Tacozijl
 
Tacozijl
google streetview 2016
 
Tacozijl
foto 044-004 beschikbaar gesteld door Doede Deinum
De oude sluis van Tacozijl rond 1900 met een houten ophaalbrug over de sluis. Rechts de sluiswachterswoning die er nog steeds staat. Het hoge gebouw is de herberg annex boerderij. Deze is als gevolg van blikseminslag op 30 mei 1935 door brand verwoest en niet weer herbouwd. De erachter gelegen grote boerderij is niet te zien op de foto. Ook deze is door een brand in 1878 verwoest, maar wel weer opnieuw opgebouwd.
 
eigenaren
1832: Contributie der Zeven Grietenijen en de stad Sloten C 470, 471, 472, 473
1832: Jan Obbes de Jong, C 474
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie C nummer 470 in 1832, zeedijk
kadastraal perceel gemeente Balk sectie C nummer 471 in 1832, huis en erf = herberg
kadastraal perceel gemeente Balk sectie C nummer 472 in 1832, huis en erf
kadastraal perceel gemeente Balk sectie C nummer 473 in 1832, water
kadastraal perceel gemeente Balk sectie C nummer 474 in 1832, huis en erf = boerderij
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 474 vernummerd in 1875 naar C 1233
kadastrale gemeente Balk sectie C 1233 vernummerd in 1906 naar C 1552
C 470, 471, 472, 473, 1552 ongewijzigd tot 1929
 
Tacozijl Tacozijl
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
C 474 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 1/34
C 1233 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 1/34
C 470, 471, 472, 473 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -----
C 470, 471, 472, 473 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -----
C 1233 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 19/61
C 1552 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 115/124
bron: www.tresoar.nl
 
Tacozijl
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Tacozijl op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners herberg
huisnummering: 1812 - 1859 Sondel 39; 1859 - 1910 Sondel 64; 1910 - 1920 Sondel 3, 1921 - 1930 Sondel 10; 1931 - 1935 Sondel 16
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Sondel 39
1812 Willem Kerstes, chastelain, volgnummer 27, Sondel 39
 
  Willem Kerstes van der Sluis, kastelein / herbergier
1813 zoon Jan van der Sluis geboren op Sondel nummer 39
1817 zoon Rienk van der Sluis geboren op Sondel nummer 39
1819 zoon Marten van der Sluis geboren op Sondel nummer 39
1822 dochter Martjen van der Sluis geboren op Sondel nummer 39
1825 zoon Jan van der Sluis overleden op Sondel nummer 39
1825 Jantje Jans Zijlstra overleden op Sondel nummer 39
  Hans Paulus van der Woude, kastelein
1828 zoon Tjeerd van der Woude geboren op Sondel 39
1831 zoon Jan van der Woude geboren op Sondel 39
volkstelling 1840 huisnummer Sondel 40
1840 Hielke Tjebbes Dijkstra, tapper ( * Zuidbroek)
 
  Hielke Tjebbes Dijkstra, kastelein ( * Zuidbroek)
1840 dochter Grietje geboren op Sondel 39
1842 zoon Tjebbe geboren op Sondel 39
1844 zoon Siemen geboren op Sondel 39
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 919, huisnummer Sondel 39
1849 - 1859 Pieter Franzes Deinum, tapper ( * 1809 te Gaast); hoofd
   
woningregister 1859 - 1869 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 471, huisnummer Sondel 64
1859 - 1864 Pieter Franzes Deinum, ( * 1809 te Gaast); hoofd
   
1863 - 1869 Atze Jans Knol, tapper ( * 27 augustus 1837 te Lemmer); hoofd
  wagenmaker te Lemmer (1863), sluiswachter te Sondel (1864), tapper te Sondel (1865), logementhouder te Lemmer (1869)
woningregister 1869 - 1879 blad 103; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 1193, huisnummer 510
1864 - 1875 Jouke Geerts de Boer, veehouder ( * 13 oktober 1845 te Nijemirdum); hoofd, naar Oosterzee
woningregister 1869 - 1879 blad 112 kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 1193, volgnummer 510
1875 - 1879 Egbert Siemens Bouwhuis, kastelein ( * 15 januari 1847 te Oudemirdum ); hoofd, van Sloten
woningregister 1880 - 1890 blad 294; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 471
1880 - 1881 Egbert Siemens Bouwhuis, kastelein ( * 15 januari 1847 te Oudemirdum ); hoofd, naar Tjerkgaast
1881 - 1888 Pieter Abes Vallinga, kastelein ( * 16 februari 1855 te Gaast); hoofd, van Sloten, naar Sloten
1888 - 1890 Jelle Emkes Keulen, kastelein ( * 15 maart 1838 te Hemelum); hoofd, van Oosthem
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 72; huisnummer Sondel 64
1890 - 1900 Jelle Emkes Keulen, veehouder ( * 15 maart 1838 te Hemelum); hoofd,
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 352; huisnummer Sondel 64 / 3
1900 - 1905 Jelle Emkes Keulen, veehouder ( * 15 maart 1838 te Hemelum); hoofd, naar Echten
1905 - 1910 Meine Wijnia, veehouder ( * 3 april 1863 te Boornzwaag); hoofd
bevolkingsregister 1911- 1920 W-Z blad 85, huisnummer Sondel 3
1910 - 1911 Meine Wijnia, veehouder ( * 3 april 1863 te Boornzwaag); hoofd
   
