Westein 1, 2 en 3 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 101  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 186, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 1,2 en 3  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1200

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Diakonie Hervormde Gemeente te Balk
verkoop in 1963 aan: gemeente Gaasterland
sloop rond 1969  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Beatrixboom
2012
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

186 ongewijzigd tot 1963
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 186 rond 1910
rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 101; 1859 - 1890 Balk 142
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804  
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 101
1812 Hendrik Jans, volgnummer 94
1812 Broer Joostes, volgnummer 113
1812 weduwe van Wander Hendriks, volgnummer 113
1812 Dooitze Schram, volgnummer 186
periode 1811 - 1829
   
volkstelling 1829 blad 139; huisnummer Balk 101
1829 Eibert Douwes Schram, werkman
periode 1830 - 1840
1831 Hendrik, zoon van Eibert Douwes Schram en Jeltje Hendriks Hoekstra geboren op nummer 101
1833 Jaike, dochter van Eibert Douwes Schram en Jeltje Hendriks Hoekstra geboren en overleden op nummer 101
1836 Wytze, zoon van Rein Lykles Bosma en Grietje Teunis Beekhof geboren op Balk 101
volkstelling 1840; huisnummer Balk 101
1840 Martjen Lykles Bosma, winkeliersche
1840 Uilkjen Reins Ottema, zonder beroep
1840 Rein Lykles Bosma, werkman
1840 Siebe Jans Bandstra, schoenmaker
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 186; huisnummer Balk 101 / 141
1849 - 1859 Wietze ten Brink, werkman ( * 1799 te Balk);
1849 - 1854 Geeske Pieters Holstein, zonder beroep ( * 1786 te Balk);
  Katharina Damstra, zonder beroep ( * 6 december 1839 te Balk)
  Aaltje Elselo, zonder beroep ( * 29 januari 1843 te Balk);
  Hendrik Lyklema, zonder beroep ( * 1837 te Balk);
  Hylkje Overmeer, zonder beroep ( * 1778 te Workum);
woningregister 1849 - 1859 blad 187; huisnummer Balk 101 / 142
1849 - 1859 Sibbele Rinkema, koopman ( * 1811 te Balk);
  ? Duisterhout, timmerknecht ( * 1794 te Balk);
1853 - 1859 Willemke Willems Steenbeek, weduwe Klaas Wiebes Pelsma ( * 15 september 1804 te Schokland); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 188; huisnummer Balk 101 / 142
1849 - 1859 Rein Lykles Bosma, werkman ( * 1790 te Balk); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 189; huisnummer Balk 101 / 142
1849 - 1859 Sietse Arends, ( * 16 maart 1789 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 186; huisnummer Balk 142
1859 - 1866 Willemke Willems Steenbeek, weduwe Klaas Wiebes Pelsma, winkeliersche ( * 15 september 1804 te Schokland); hoofd
1864 - 1866 Jurjen Brekeveld, ? ( * 29 september 1837 te Joure); kostganger, van Joure, naar Groningen
1859 - 1869 Pieter Baukes Poppes, timmerknecht ( * 6 februari 1842 te Balk)
1859 - 1866 Rein Lykles Bosma, werkman ( * 3 november 1790 te Balk)
1859 - 1862 Sijtze A Arends,
1862 - 1869 Jan H Kuiper
woningregister 1869 - 1879 blad 28; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 186; volgnummer 107 / 94
1869 - 1879 Idskjen Andries Martena, zonder beroep ( * 14 maart 1800 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Pietje Jacob Jelsma
1869 - 1879 Pieter Meines Bosma, zonder beroep ( * 26 december 1845 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Boukje Jans Jongstra
1869 - 1879 Tjitske Jans Wignand
1869 - 1879 Trijntje Sibbeles de Jong
1869 - 1879 Sibbele Koops Rinkema
1869 - 1879 Willemke Willems Steenbeek, weduwe Klaas Wiebes Pelsma ( * 15 september 1804 te Schokland); hoofd
1869 - 1879 Haring Klazes Pelsma, werkman ( * 24 december 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 186
1880 - 1884 Willemke Willems Steenbeek, winkelier ( * 15 september 1804 te Schokland); hoofd
1880 - 1890 Haring Klazes Pelsma, werkman ( * 24 december 1839 te Balk); hoofd vanaf 1884
   
