Westein 49

kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 8, weiland in 1832

eigenaren
eigenaar in 1832: Bouke Jans van der Goot, te Balk
verkoop in 1915 aan: Harmen Gabes Grouwstra, veehouder te Balk
   
   
   
 
2016 >>>
   
kadastrale gegevens
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
In 1915 koopt Harmen Gabes Grouwstra een stuk weiland achter het Westeinde (Balk B 8) waar in 1921 een boerderij met varkenstal op wordt gebouwd. In de jaren zestig van de vorige eeuw is op dit weiland het plan Zuid gebouwd met de Menno Simonszstraat, Erasmustraat, Gansfortstraat en de naar Grouwstra vernoemde Harmen Gabesstraat.
 
verbouwingen
 
De bouwvergunning voor de te bouwen boerderij werd op 21 februari 1921 verstrekt.
tekeningen: plattegrond / voorgevel
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummering: 1920 - 1930 Balk 214b; 1930 - 1953 Balk 223; 1953 - sloop Westein 49
     
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 376, huisnummer 214b
1921 - 1930 Harmen Gabes Grouwstra, veehouder ( * 13 juli 1876 te Harich)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 190; huisnummer 223
1931 - 1939 Harmen Gabes Grouwstra, veehouder ( * 13 juli 1876 te Harich)
 
     
     
     
     
 
 
foto 003-016 collectie Berend Bakker
Dit is het zandpad van Balk naar Ruigahuizen. Links op de achtergrond de boerderij van de familie Grouwstra. Achter de paarden Harmen Gabes Grouwstra en naast de wagen zijn zoon Lucas Grouwstra. Onder de wilgen langs de kant van de weg Gretha Haarsma. De foto is genomen in de jaren twintig van de 20e eeuw.
klik op de afbeelding voor de huidige (2016) situatie, bron google streetview
 
foto 055-045 beschikbaar gesteld door de familie de Vries uit Balk
Gezicht op de achterzijde van het Westein met links 't Sael. De foto, gemaakt door Frans van der Heide vanaf het erf van de boerderij van de familie Grouwstra, zal rond 1955 genomen zijn. De landerijen van boer Harmen Gabes Grouwstra en Jacob Bremer waarop in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw plan Zuid is aangelegd.
 
foto 148-002 beschikbaar gesteld door Frans van der Heide
De boerderij van de familie Grouwstra aan het Westein te Balk in 1967. Op de achtergrond links de pas opgeleverde woningen aan de Harmen Gabesstrjitte en die van de Herman Gorterstraat, te zien tussen de bomen door, zijn in aanbouw.
 
foto 094-001 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
In de periode 1967-1968 is de provinciale weg tussen Harich en Lemmer en richting Koudum aangelegd.
De Luts in 1967 met Balk op de achtergrond. Uiterst rechts de in 1929 gebouwde woning van de familie Grouwstra. Daarachter de boerderij (Westein 49) van de familie Grouwstra. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe provinciale weg zijn volop bezig. De groene vrachtwagen links is van Koopmans Meelfabrieken NV Leeuwarden. De naam op de rode dragline is lastig te lezen "J. Eckart Landshut".
 
foto uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat
De provinciale weg is opgeleverd. Links de zuivelfabriek en rechts aan de overkant van de Luts de boerderij van Grouwstra.
 
foto: archief gemeente Gaasterlân Sleat
Zo rond 1970 is de Jacob Bremerstraat aangelegd. De woningen zijn in 1972/1973 gebouwd in opdracht van de Woningstichting Zuidwest Friesland
 
bron: google streetview 2016
Op deze plek stond de boerderij.
 
 

laatste wijziging: 19 januari 2017