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 196 huisnummer Sondel 3
1911 - 1920 Titte van der Goot, veehouder ( * 12 februari 1886 te Oudemirdum); hoofd
   
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 295; huisnummer Sondel 10
1921 - 1929 Titte van der Goot, veehouder ( * 12 februari 1886 te Oudemirdum); hoofd
   
1929 - 1930 Jan Hartstra, veehouder ( * 28 mei 1907 te Echten); hoofd, van Oosterzee
1929 - 1930 Jacob de Vries, boerenknecht ( * 11 februari 1915 te Wijckel); inwonend
1930 - 1930 Hendrik de Jong, boerenknecht ( 13 maart 1913 te Rotsterhaule); inwonend
1930 - 1930 Kornelis Schaap, boerenknecht ( * 11 oktober 1913 te Snikzwaag); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 289; huisnummer Sondel 16
1931 - 1935 Jan Hartstra, veehouder ( * 28 mei 1907 te Echten); hoofd
1931 - 1931 Kornelis Schaap, boerenknecht ( * 11 oktober 1913 te Snikzwaag); inwonend
1932 - 1932 Dirkje de Haan, dienstbode ( * 13 januari 1919 te Kuinre); inwonend
1932 - 1934 Siebe Schaap, boerenknecht ( * 25 juli 1916 te Wolvega); inwonend
1933 - 1933 Hendrik Hartstra, neef, boerenknecht ( * 25 januari 1914 te Echten); inwonend
1934 - 1935 Garrigje ter Heide, dienstbode ( * 31 mei 1916 te Kuinre); inwonend
1934 - 1935 Wiebe Faber, boerenknecht ( * 11 maart 1920 te Sijbekarspel); inwonend
1935 - 1935 Roelof Duijster, boerenknecht ( * 19 juni 19017 te Ruigahuizen); inwonend
1935 - 1935 Hendrik Scholte, boerenknecht ( * 30 november 1907 te Oosterzee); inwonend
1935 boerderij annex herberg door brand verwoest
   
bewoners woning
huisnummering: 1849 - 1859 Sondel 41; 1859 - 1910 Sondel 65; 1910 - 1920 Sondel 5, 1921 - 1930 Sondel 12; 1931 - 1953 Sondel 18; 1953 - 19?? Sondelerdyk 3; 19?? - heden Sondelerdyk 9
   
volkstelling 1840 huisnummer Sondel 41
1840 Jan Rintjes Keizer, slager ( * 1800 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 921, huisnummer Sondel 41
1849 - 1859 Jan Rintjes Keizer, werkman ( * 1800 te Oudemirdum); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 472, huisnummer Sondel 65
1859 - 1869 Jan Rintjes Keizer, ( * 1800 te Oudemirdum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 103; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 472, volgnummer 511
1869 - 1879 Jan Rintjes Keizer, visser ( * 1800 te Oudemirdum); hoofd
woningregister 1880 - 1890 blad 294; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 472
1880 - 1890 Jan Jans Keizer, arbeider ( * 6 december 1849 te Sondel ); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 73; huisnummer Sondel 65
1890 - 1900 Jan Keizer, opzichter ( * 4 december 1849 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 353; huisnummer Sondel 65 / 5
1900 - 1910 Jan Keizer, visser ( * 4 december 1849 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 11; huisnummer Sondel 5
1911 - 1920 Jan Keizer, zeevisser ( * 4 december 1849 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 297, huisnummer Sondel 12
1921 - 1924 Jan Keizer, arbeider ( * 4 december 1849 te Sondel); hoofd
1924 - 1930 Hendrik Keizer, arbeider ( * 15 augustus 1874 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 291; huisnummer Sondel 18
1931 - 1939 Hendrik Keizer, landarbeider ( * 15 augustus 1874 te Sondel); hoofd
1933 - 1934 Gettje Sinnema, dienstbode ( * 11 april 1910 te Oudemridum); inwonend
1933 - 1939 Idskjen de Boer, dienstbode ( * 13 juli 1907 te Kirscheidt, Duitsland); inwonend
 