   
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 101; 1859 - 1890 Balk 142; 1890 - 1910 Balk 145; 1910 - 1914 Balk 212; 1914 - 1920 Balk 246; 1920 - 1953 Balk 275; 1953 - sloop Westein 1
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 191; huisnummer Balk 145
1890 - 1890 Haring Klazes Pelsma, werkman ( * 24 december 1839 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Hendrik Bontes de Jager, koopman ( * 24 november 1850 te Balk); hoofd
1896 - 189? Hinne Huitema, goudsmidsknecht ( * 10 meu 1875 te Joure); kostganger
1897 - 1897 Taeke Postma, koperslagersknecht ( * 23 december 1877 te Slappeterp); kostganger
1897 - 1899 Gerbrandus Piers Piekema, machinist en centrifugist ( * 4 december 1873 te Baard); kostganger
1897 - 1900 Hendrik Kerst Sijbrandij, botermaker ( * 1 mei 1879 te Wommels); kostganger
1899 - 1900 Ype Groenhout, centrifugist ( * 11 april 1879 te Dronrijp); kostganger
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 199; huisnummer Balk 145 / 212
1900 - 190? Hendrik Bontes de Jager, koopman ( * 24 november 1850 te Balk); hoofd
1900 - 190? Ype Groenhout, centrifugist ( * 11 april 1879 te Dronrijp); kostganger
1900 - 190? Hendrik Sijbrandij, botermaker ( * 1 mei 1879 te Wommels); kostganger
190? - 190? Douwe Schaap, koopman ( * 22 december 1882 te Ruigahuizen); hoofd
190? - 1910 Hendrik de Jager, koopman, koopman ( * 24 november 1850 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 212 / 246
1911 - 1920 Hendrik de Jager
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 171; huisnummer Balk 212 / Balk 246
1911 - 1920 Hendrik Bontes de Jager, veekoopman ( * 24 november 1850 te Balk); hoofd
1911 - 1911 Johannes Tromp, bankwerker ( 23 maart 1889 te Hardegarijp); kostganger
1911 - 1911 Louis de Vries, stuurman op ene stoomboot ( * 30 september 1886 te Hallum); kostganger
1912 - 1912 Hielke Sybes Landstra, rijwielhersteller ( * 9 februari 1894 te Leeuwarden); kostganger
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 245; huisnummer Balk 275
1921 - 1921 Hendrik de Jong, winkelier in kruidenierswaren ( * 24 november 1850 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Johannes Pieters de Jong, groentenhandelaar ( * 12 februari 1871 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 233; huisnummer Balk 275
1931 - 1939 Johannes Pieters de Jong, brandstoffenhandel ( * 12 februari 1871 te Harich); hoofd
1936 - 1936 Engeltje Jellema ( * 16 juni 1907 te Rohskothen, Duitsland); inwonend
1939 - 1939 Johannes Groenewold, kleinzoon, winkelbediende ( * 12 maart 1924 te Balk); inwonend
 
1963 dhr. J. Visser Balk 275 = Westein 1
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 101; 1859) - 1890 Balk 142; 1890 - 1910 Balk 145a; 1910 - 1914 Balk 211; 1914 - 1920 Balk 245; 1920 - 1953 Balk 274; 1953 - sloop Westein 2
     
