Westein 31 - 41 (1953) BAG 2018: Westein 3 - 29
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 204, huis en erf in 1832 Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 205, huis en erf in 1832  
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 207, huis en erf in 1832  
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 208, huis en erf in 1832  
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 209, huis en erf in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, geen vermelding  

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Pier Reintjes Haringsma koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1847 aan: Janneke Tijsses Tijsma, weduwe Pier Reintjes Haringsma
bij boedelscheiding in 1868 aan: Hendrik Hepkes Luinenburg, weduwnaar van Janneke Tijsses Tijsma
verkoop in 1878 aan: gemeente Gaasterland
verkoop in 1970 aan: woningstichting Zuidwest Friesland
   
Westein
2007
kadastrale gegevens
 

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1913

204 vernummerd rond 1845 naar 349, 350 minuutplan 1832 / netteplan 1887
349 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg bron: Tresoar
350 vernummerd in 1877 naar 531, 532
531, 532 vernummerd in 1883 naar 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
205, 207, 208, 209 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg
't Sael
verbouwingen
 
Als voorbereiding van de bouw van een huis voor de minder bedeelden bezoeken de armvoogden uit Balk een viertal armenhuizen in de provincie. Te weten op 24, 25 en 26 maart 1881 zijn ze in Drachten, Stiens, Beetgum en Huizum geweest. De Algemene Armvoogden in Balk waren Uilke Willems de Jong, winkelier (1823-1904), Wijberen Hanzes Boersma, verver (1840-1922) en waarschijnlijk Jacobus Hendriks van der Goot, winkelier (1815-1903)
verslag van de reis: bladzijde 1, bladzijde 2
bron: archief gemeente Gaasterland ingekomen stukken 1881 toegang 110-77
Drachten armenhuis Stiens  
armhuis Drachten aan de Zuidkade armhuis Stiens aan de Skoallestrjitte  
bron: www.dragten.nl bron: nl.pinterest.com oud-stiens  
 
aanbestedling bouw 't Sael
bron: Leeuwarder Courant van 21 juni 1881
 
Jouke Sibbeles Haarsma (1851-1930) timmerman te Balk en G de Boer ( ) timmerman te ? ,
inschrijfbiljet d.d. 29 juni 1881 voor f 6146,- borg: D. Roodhoff en ? de Boer
Egge Harmens van der Veer ( ) timmerman te Sondel, inschrijfbiljet d.d. 29 juni 1881 voor f 6287,-
borg: Jan Harmens van der Veer te Nijega en Jelle Jans Bosma te Tacozijl
Nanne Karels Zalmstra (1834-1912), timmerman te Bakhuizen, inschrijfbiljet d.d. 29 juni 1881 voor f 6323,-
borg: Jacob E. Hoekstra ten Balk en Durk S. Pelsma te Balk
Tjeerd Martens Hofman ( ), timmerman te Sloten, inschrijfbiljet d.d. 29 juni 1881 voor f 6499,-
borg: G.G. van der Wal en S.S. Boersma
Johannes Klazes van Hout (1828-1909) timmerman te Balk, inschrijfbiljet d.d. 29 juni 1881 voor f 6681,-
borg: J.H. van der Goot en H Nymeyer
J. G de Boer ( ) timmerman te Woudsend, inschrijfbiljet d.d. 29 juni 1881 voor f 6996,-
borg: A.L. Tromp te Woudsend en S.M. de Boer
bron: archief gemeente Gaasterland ingekomen stukken 1881 toegang 110-77
 
