 1930 - 1953 Balk 265; 1953 - sloop Westein 9; 1972 - heden Westein 1
     
 
   
 
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 99
1812 Sjoerd Sybrens, volgnummer 195
 
   
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 99
1840 Fokke Roelofs Roelofsma, schipper en werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 181; huisnummer Balk 99 / ---
1849 - 185? Attje Hotzes van der Werf, weduwe Sybren Pieters Oosterhout, spinster ( * 1777 te Lemmer); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 182; huisnummer Balk 99a / 139
1853 - 1859 Jan Wiebes Brandsma
1853 - 1859 Roelofje Meijer, dienstbode
1854 - 1855 ??? Zijlstra, bakkersknecht (*
1855 - 1859 Reinder Kramer, bakkersknecht (* 1817 te Dokkum)
1855 - 1859 Sijbrand Kramer, bakkersknecht (* 1840 te Dokkum)
1855 - 1859 Fetje Kramer, zonder (* 1841 te Dokkum)
1855 - 1859 Gepke Kramer, zonder (* 1843 te Dokkum)
1857 - 1859 Hendrik van Elslo, bakkersknecht (* 1842 te Sloten)
woningregister 1849 - 1859 blad 183; huisnummer Balk 99b / ---
1849 - 185? Fokke Roelof Roelofsma, werkman ( * 1786 te Balk); hoofd, naar Balk 60
1849 - 185? ?? Koehoorn, ( * 1843 te Bakhuizen), naar Balk 60
185? - 185? Attje van der Werf, spinster ( * 1777 te Lemmer); van Balk 99
woningregister 1859 - 1869 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 405; huisnummer Balk 139
1859 - 1864 Jan Wiebes Brandsma, bakker ( * 25 maart 1821 te Kuinre); hoofd
1859 - 18?? Hiltje Hendriks Wiepkema (* 3 mei 1826 te Balk) ; inwonend
1859 - 1860 Auke Steven Velds (* 16 januari 1834 te Sneek); inwonend
1859 - 18?? Gerben Hendriks Blaauw, ? (* 9 januari 1839 te Bolsward); inwonend
1859 - 1860 Hendrik Elsloo (* 16 februari 1842 te Sloten ); inwonend
1860 - 1862 Pieter Harmens Poppes (* 16 augustus 1829 te Balk); inwonend
1862 - 1863 Ludzer Petrus van der Molen (* 8 september 1837 te Drachten); inwonend
1863 - 1867 Hendrik Werkhoven (* 22 september 1842 te Wonseradeel); inwonend
1859 - 1869 Wiebe Jans Brandsma, winkelier ( * 15 april 1844 te Lemmer); hoofd vanaf 1864?
1866 - 1869 Aafke Piebes Duyf (* 2 februari 1840 te Balk); inwonend
1867 - 1868 Romke Gerbens Zuiderbaan (* 26 november 1842 te Workum); inwonend
1868 - 1869 Gerben Jacobs Deinum (* 17 juli 1840 te Hindeloopen); inwonend
1868 - 1868 Hendrikje van der Molen (* 2 mei 1849 te Harlingen); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 405, volgnummer 114 / 101
1869 - 1879 Wiebe Jans Brandsma, winkelier ( * 15 april 1844 te Lemmer); hoofd
1869 - 1870 Age Jans Brandsma, veehouder
1869 - 1869 Gerben Jacobs Deinum, (* 16 juli 1840 te Hindeloopen)
1869 - 1871 Anne Laas Gosliga, bakkersknecht (*7 april 1841 te Weidum)
1869 - 1870 Antje Hendriks Koopman, dienstmeid (* 4 februari 1840 te Sloten)
1870 - 1875 Abraham Hotzes Bleeker (* 5 juli 1854 te Woudsend)
1870 - 1872 Cornelis Foppes Helmers (* 23 januari 1953 te Haule)
1871 - 1873 Antje Pieters Feenstra (* 19 september 1851 te ? )
1872 - 1874 Johannes Eits (* 22 oktober 1844 te Noordwolde)