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 186
1880 - 1886 Trijntje Sibbeles de Jong
1880 - 1883 Anne Klazes Rozenberg,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 192; huisnummer Balk 145a
1890 - 1900 Hendrik de Wilde, arbeider ( * 28 oktober 1855 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 200; huisnummer Balk 145a / 211
1900 - 190? Hendrik de Wilde, arbeider ( * 28 oktober 1855 te Wijckel); hoofd
190? - 1910 Tjitte Hylkes Tromp, arbeider ( * 1 april 1849 te Woudsend); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 211 / 245
1910 - 1920 Tjitte Tromp
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 19; huisnummer Balk 211 / Balk 245
1911 - 1920 Tjitte Hylkes Tromp, opperman ( * 1 april 1849 te Woudsend); hoofd
1911 - 191? Meindert Dijkstra, kuiper ( * 24 december 1882 te Nijega HON); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 244; huisnummer Balk 274
1921 - 1930 Tjitte Hylkes Tromp, opperman ( * 1 april 1849 te Woudsend); hoofd
1927 - 1928 Grietje Reinalda, huishoudster ( * 7 oktober 1862 te Oosterlittens);
1928 - 1928 Saakje Buma, weduwe Jacob de Jong, huishoudster ( * 13 september 1872 te Bolsward)
1928 - 1929 Kunskje Ferwerda, weduwe Willem Dijkstra, huishoudster ( * 17 juni 1866 te Ferwerd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 232; huisnummer Balk 274
1931 - 1933 Tjitte Hylkes Tromp, zonder beroep ( * 1 april 1849 te Woudsend); hoofd
1931 - 1931 Geertje Veld, weduwe Jacob Huls, huishoudster ( * 26 juli 1872 te Noordwolde); inwonend
1934 - 1934 Geeske Kuiper, zonder beroep ( * 9 november 1851 te Balk); hoofd
1934 - 1939 Bauke Mandemaker, koopman ( * 19 juni 1872 te Arum); hoofd
1939 - 1939 Geertje Hoekstra, weduwe Jacobus Mandemaker ( * 3 januari 1871 te Balk); hoofd
 
1963 wed. B Fokkema Balk 274 = Westein 2
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 101; 1859 - 1890 Balk 142; 1890 - 1910 Balk 145b; 1910 - 1914 Balk 210; 1914 - 1920 Balk 244; 1920 - 1953 Balk 273; 1953 - sloop Westein 3
     
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 186
1880 - 1890 Andries Martens Homma
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 193; huisnummer Balk 145b
1890 - 1900 Andries Homma, arbeider
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 201; huisnummer Balk 145b / 210
1900 - 190? Andries Homma, arbeider ( * 6 mei 1825 te Balk); hoofd
190? - 190? Johanna Kleinsmid, zonder beroep ( * 29 mei 1837 te Oudega HON); hoofd
190? - 1910 Luitzen de Vries, arbeider ( * 29 juni 1877 te Marum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 210 / 244
1910 - 1919 Luitzen de Vries
1919 - 1920 Hendrik Haantjes
bevolkingsregister 1911- 1920 T-V blad 167; huisnummer Balk 210 / Balk 244
1910 - 1919 Luitzen de Vries, arbeider ( * 29 juni 1877 te Marum); hoofd
bevolkingsregister 1911- 1920 H-J blad 5; huisnummer Balk 244
1919 - 1920 Hendrik Haantjes, koopman in sigaren ( * 2 april 1848 te 't Meer); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 243; huisnummer Balk 273
1921 - 1926 Hendrik Haantjes, zonder beroep ( * 2 april 1848 te 't Meer); hoofd
1921 - 1927 Gerardina Dubbeldeman, weduwe Hendrik Haantjes ( * 10 april 1850 te Willemsoord); hoofd vanaf 1926
1927 - 1930 Pieter Willems Weerman, straatreiniger ( * 17 december 1893 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 231; huisnummer Balk 273
1931 - 1933 Pieter Willems Weerman, straatreiniger ( * 17 december 1893 te Balk); hoofd
1933 - 1939 Durk Gouma, betonwerker ( * 3 maart 1868 te Nijega HON); hoofd
 
1963 dhr. H. Sjoerds Balk 273 = Westein 3
     
 
 
Westein rond 1910
De "Teernstrabrug" met het begin van het Westein rond 1910.
 
Westein in 1964
De "Teernstrabrug" met links de Raadhuisstraat en rechts het begin van het Westein. Achter het verkeersbord de diaconiewoningen van de Ned. hervormde kerk de Balk.
 
planten Beatrixboom
bron: Balkster Courant van 5 mei 1988
klik op bovenstaande foto voor het complete artikel
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29-07-2023