bewoners vaan 1883 - 1970
huisnummers: 1883 - 1910 Balk 118f, 1910 - 1914 Balk 167; 1914- 1920 Balk 204; 1920 - 1930 Balk 236; 1930 - 1953 Balk 241; 1953 - sloop Westein 31
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 141; huisnummer Balk 118f
1890 - 1900 Hendrik Durks Piersma, werkman ( * 25 december 1852 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 153; huisnummer Balk 118f / 167
1900 - 190? Hendrik Durks Piersma, werkman ( * 25 december 1852 te Balk); hoofd
190? - 190? Tiete Veldstra, weduwe Hendrik Jans Bremer ( * 8 november 1847 te Stavoren); hoofd
190? - 1910 Sjoerd Hartmans Sjoerds, werkman ( * 5 maart 1865 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 167 / 204
1910 - 1918 Sjoerd Hartmans Sjoerds
1918 - 1920 Gerritje Visser
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 97; huisnummer Balk 167 / Balk 204
1911 - 1918 Sjoerd Hartmans Sjoerds, werkman ( * 5 maart 1865 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 53; huisnummer Balk 204
1918 - 1920 Gerritje Visser, weduwe van Luitjen Duijff, zonder beroep ( * 21 maart 1848 te Oudega HON)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 21; huisnummer 236
1921 - 1924 Gerritje Visser, weduwe van Luitjen Duijff, zonder beroep ( * 21 maart 1848 te Oudega HON)
1924 - 1930 Jan Duijff, tuinman ( * 26 maart 1874 te Harich)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 203; huisnummer Balk 241
1931 - 1933 Jan Duijff, los arbeider ( * 26 maart 1874 te Harich)
1934 - 1939 Harmen Bosma, zonder beroep ( * 8 mei 1864 te Balk)
 
1939 - 1966  
     
bewoners
huisnummers: 1883 - 1910 Balk 118g, 1910 - 1914 Balk 166; 1914- 1920 Balk 203; 1920 - 1930 Balk 235; 1930 - 1953 Balk 240; 1953 - sloop Westein 32
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890 .
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 142; huisnummer Balk 118g
1890 - 1900 Anne Reekers, werkman ( * 9 april 1847 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 154; huisnummer Balk 118g / 166
1900 - 190? Anne Reekers, arbeider ( * 9 april 1847 te Hemelum); hoofd
190? - 1910 Akke Schots, weduwe Wiebe Haagsma ( * 29 juli 1876 te Sondel); hoofd
190? - 1910 Martjen Boelsma, schoonmoeder ( * 8 juli 1838 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 166 / 203
1910 - 1920 Akke Schots
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 2; huisnummer Balk 166 / Balk 203
1911 - 1920 Akke Schots, weduwe Wiebe Haagsma ( * 29 juli 1876 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 208; huisnummer Balk 235
1921 - 1921 Akke Schots, weduwe Wiebe Haagsma, werkster ( * 29 juli 1876 te Sondel); hoofd
1921 - 1930 Sjoerd Rijpsma, los werkman ( * 8 september 1846 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 202; huisnummer Balk 240
1931 - 1933 Sjoerd Rijpsma, zonder beroep ( * 8 september 1846 te Balk); hoofd
1934 - 1939 Gerben Grouwstra, zonder beroep ( * 1 juni 1866 te Ruigahuizen); hoofd
 
1939 - 1966  
     
bewoners
huisnummering: 1883 - 1910 Balk 118h, 1910 - 1914 Balk 165; 1914 - 1920 Balk 202; 1920 - 1930 Balk 234; 1930 - 1953 Balk 239; 1953 - sloop Westein 33
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 143; huisnummer Balk 118h
1890 - 1890 Hille Martens Homma, werkman ( * 5 juli 1830 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Antje Alberts Jongsma, weduwe Jan Jakobs Jongstra zonder beroep ( * 21 maart 1830 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 155; huisnummer Balk 118h / 165
1900 - 1909 Jochum Schots, arbeider ( * 22 november 1860 te Oudemirdum); hoofd
1909 - 1909 Taede Feenstra, ( * 2 september 1856 te Nijhuizum); hoofd
1909 - 1910 Jeltje Schots, weduwe Teade Feenstra ( * 27 september 1853 te Oudemirdum); hoofd vanaf 1909
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 165 / 202
1910 - 1920 Jeltje Schots
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 136; huisnummer Balk 165 / Balk 202
1911 - 1920 Jeltje Schots, weduwe Teade Feenstra ( * 27 september 1853 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 207 huisnummer Balk 234
1921 - 1930 Jeltje Schots, weduwe Teade Feenstra ( * 27 september 1853 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 201; huisnummer Balk 239
1931 - 1932 Jeltje Schots, weduwe Teade Feenstra ( * 27 september 1853 te Oudemirdum); hoofd
1932 - 1939 Sjoerd Hartmans Sjoerds, zonder beroep ( * 5 maart 1865 te Balk)
 