1874 - 1878 Siebe Freerks van Hout (* 29 november 1847 te Dokkum)
1875 - 1876 Tobias Jellema (* 25 juni 1856 te Leeuwarden)
1876 - 1877 Albert Jasper (* 10 september 1854 te Tjalleberd)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 405
1879 - 1890 Anna Maria Goedkoop, weduwe W.J. Brandsma, winkeliersche ( * 4 december 1844 te Amsterdam); hoofd
1879 - 1880 Wisse van de Meulen (* 25 augustus 1848 te Sloten)
1879 - 188? Willem Jans Doele (* 27 april 1854 te Balk)
1879 - 1882 Hendrik Jans Doele (* 17 juni 1858 te Balk)
1879 - 1883 Geertje van Hes (* 24 april 1859 te Sloten)
1880 - 1889 Ype Staak van der Meulen (* 19 november 1849 te Drachten)
1880 - 1880 Emilius Deinum (* 10 juni 1855 te Bolsward)
1884 - 1890 Oene Klazes Walstra (* 2 augustus 1857 te Rotsterhaule)
1885 - 1887 Harmen Abma (* 8 mei 1868 te Hennaard)
1887 - 1889 Wijtse de Boer (* 2 mei 1872 te Oldeboorn)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 183; huisnummer Balk 139
1890 - 1900 Anna Maria Goedkoop, kruidenierswinkel ( * 4 december 1844 te Amsterdam); hoofd
1890 - 1890 Oene Klazes Walstra, bakkersknecht (* 2 augustus 1857 te Rotsterhaule)
1890 - 189? Tijmen Wouter Bosma, winkelbediende (* 15 maart 1858 te Balk)
1890 - 1893 Gerrit Bonte, winkelbediende (* 5 februari 1868 te Ruigahuizen)
1890 - 1891 Johannes Blessinga, bakkersknecht (* 4 juli 1869 te Lemmer)
1890 - 1893 Eelze Heins van der Meulen, bakkersknecht (* 9 september 1865 te Bozum)
1891 - 1894 Gijsbert Roskam, bakkersknecht (* 23 februari 1874 te Harich)
1893 - 189? Wiebe Wijnstra, bakkersknecht (* 29 augustus 1860 te )
1894 - 1895 Tjeerd Jeltes Bakker, bakkersknecht (*
1894 - 1894 Wiebren Ruardi, bakkersknecht (* 14 maart 1868 te Bakhuizen)
1894 - 1899 Jan Nauta, bakkersknecht (* 2 augustua 1870 te Woudsend)
1894 - 1897 Jurjen ten Brink, bakkersknecht(* 6 juli 1878 te Balk)
1897 - 1900 Gerrit Martens de Jong, bakkersknecht (* 7 juni 1880 te Beets
1899 - 1900 Eelke Wignand, bakkersknecht (* 18 augustus 1872 te Balk)
1899 - 1900 Thomas Paauw, bakkersknecht (* 9 juli 1881 te Hindeloopen)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 191; huisnummer Balk 139 / 202
1900 - 1905 Anna Maria Goedkoop, winkeliersche enz. ( * 4 december 1844 te Amsterdam); hoofd
1905 - 1910 Jan Brandsma, winkelier enz. ( * 21 november 1876 te Balk ); hoofd vanaf 1906)
1900 - 1910 Eelke Wignand, bakkerknecht (* 18 augustus 1872 te Balk)
1900 - 1903 Thomas Paauw, bakkersknecht (* 9 juli 1881 te Hindeloopen)
1902 - 1902 Sjirk Koopmans, (* 31 oktober 1886 te Hijlaard)
1902 -1910 Gerben Koopmans, (* 31 december 1879 te Kuinre)
1902 - 1910 Wopke Schuitema, (* 8 oktober 1888 te Woudsend)
1903 - 1910 Simon Rienstra, boerenknecht (* 20 juni 1882 te Goënga)
1906 - 1910 Rieme van der Wal, vrouw (* 3 januari 1880 te Oudega, HON)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 202 / 236
1910 - 1920 Jan Brandsma.
bevolkingsregister 1911 -1920 A-B blad 175; huisnummer Balk 202 / Balk 236
1911 - 1920 Jan Brandsma. bakker en kruidenier ( * 21 november 1876 te Balk ); hoofd
