Sondel, Jacobus Boomsmastraat 28
 
Jacobus Boomsmastraat 28
foto 044-009 beschikbaar gesteld door Doede Deinum
De foto is gemaakt rond 1948. Links de woning van vrij-faam Eelkje Veenstra, ze had hier en kruidenierswinkeltje met o.a. snoepgoed, krijt voor de boeren- hiermee konden ze de namen van de koeien op de balk schrijven.
Naast de deur het raam met winkelartikelen, dan de deur en daarnaast een raam en daarnaast nog een raam, maar staat niet op de foto. Haar vader Wicherus Willems Veenstra (Gerkesklooster 1830-Sondel 1916) en moeder Anna Willems Wierda (Sloten 1835 - Sondel 1920) waren schipper op de "Cornelia" en later woonden zij op de Jacobus Boomsmastraat 28 waar ze een kruidenierswinkeltje hadden dat later door hun dochter Eelkje (Sloten 1862 - Sondel 1961) is overgenomen.
Rechts de schuur waar Siemen Willem de Jong (hij woonde in Nijemirdum) fietsen repareerde en verkocht. Veel later is deze schuur door nieuwbouw bij de woning aangekomen. (taxateur Durk de Jong uit Oudemirdum is een zoon van Siemen Willems de Jong, fietsmaker in Sondel) Siemen is later gaan werken op de zuivelfabriek.
Naast deze fietsenreparatieschuur van Siemen stond nog een hok. Deze staat er nu nog (is wel verbouwd en bijgebouwd). Dit hok was van Anne Veenstra schipper op de Cornelia. Hij gebruikte het hok voor opslag van zijn turf en hij had met zijn tante Eelkje een koe of twee en achter de woning een stukje grasland en een halve hectare (2e perceel) naast Jelte en Ulkje Eppinga.
 

anekdotes over Eelkje Veenstra:

De begrafenisvereniging "de Laatste eer" in Sondel is op 22 februari 1961 opgericht. Eelkje was de eerste persoon die door deze begrafenisvereniging naar haar laatste rustplaats op het kerkhof in Sondel is gebracht.
Toen de waterleiding in Sondel werd aangelegd, moest iedereen water afnemen. Eelkje wilde dit niet! Er is toen overeengekomen dat de volgende bewoner die deze woning zou kopen wel wateraansluiting moest nemen.
 
netteplan
bron: www.tresoar.nl
netteplan 1887: kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 1339
 

 

laatste wijziging: 15 februari 2014