1939 - 1966    
     
bewoners
huisnummers: 1883 - 1910 Balk 118i, 1910 -1914 Balk 164; 1914 - 1920 Balk 201; 1920 - 1930 Balk 233; 1930 - 1953 Balk 238; 1953 - sloop Westein 34
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 144; huisnummer Balk 118i
1890 - 1900 Jacobjen Gerrits Jansma, weduwe Albert Ytjens de Vos, ( * 17 september 1833 te Balk)
1892 - 189? Jan Hendriks Kuiper, werkman ( * 16 maart 1837 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 156; huisnummer Balk 118i / 164
1900 - 1910 Jacobjen Gerrits Jansma, weduwe Albert Ytjens de Vos, ( * 17 september 1833 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 164 / 201
1910 - 1913 Jacobjen Gerrits Jansma
1913 - 1917 Jan de Graaf
1917 - 1920 Tiete Veldstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 120; huisnummer Balk 164 / Balk 201
1911 - 1913 Jacobjen Gerrits Jansma, weduwe Albert Ytjens de Vos, zonder beroep ( * 17 sep. 1833 te Balk); hoofd
1911 - 1913 Jan de Graaf, arbeider ( * 28 januari 1879 te Oudemirdum); inwonend schoonzoon
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 220; huisnummer Balk 201
1913 - 1917 Jan de Graaf, arbeider ( * 28 januari 1879 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 183; huisnummer Balk 201
1917 - 1920 Tiete Veldstra (weduwe Hendrik Jans Bremer); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 206 nummer Balk 233
1921 - 1930 Tiete Veldstra, weduwe Hendrik Jans Bremer ( * 8 november 1847 te Stavoren); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 200; huisnummer Balk 238
1931 - 1936 Tiete Veldstra, weduwe Hendrik JansBremer, ( * 8 november 1847 te Stavoren); hoofd
1936 - 1939 Jan Bremer, los arbeider ( * 1 maart 1872 te Koudum); hoofd
 
1939 - 1966  
   
bewoners
huisnummering: 1883 - 1910 Balk 118j, 1910 - 1914 Balk 163; 1914 - 1920 Balk 200; 1920 - 1930 Balk 232; 1930 - 1953 Balk 237; 1953 - sloop Westein 35
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890    
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 145; huisnummer Balk 118j
1890 - 1900 Sjoerd Douwes Rijpsma, werkman ( * 8 september 1846 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 157; huisnummer Balk 118j / 163
1900 - 190? Sjoerd Douwes Rijpsma, arbeider ( * 8 september 1846 te Balk)
190? - 1910 Siebe Haringsma, arbeider ( * 17 september 1869
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 163 / 200
1910 - 1911 Siebe Haringsma
1911 - 1916 Trijntje Dooitjes Schram
1916 - 1920 Markje de Graad
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 35; huisnummer Balk 163
1911 - 1911 Siebe Haringsma, arbeider ( * 17 september 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 26; huisnummer Balk 163 / Balk 200
1911 - 1916 Trijntje Dooitjes Schram, weduwe Jeep Tuinman, zonder beroep ( * 20 juni 1853 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 198; huisnummer Balk 200
1916 - 1920 Markje de Graad. weduwe Johannes Haga, zonder beroep ( * 12 augustus 1842 te Harlingen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 205; huisnummer Balk 232
1921 - 1930 Markje de Graad, weudwe Johannes Haga, arbeidster ( * 12 augustus 1842 te Harlingen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 199; huisnummer Balk 237
1931 - 1933 Markje de Graad, weduwe Johannes Haga ( * 12 augustus 1842 te Harlingen); hoofd
1933 - 1939 Folkert Grouwstra, bosarbeider ( * 22 juli 1868 te Ruigahuizen); hoofd
 