bevolkingsregister 1921 -1930 blad 235; huisnummer Balk 265
1921 - 1930 Jan Brandsma, broodbakker ( * 21 november 1876 te Balk ); hoofd
1921 - 1922 Aaltje Otten, dienstbode (* 10 februari 1895 te Balk)
1921 - 1923 Jan Bosma, bakkersknecht (* te Mirns en Bakhuizen)
1921 - 1921 Johannes Boonstra, bakkersknecht (* 16 september 1904 te Oudega, HON)
1921 - 1921 Lambert de Koe, bakkersknecht (* 1 september 1906 te Gladbeck, Duitsland)
1921 - 1923 Arnold van der Molen, bakkersknecht (* 24 december 1907 te Oggenheim, Duitsland)
1922 - 1923 Sijbrigje Roelevink, dienstbode (* 27 oktober 1899 te Nijemirdum)
1922 - 1923 Jouke van der Werf, bakkersknecht (* 17 oktober 1904 te Harich)
1923 - 1924 Roelof de Vries, bakkersknecht (* 12 juli 1904 te Balk)
1923 -1924 Jetje Mulder, dienstbode (* 8 maart 1902 te Stavoren)
1923 - 1926 Popke Stegenga, bakkerknecht (* 6 september 1908 te Oudemirdum)
1924 - 1924 Durk Bakker, bakkersknecht (* 21 augustus 1904 te Sondel)
1924 - 1924 Hendrikje Stegenga, dienstbode (* 11 april 1904 te Wijckel)
1924 - 1926 Homme Smink, bakkersknecht (* 13 juli 1898 te Mirns en Bakhuizen)
1924 - 1926 Hendrik Hoekema, bakkersknecht (* 30 augustus 1905 te Balk)
1924 - 1925 Jeltje Bosma, dienstbode (* 8 september 1904 te Balk)
1925 - 1927 Aaltje Kuiper, dienstbode (* 18 september 1907 te Balk)
1926 - 1927 Johannes Feenstra, bakkersknecht (* 11 mei 1908 te Nijemirdum)
1926 - 1927 Sijbrand Dooper, bakkersknecht (* 22 april 1907 te Balk)
1926 - 1926 Jacobus Johannes Zevaas, bakkersknecht (* 16 juli 1910 te Groningen)
1927 - 1928 Rintje de Jongh, bakkersknecht (* 25 februari 1901 te Woudsend)
1927 - 1928 Willem Jacob Elzinga, bakkersknecht (* 26 september 1908 te Vinkega)
1927 - 1930 Ike Doorenspleet, dienstbode (* 4 augustus 1906 te Ruigahuizen)
1928 - 1930 Tjerk van der Ham, bakkersknecht (* 26 juni 1907 te Bolsward)
1928 - 1928 Folkert Haarsma, bakkersknecht (* 24 april 1909 te Suameer)
1928 - 1929 Bauke van Zwol, bakkersknecht (* 16 februari 1909 te Gorredijk)
1929 - 1930 Albert Stolwagen, bakkersknecht (* 21 mei 1909 te Langweer)
1929 - 1929 Elisabeth Otter, dienstbode (* 2 augustus 1902 te St. Nicolaasga)
1929 - 1930 Annigje de Vries, dienstbode (* 21 mei 1912 te Warns)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 223; huisnummer Balk 265
1931 - 1936 Jan Brandsma, bakker ( * 21 november 1876 te Balk ); hoofd
1931 - 1936 Annigje de Vries, winkeljuffrouw (* 21 mei 1912 te Warns )
1931 - 1931 Ike Doorenspleet, dienstbode (* 4 augustus 1906 te Ruigahuizen)
1931 - 1939 Albert Stolwagen, bakkersknecht (* 21 mei 1909 te Langweer)
1931 - 1935 Johanneske Roelevink, dienstbode (* 9 september 1907 te Oudemirdum)
1934 - 1936 Jans Brandsma, huishoudster (zuster) (* 23 augustus 1874 te Balk)
1934 - 1936 Folkert Postma, bakkersknecht (* 29 november 1916 te Woudsend)
1935 - 1936 Dieuwke Kouwenhoven, dienstbode (* 5 februari 1906 te Echten)
1936 - 1939 Hendrik de Roest, bakker ( * ); hoofd
1936 - 1937 Jacoba Fortuin, dienstbode (* 8 januari 1920 te Nijega (HON)
 