1939 -  
     
bewoners boerderij
huisnummering: 1849 - 1859 Sondel 40; 1859 - 1910 Sondel 63; 1910 - 1920 Sondel 4, 1921 - 1930 Sondel 11; 1931 - 1953 Sondel 17; 1953 - 19?? Sondelerdyk 5; 19?? - heden Sondelerdyk 7
   
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 920, huisnummer Sondel 40
1849 - 1859 Jelle Jans Bosma, zuivelboer ( * 1807 te Langweer); hoofd
  Jan Wignand, boerenknecht ( * 1824 te Balk); inwonend
1853 - 1855 Jelle Hofman, boerenknecht ( * 6 juli 1832 te Follega); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 474, huisnummer Sondel 63
1859 - 1869 Jelle Jans Bosma, ( * 1807 te Langweer); hoofd
   
woningregister 1869 - 1879 blad 103; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 474, volgnummer 512
1869 - 1879 Jelle Jans Bosma, ( * 1807 te Langweer); hoofd
   
woningregister 1880 - 1890 blad 305; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 1233
1880 - 1884 Jelle Jans Bosma, landbouwer( * 4 januari 1807 te Langweer); hoofd
1880 - 1890 Fouk de Vries, weduwe Jelle Jans Bosma ( * 2 augustus 1803 te Gaasterland); hoofd vanaf 1884
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 71; huisnummer Sondel 63
1890 - 1890 Hains Bosma, veehouder ( * 26 februari 1843 te Hemelum); hoofd
1890 - 1890 Feikjen Weerman, boerenmeid ( * 11 augustus 1870 te Sondel); inwonend
1890 - 1893 Stoffel Leffertstra, veehouder ( * 9 februari 1846 te Wijckel); hoofd
1893 - 1900 Rommert Samplonius, veehouder ( * 31 oktober 1863 te Eesterga); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 351; huisnummer Sondel 63 / 4
1900 - 1910 Rommert Samplonius, veehouder ( * 31 oktober 1863 te Eesterga); hoofd
1900 - 190? Ieke de Jong, boerenmeid ( * 11 september 1879 te Doniaga); inwonend
1900 - 1902 Pieter de Jong, boerenknecht ( * 23 auguatus 1884 te Sondel); inwonend
1900 - 190? Roelof Boersma, boerenknecht ( * 7 oktober 1872 te Sondel); inwonend
1900 - 1903 Trijntje Boelsma, boerenmeid ( * 25 oktober 1885 te Sint Nicolaasga); inwonend
1900 - 1910 Tiede Klijnsma, boerenknecht ( * 16 december 1897 te Oosterzee); inwonend
1902 - 190? Herre Stegenga, boerenknecht ( * 1 mei 1881 te Wijckel); inwonend
190? - 190? Grietje Akkerman, boerenmeid ( * 16 december 1879 te Lemsterland); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 79; huisnummer Sondel 4
1911 - 1920 Rommert Samplonius, veehouder ( * 31 oktober 1863 te Eesterga); hoofd
1911 - 1920 Tiede Klijnsma, boerenknecht ( * 16 december 1897 te Oosterzee); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ? , huisnummer Sondel 11
1921 - 1929 Rommert Samplonius, veehouder ( * 31 oktober 1863 te Eesterga); hoofd
1929 - 1930 Titte van der Goot, veehouder ( * 12 februari 1886 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 306; huisnummer Sondel 17
1931 - 1939 Titte van der Goot, veehouder ( * 12 februari 1886 te Oudemirdum); hoofd
 
1939 -  
     
Tacozijl
 
Tacozijl
bron: www.hisgis.nl
De digitale versie van de kadastrale kaart uit 1832 met in de inzet een luchtfoto van google maps uit 2009 ter hoogte van Tacozijl. De rode blokken links zijn de boerderij, de herberg en de sluiswachterswoning bij de sluis. Het rood omlijnde gele vlak in het midden is het Joods kerkhof.
 
kastelein Willem Kerster van der Sluis
bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1820
met kastelein Willem Kerstes van der Sluis
 
Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1829
met kastelein Hans Paulus van der Woude
 
minuutplan 1832
minuutplan uit 1832
Tacozijl: kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 470 = zeedijk aan de Sondelerzijde; nummer 471 = herberg, nummer 474 = boerderij; nummer 472 = sluiswachterswoning; nummer 529 = zeedijk aan de Lemsterzijde.
De gevaarlijke kronkel in de weg is duidelijk te zien.
 
kastelein Jan Obbes de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1838
kastelein Jan Obbes de Jong
 
bouwwerkzaamheden aan de sluis in 1848:
 
Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 17 maart 1848
 
Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 21 april 1848
 
Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1848
 
Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 10 november 1848
 
Tacozijl Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1862 bron: Leeuwarder Courant van 2 oktober 1868
met kastelein Pieter Franzes Deinum met kastelein Atze Jans Knol
 
Tacozijl, Jouke de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 24 oktober 1871
Met kastelein Jouke Geerts de Boer. Hij vertrekt op 2 juni 1875 naar Lemmer.
 
brand Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 28 juli 1878
 
Tacozijl Egbert Bouwhuis Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 23 september 1880 bron: Leeuwarder Courant van 24 april 1882
met kastelein Egbert Siemens Bouwhuis van Nijemirdum  
 
kastelein Vallinga
bron: Leeuwarder Courant van 12 oktober 1883
kastelein Pieter Abes Vallinga van 1881 - 1885
 
netteplan
netteplan uit 1887
 
Tacozijl; J Keulen Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 3 december 1898
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 24 september 1889
Jelle Emkes Keulen is kastelein van 1885 - 1905. Daarna is de vergunning voor het verkopen van sterke drank ingetrokken door de gemeente Gaasterland.
 
Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1899
 
Tacozijl
deze foto is in 1996 is ingezonden door dhr van der Goot uit Kollum en gepubliceerd in de Balkster Courant
Een groep Nederlandse militairen voor de herberg op Tacozijl. De tussen 1914 en 1918 geïnterneerde Belgische militaire vluchtelingen in Gaasterland konden gemakkelijk bewaakt worden. Vluchten over de weg was bijna niet mogelijk. Bij Tacozijl, Sloten, Galamadammen, Stavoren en Warns werden wachtposten ingesteld.
meer weten over Belgische vluchtelingen in Gaasterland klik op deze link
 
brug Tacozijl
foto 080-437 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema; maker van de foto is onbekend
De situatie bij de oude sluis van Tacozijl waarschijnlijk rond 1928. Het bruggehoofd is niet al te best meer. Links op de achtergrond vlak onder de staart van de windmotor is de toren van Wijckel te zien. Er is nog net een stukje van de herberg te zien.
 
Tacozijl bouw brug Tacozijl
bron: Het Nieuwsblad voor Friesland; Hepkema's van 14 september 1928
 
Tacozijl, nieuwe brug
bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1900 bron: Leeuwarder Courant van 2 oktober 1928
 
Tacozijl
foto 080-439 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema; maker van de foto is onbekend
De houten ophaalbrug is afgebroken. De bruggehoofden hersteld. Ook deze foto is waarschijnlijk rond 1928 gemaakt en zal genomen zijn vanaf de nieuwe betonbrug. Links de herberg annex boerderij. Daarachter is nog net het ûleboerd van de grote boerderij te zien. Achter de sluis het dak van de sluiswachterswoning.
 
Tacozijl
foto 080-438 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema; maker van de foto is onbekend
De haven bij Tacozijl aan de Ee. Ook deze foto is waarschijnlijk genomen rond 1928. Rechts een woonboot. Het houten gebouwtje is misschien een soort keet gebruikt voor de bouw van de nieuwe betonbrug. Op de achtergrond onder de staart van de linker windmotor de toren van Wijckel. Op voorgrond de sluisdeuren.
 
windmotor links: polder Ringers (Jan Obbespolder)
Poldergrootte 35 ha. Bron: waterstaatskaart Lemmer, herzien in 1952. Rij 8, kolom 13.
windmotor rechts:
Polder Buiten Ee en Schudding (1e steke)
Poldergrootte 80 ha, z.p. -0,80 m. Bron: waterstaatskaart Lemmer, herzien in 1952. Rij 8, kolom 13.
bron: windmotoren database
 
 
reconstructie Tacozijl
foto 044-008
Digitale reconstructie van de boerderij annex herberg komend uit Sondel gemaakt door Doede Deinum.
 