1956 - 1966  
     
bewoners
huisnummers: 1883 - 1910 Balk 118k, 1910 - 1914 Balk 162; 1914 - 1920 Balk 199; 1920 - 1930 zie Balk 226
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890  
bevolkingsregister 1890-1900 blad 134; huisnummer Balk 118k
1890 - 1890 Tjebbe Hylkes Dijkstra, werkman ( * 17 april 1842 te Sondel)
1890 - 1892 Klaas Jansma, werkman ( * 21 januari 1845 te Balk)
1892 - 1895 Sjoerd Hartmans Sjoerds, werkman ( * 5 maart 1865 te Balk)
1895 - 1900 Jochem Hylkes Schots, werkman ( * 22 november 1860 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 158; huisnummer Balk 118k / 162
1900 - 190? Geert de Jager, arbeider ( * 22 december 1843 te Balk); hoofd
190? - 190? Tijs de Jager, koopman ( * 9 februari 1873 te Balk); hoofd
190? - 190? Geert de Jager, arbeider ( * 22 december 1843 te Balk); hoofd
190? - 190? Jan Wijngaarden, arbeider ( * 3 mei 1869 te Idskenhuizen); hoofd
190? - 1910 Durk Gouma, arbeider ( * 3 maart 1868 te Nijega HON); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 14; huisnummer Balk 162 / 199
1910 - 1914 Durk Gouma
1914 - 1920 onbewoond
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 197; huisnummer Balk 162 / Balk 199
1911 - 1920 Durk Gouma, arbeider ( * 3 maart 1868 te Nijega HON); hoofd
 
     
bewoners
huisnummers: 1883 - 1910 Balk 118e, 1910 - 1914 Balk 161; 1914 - 1920 Balk 198; 1920 - 1930 Balk 231; 1930 - 1953 Balk 236; 1953 - sloop Westein 36
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883- 1890  
bevolkingsregister 1890-1900 blad 134; huisnummer Balk 118e
1890 - 1900 Jikke Frederiks Gijzen, zonder beroep ( * 13 mei 1841 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 152; huisnummer Balk 118e / 161
1900 - 190? Klara Jansma, weduwe Wiebe Roelofs de Vries ( * 21 januari 1845 te Balk); hoofd
190? - 1909 Anne Sikkes, arbeider ( * 26 januari 1861 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1909 - 1910 Trijntje Samplonius, weduwe Anne de Lange ( * 31 augustus 1882 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 14; huisnummer Balk 161 / 198
1910 - 191? Trijntje Samplonius
191? - 191? Hetske Folmer
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 133; huisnummer Balk 161 / Balk 198
1911 - 1917 Trijntje Samplonius, weduwe Anne de Lange ( * 31 augustus 1882 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 198; huisnummer Balk 198
191? - 191? Hetske Folmer, weduwe Jouke Brouwer, zonder beroep ( * 21 februari 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 204; huisnummer Balk 231
1921 - 1930 Akke Bandstra, weduwe Anne de Jager, ventster ( * 25 december 1871 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 198; huisnummer Balk 236
1931 - 1939 Akke Bandstra, weduwe Anne de Jager, zonder beroep ( * 25 december 1871 te Balk); hoofd
 
1939 - 1966  
     
bewoners
huisnummers: 1883 - 1910 Balk 118d, 1910 - 1914 Balk 160; 1914 - 1920 Balk 197; 1920 - 1930 Balk 230; 1930 - 1953 Balk 235; 1953 - sloop Westein 37
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890  
bevolkingsregister 1890-1900 blad 134; huisnummer Balk 118d
1890 - 1892 Jan Hendriks Kuiper, werkman ( * 16 maart 1837 te Balk)
1892 - 1900 Johanna Kleinsmid, schoonmaakster?, weduwe Pieter Syberens de Jong ( * 29 mei 1836 te Oudega, HO)
1899 - 1900 Johannes Huizinga, commencaal, ( * 25 september 1877 te Akkrum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 151; huisnummer Balk 118d / 160
1900 - 190? Johanna Kleinsmid, zonder beroep?, weduwe Pieter Syberens de Jong ( * 29 mei 1836 te Oudega, HO)
1901 - 1902 Mindert Tjibbes Spoelstra, commencaal, postbode ( * 4 augustus 1877 te Garijp)
190? - 1910 Gerrit Alberts de Vos, arbeider ( * 9 oktober 1860 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 14; huisnummer Balk 160 / 197
1910 - 1920 Gerrit Alberts de Vos
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 124; huisnummer Balk 160 / 197
1911 - 1920 Gerrit Alberts de Vos, olieslagersknecht ( * 9 oktober 1860 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 203; huisnummer Balk 230
1921 - 1930 Gerrit Alberts de Vos, fabrieksarbeider ( * 9 oktober 1860 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 197; huisnummer Balk 235
1931 - 1939 Gerrit Alberts de Vos, zonder beroep ( * 9 oktober 1860 te Balk); hoofd
 