   
   
bakkerij Brandsma
 
Jan Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 7 januari 1862
 
erven jan Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 31 augustus 1866
 
Dalfser moppen Dalfser mop
 
een Dalfser mop
 
De firma Frijling opgericht in 1784 bestaat nog steeds onder de naam Frijling Banket bv en maakt banketartikelen
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1869  
 
 
bakkersknecht
bron: Leeuwarder Courant van 19 februari 1871
 
winkelbediende bakkersknecht
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 1880 bron: Leeuwarder Courant van 26 maart 1897
 
machinale bakkerij Brandsma
bron: Balkster Courant van 11 september 1915
 
Bakker Brandsma bezorgt de produkten van zijn arbeid met paard en huifkar. Hij brengt zijn waren bij de bekende herberg "Kippenburg". Op de foto zien we Laffra, vrouw Beuckens - Post, vrouw Dijkstra en. met de korf in de hand en de kromme pijp in de mond, bakker J. Brandsma.
foto en tekst uit: Gaasterland in oude ansichten geschreven door M. Hendriks
 
bakker J Brandsma
bron: programmaboekje volksfeesten te Balk 2 tot 3 september 1930
 
bakker J Brandsma
bron: programmaboekje muziek- en zangconcours te Wijckel 6 september 1934
 
bakkerij de Roest
 
bakker H de Roest
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs op 15 juli 1936
 
wedstrijd de Roest
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1949
 
 
bakkersknecht
bron: Leeuwarder Courant van 17 juli 1952
 
 
bakker H de Roest
bron: programmaboekje muziek- en zangconcours te Balk op 16 augustus 1950
 
 
bakkersknecht
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1954
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 oktober 1936  
 
bakker H de Roest
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs op 15 juli 1953
 
Centrale Bakkerij "De Korenaar"
 
centrale bakkerij
bron: Balkster Courant van 28 oktober 1961
 
bakker de Roest
bron: Balkster Courant van 9 december 1961
 
Centrale bakkerij De Korenaar
bron: Balkster Courant van 16 juni 1962
 
Centrale bakkerij De Korenaar
bron: Balkster Courant van 23 juni 1962
 
Centrale bakkeij De Korenaar
bron: Balkster Courant van 30 juni 1962
 
Klaas Bijlsma Gaasterlndse bakkers
bron: Balkster Courant van 30 mei 1964 bron: Balkster Courant van 30 mei 1964
 
Centrale Bakkerij G Knobbe
bron: Balkster Courant van 17 juli 1965
 
bron: Balkster Courant van 19 juni 1965 bron: Leeuwarder Courant van 9 september 1966
 
De Korenaar
bron: nota van 5 juli 1967 beschikbaar gesteld door Dick de Jong
 
De gemeente Gaasterland saneerde in de jaren zestig het hele Westein. De bakkerij aan het Westein werd ook gesloopt en verhuisde naar de voormalige pastorie van de Hervormde Kerk aan de van Swinderenstraat. Bakker Klaas Bijlsma ging in 1969 verder als "koude" bakker aan de van Swinderenstraat. Naast de winkel had Bijlsma ook een SRV wagen.
 
AMRO-bank
 
AMRO-bank
bron: Balkster Courant van 1 april 1972
 
opening AMRO-bank
 
De officiële opening van dit hypermoderne bankgebouw werd op 6 april 1972 door de toenmalige burgemeester H.L. Sixma Baron van Heemstra verricht. Met de bouw van deze Amro-vestiging, gelegen op de hoek van het Westein op de plaats waar voorheen kleine woningen en onder meer de bakkerij van Meinsma stonden, is rekening gehouden met de toekomstige aanleg van een nieuwe brug. De uit 1929 daterende "Teernstra-brug" is niet meer berekend op het toegenomen verkeer rondom dit voor Balk zo belangrijke verkeers-knooppunt.
Vanaf 1945 werden er vanuit het kantoor te Sneek in Balk de zogenoemde "zittingsdagen" gehouden. De combinatie Amrobank is een samenvoeging van de vroegere Amsterdamse Bank en de Rotterdamse Bank. Deze zittingsdagen - eenmaal in de week - vonden voorheen plaats ondermeer bij de heer Jakob Groenewoud en naderhand vond men onderdak bij de gezusters Boorsma.
Door gestadige groei van het aantal mensen en bedrijven, dat gebruik maakte van het dienstenpakket van de Amro-Bank, werd de behoefte om in Balk een permanente vestiging te hebben steeds groter. In de loop der jaren heeft er een flinke groei plaats gehad in de werkzaamheden. De bank is volledig geautomatiseerd.
bron: Gewoon een goede zaak. 50 jaar (1937-1987) WHI te Balk. door M. Hendriks.
 
opening AMRO-bank
bron: Balkster Courant van 8 april 1972
 
opening AMRO-bank
bron: Balkster Couant van 8 april 1972
 
AMRO-bank
foto 200-255 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Het bankgebouw in 1987.
 
ABN AMRO
Het bankgebouw in 2007.
 
ABN AMRO
bron: Zuid-Friesland van 13 april 2011
AMRO-bank
 
snackbar "De Linde"
 
bron: facebook snackbar De Linde
Eind 2013 of 2014 verhuisde snackbar De Linde van de Gaaikemastraat naar het voormalige bankgebouw aan het Westein.
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-01-2023