brand herberg/boerderij Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1935
De afgebrande boerderij is de voormalige herberg op Tacozijl. Na Jelle Keulen kwam Meine Wijnia. Allebei ingeschreven in het bevolkingsregister als veehouder. Daarna Titte van der Goot die op 17 mei 1929 verhuist naar de erachter gelegen grote boerderij. In de “voormalige” herberg komt dan Jan Hartstra. Door blikseminslag brandt deze af op 30 mei 1935. Aan de Plattedijk wordt voor Hartstra een nieuwe boerderij gebouwd. Hij trekt daar per 1 november 1935 in. De herberg was half in de zeedijk gebouwd. Aan de noord-west zijde kon je twee bouwlagen zien en aan de zuid-oost kant slechts één. Volgens de verhalen kon je het hooi zo op de stalzolder rijden.
met dank aan Feike Samplonius uit Sondel
 
Tacozijl
foto 200-403 archief gemeente Gaasterlân-Sleat

Op 17 april 1945 bliezen de terugtrekkende Duitsers van kamp Sondel de brug bij Tacozijl op. De dagen ervoor waren de houten barakken van het kamp al in brand gestoken. Alle veehouders in de buurt moesten met paard en wagen op het kamp komen. ’s Middags rond half vier van de 16e april stond een colonne van een twintig bolderwagens afgeladen met munitie en ander gereedschap klaar voor vertrek naar Lemmer. De Duitsers hadden haast omdat de Canadezen al bij de Wellebrug bij Woudsend waren aangekomen en de N.B.S. in Gaasterland was al op oorlogspad. Op 17 april rond 12 uur gingen al vloekend de laatste soldaten vanaf Sondel richting de Lemmer.

 
Tacozijl
foto 077-052 beschilbaar gesteld door Cornelis (Kees) de Vries
Durk de Vries, zoon van Douwe de Vries.
 
brug Tacozijl
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 30 maart 1951
 
Tacozijl noodbrug
foto 200-406 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Een noodbrug moest tijdelijk de verbinding tussen Sondel en Lemmer in stand houden. Links de sluiswachterswoning. Hendrik Keizer (1874-1965) bedient de sluis. Hendrik Keizer trouwt op 10 juli 1903 met de in Doniaga geboren Yke de Jong (1879-1932). Naast sluiswachter is hij ook visser en onderhoudt hij de wegen en de kaden nabij de sluis. In 1917 wordt zijn vader Jan Jans Keizer genoemd als molenaar van de nabij gelegen molen in de Uitheijing.
 
Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1951
oude sluis Tacozijl nieuwe sluis Tacozijl
 
Tacozijl
foto 200-404 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Tacozijl
foto 200-402 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
brug Tacozijl  
brug Tacozijl
bron: De Heerenveensche Koerier van 5 juli 1951
 
 
<<< bron: De Heerenveensche Koerier van 5 juli 1951
 
Tacozijl  
Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1952
 
 
<<< bron: De Heerenveensche Koerier van 23 aug. 1952
 
Tacozijl nieuwe doorlaat
foto 200-407 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De nieuwe doorlaat in aanbouw in 1953
 
Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 7 oktober 1953
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Tacozijl
bron: Leeuwarder Courant van 22 maart 1956
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
huisnummering herberg: ???? - 1881 Sondel 60; 1882 - 1905 Sondel 64
 
bewoners van arken, woonboten, skútsjes enz.
 
Rond 1900 moet Anne Boomsma in een ark hebben gewoond, eigendom van de familie Keizer. De familie kwam van Duitsland onder erbarmelijke omstandigheden. Later zijn ze naar de Noorderreed in Sondel verhuist. Hij schijnt alleen weer naar Duitsland te zijn vertrokken waar hij door een ongeluk in een houtzagerij is verongelukt.
1900 - 1910; in een vastliggende ark woonde Jelle Ykes de Jong, schoonzoon van Jan Rintjes Keizer. Jelle overleed op 28 augustus 1901. Daarna kwam Pieter Poepjes, visser.
1910 - 1920; Jacob Poepjes, nu genoemd als schipper (Jacob ging later wonen in Nij Amerika)  Verder lagen daar ook Pieter Poepjes, visser, IJnze Taconis, schipper (ging naar Balk waar hij al vrij snel is overleden) en Herman Raterman (kwam van Follega en ging naar Sloten) In het bevolkingsregister staan zij ingeschreven als S-a/b

1920 - 1930 Jacob Poepjes, Zuiderzee visser en Hans Poepjes, visser. Ook weer ingeschreven als S-a/b

1930 - 1940 Jacob Poepjes, Zuiderzee visser en Hans Poepjes, visser. Hans Poepjes is later verhuist naar de Vinkebuurt in Wijckel
met dank aan Feike Samplonius
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11-07-2020