Westein 50

kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 8, weiland in 1832

eigenaren
eigenaar in 1832: Bouke Jans van der Goot, te Balk
verkoop in 1915 aan: Harmen Gabes Grouwstra te Balk
verkoop in 1967 aan:  
   
   
   
  2009 >>>
   
kadastrale gegevens
 
Balk B 8 in 1832 / Balk B 8 in 1887
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
topografische kaart 1932
Evenwijdig aan De Rijn is in 1967-1968 de provinciale weg van Balk naar Lemmer aangelegd.
 
verbouwingen
 
tekeningen: plattegrond beganegrond / voorgevel / zijgevel
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Op 4 maart 1929 kreeg Harmen Gabes Grouwstra vergunning voor de bouw van een woning aan de weg van Balk naar Ruigahuizen, aan de oever van de Luts.
 
bewoners
huisnummering: 1920 - 1930 Balk 214a; 1930 - 1953 Balk 222; 1953 - sloop Westein 50
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 394, huisnummer 214a
1929 - 1930 Lucas Grouwstra, boerenarbeider ( * 17 maart 1905 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 189; huisnummer 222
1931 - 1939 Lucas Grouwstra, boerenarbeider ( * 17 maart 1905 te Oudemirdum)
 
   
     
 
 
foto 148-003 beschikbaar gesteld door Frans van der Heide
In 1915 koopt Harmen Gabes Grouwstra een stuk weiland achter het Westeinde (Balk B 8) waar in 1921 een boerderij met varkenstal (Westein 49) op wordt gebouwd en in 1929 dit woonhuis. In de jaren zestig van de vorige eeuw is op dit weiland het plan Zuid gebouwd met de Menno Simonszstraat, Erasmustraat, Gansfortstraat en de naar Grouwstra vernoemde Harmen Gabesstraat. Op de plek van de woning ligt nu de provinciale weg naar Lemmer.
 
prentbriefkaart eigen collectie
We staan hier voor de zuivelfabriek aan de Gaaikemastraat in Balk. Rechts tussen de bomen is nog net een glimp te zien van Eigen Haard. In de Luts liggen de skutsjes voor de wal. Links de woning van de gezusters Grouwstra. De boerderij is van Dooper. Achter de boerderij liggen nu de voetbalvelden, De Wilgen, van VV-Balk.
 
bron: Friesche Koerier van 26 juni 1965
 
foto 094-001 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
De Luts in 1967 met Balk op de achtergrond. Uiterst rechts de in 1929 gebouwde woning van de familie Grouwstra. Daarachter de boerderij (Westein 49) van de familie Grouwstra. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe provinciale weg zijn volop bezig. De groene vrachtwagen links is van Koopmans Meelfabrieken NV Leeuwarden. De naam op de rode dragline is lastig te lezen "J. Eckart Landshut".
 
De Luts in 2009 vanaf hetzelfde standpunt genomen als de foto uit 1965 hierboven.
 
Op deze plek heeft de woning van de familie Grouwstra gestaan. Nu (2009) de provinciale weg N 359 tussen Balk en Lemmer.
 
 

laatste wijziging: 13 januari 2017