1939 - 1966  
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 118c, 1910- 1920 Balk ?; 1920 - 1930 Balk?; 1930 - 1953 Balk 234; 1953 - sloop Westein 38
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890 .
bevolkingsregister 1890-1900 blad 134; huisnummer Balk 118c
1890 - 1891 Jelle Hiddes Koornstra, ijker der botervaten ( * 25 september 1823 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Elisabeth Seinstra, weduwe Jelle Hiddes Koornstra ( * 12 november 1830 te Sloten); hoofd vanaf 1891
1892 - 1900 Rein Haringsma, schoonzoon, schippersknecht ( * 4 juni 1868 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 150; huisnummer Balk 118c / 159
1900 - 1908 Elisabeth Seinstra, weduwe Jelle Hiddes Koornstra ( * 12 november 1830 te Sloten); hoofd
1900 - 190? Rein Haringsma, schoonzoon, schippersknecht ( * 4 juni 1868 te Balk); hoofd
190? - 1910 Jochum Schots, arbeider ( * 22 november 1860 te Oudemirdum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 14; huisnummer Balk 159 / 196
1910 - 1912 Jochum Schots
1912 - 1916 Johannes Haga
1916 - 1920 Trijntje Schram
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 52; huisnummer Balk 159
1911 - 1912 Jochum Schots, arbeider ( * 22 november 1860 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 118; huisnummer Balk 159 / Balk 196
1912 - 1916 Johannes Haga, bosarbeider ( * 29 juni 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 26; huisnummer Balk 196
1916 - 1920 Trijntje Schram, weduwe Jeep Tuinman, zonder beroep ( * 28 november 1847 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 202; huisnummer Balk 229
1922 - 1930 Aaltje de Vos, weduwe Teake Hogendorff, zonder beroep ( * 4 maart 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 196; huisnummer Balk 234
1931 - 1931 Aaltje de Vos, weduwe Teake Hogendorff, zonder beroep ( * 4 maart 1842 te Balk); hoofd
1932 - 1939 Hendrik de Wilde, zonder beroep ( * 28 oktober 1855 te Wijckel); hoofd
 
1939 - 1966  
     
bewoners
huisnummers: 1883 - 1910 Balk 118b, 1910 - 1914 Balk 158; 1914 - 1920 Balk 195; 1920 - 1930 Balk 228; 1930 - 1953 Balk 233; 1953 - sloop Westein 39
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 134; huisnummer Balk 118b
1890 - 1900 Eelkjen de Blaauw, weduwe Pieter de Jong ( * 29 april 1842 te Balk )
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 149; huisnummer Balk 118b / 158
1900 - 1910 Eelkjen de Blaauw, weduwe Pieter de Jong ( * 29 april 1842 te Balk ); hoofd
1900 - 1910 Hendrik Visser, schoonzoon, arbeider ( * 18 januari 1875 te Balk) ; inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 14 huisnummer Balk 158 / 195
1910 - 1920 Eelkjen de Blaauw
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 220; huisnummer Balk 158 / Balk 195
1911 - 1920 Eelkjen de Blaauw, weduwe Pieter de Jong ( * 29 april 1842 te Balk); hoofd
1911 - 1920 Hendrik Visser, wegwerker ( * 18 januari 1875 te Balk); inwonend
1917 - 1920 Eelkje de Jong, kleindochter, zonder beroep ( * 26 juni 1899 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 20; huisnummer Balk 228
1921 - 1926 Hendrik Visser, wegwerker ( * 18 januari 1875 te Balk); hoofd
1921 - 1921 Eelkje de Jong, nicht, zonder beroep ( * 26 juni 1899 te Balk); inwonend
1921 - 1926 Eelkjen de Blaauw, weduwe Pieter de Jong, schoonmoeder ( * 29 april 1842 te Balk); inwonend
1927 - 1930 Annigjen Schram, zonder beroep ( * 6 september 1875 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 195; huisnummer Balk 233
1931 - 1939 Annigjen Schram, zonder beroep ( * 6 september 1875 te Balk); hoofd
 
1939 - 1966  
     
bewoners
huisnummers: 1883 - 1910 Balk 118a, 1910 - 1914 Balk 157; 1914 - 1920 Balk 194; 1920 - 1930 Balk 227; 1930 - 1953 Balk 232; 1953 - sloop Westein 40
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890    
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 134; huisnummer Balk 118a
1890 - 1900 Sophia Reekers, weduwe Gerrit Kleizes de Lange, ( * 24 mei 1840 te Hemelum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 148; huisnummer Balk 118a / 157
1900 - 1910 Sophia Reekers, weduwe Gerrit Kleizes de Lange, ( * 24 mei 1840 te Hemelum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 14; huisnummer Balk 157 / 194
1910 - 1918 Sophia Reekers
1918 - 1920 Gerrit de Lange
1919 - 1920 Ytzen Bergsma
1920 - 1920 Jantje Kuperus
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 134 Balk 157 / Balk 194
1911 - 1918 Sophia Reekers, weduwe Gerrit de Lange, zonder beroep ( * 24 mei 1840 te Hemelum); hoofd
1918 - 1920 Gerrit de Lange, arbeider ( * 9 juli 1879 te Balk); inwonende zoon, hoofd vanaf 1918
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 66; huisnummer Balk 194
1920 - 1920 Ytzen Bergsma, timmerman ( * 10 juli 1889 te Hommerts); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 105; huisnummer Balk 194
1920 - 1920 Jantje Kuperus, weduwe Anne Bosma, zonder beroep ( * 17 december 1837 te Idskenhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 200; huisnummer Balk 227
1920 - 1921 Jantje Kuperus, weduwe Anne Bosma, zonder beroep ( * 17 december 1837 te Idskenhuizen); hoofd
1921 - 1925 Jacobus de Vries, landarbeider ( * 17 april 1899 te Oudega HON); hoofd
1925 - 1929 Fintje Booij, weduwe Hendrik Kortekamp, zonder beroep ( * 9 december 1856 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Pieter Monkelbaan, zonder beroep ( * 27 juli 1853 te Sloten Frl); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 194; huisnummer Balk 232
1931 - 1935 Pieter Monkelbaan, zonder beroep ( * 27 juli 1853 te Sloten Frl); hoofd
1935 - 1935 Ebeltje Keizer, weduwe Pieter Monkelbaan ( * 18 december 1852 te Oudega HON); hoofd
1935 - 1936 Sjoerd Hartmans Sjoerds, zonder beroep ( * 5 maart 1865 te Balk); hoofd
1936 - 1939 Sake de Vries, zonder beroep ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
 
1939 - 1966  
   
bewoners
huisnummering: 1883 - 1910 Balk 118, 1910 - 1914 Balk 156; 1914 - 1920 Balk 193; 1920 - 1930 Balk 226; 1930 - 1953 Balk 231; 1953 - sloop Westein 41
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ?
1883 - 1890  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 135; huisnummer Balk 118
1890 - 1891 Geert de Jager, werkman ( * 23 december 1843 te Balk); hoofd
1891 - 189? Jantjen Haarsma, ( * 18 januari 1840 te Bakhuizen); hoofd
189? - 1900 Johannes Bakker, werkman ( * 21 juli 1864 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 147; huisnummer Balk 118 / 156
1900 - 1904 Johannes Bakker, arbeider ( * 21 juli 1864 te Sloten); hoofd
1904 - 190? Siemen Postma, verver ( * 14 april 1857 te Oudemirdum); hoofd
190? - 1910 Age Pietersma, arbeider ( * 27 maart 1872 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 14; huisnummer Balk 156 / 193
1910 - 1914 Age Pietersma
1914 - 1920 onbewoond
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 78 Balk 156 / Balk 193
1911 - 1914 Age Pietersma, arbeider ( * 27 maart 1872 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 20; huisnummer Balk 226
1920 - 1930 brandspuitbewaarplaats
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 18; huisnummer Balk 231
1931 - 1939 garage
 
1939 - 1966  
     
 
 
't Sael
prentbriefkaart eigen collectie
 
 
bron: Balkster Courant van 17 juli 1926  
 
1948 't Sael 1948 't Sael
foto 077-076 beschikbaar gesteld door Cornelis de Vries foto 077-077 beschikbaar gesteld door Cornelis de Vries
 
afbraak Westein
bron: Friesche Koerier van 20 maart 1965 bron: Leeuwarder Courant van 17 september 1966
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
situatie van 't Sael vlak voor de sanering
 
bron: google streetview 2016
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11 februari 2018