Rûchhústerwei 2
 
Elisabethhoeve
foto 278-002 beschikbaar gesteld door de familie Dooper
 
kadastrale gegevens:
perceelsnummer in 1832: kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 199
tussen 1832 en 1887 vernummerd naar I 268
perceelsnummer in 1887: kadastrale gemeente Balk sectie I (J) nummer 464
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
TMK 1864
bron: TMK topografische militaire kaart 1864, www.hisgis.nl
Veel bebouwing was er in 1864 nog niet in Ruigahuizen. Veelal nog bossen die zich tot Balk uitstrekten. Het pad tussen de Lutswâl en de Rûchhusterwei wordt op deze kaart De Steeke genoemd.
 
Age Rommerts de Vries, veehouder
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1864
 
Rommert Ages de Vries
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1880
Rommert Ages de Vries verhuisde naar Oosterzee. Eigenaar Joachim Ages Tromp uit Balk bood de zathe te huur aan.
 
Pier Klazes Koopmans
 
bron: Leeuwarder Courant van 29 december 1890
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 december 1891 >>>
Balk I 464 is deze boerderij aan de Ruchhusterwei
 
 
 
familie van der Meer
 
topegrafische kaart 1932
bron: bonneblad van topografische kaart 1932
Het meeste bos heeft plaats gemaakt voor weiland en landbouwgrond. De Elisabethhoeve heet hier Geeske Zate. De oorsprong van deze naam heb ik tot op heden niet kunnen achterhalen. De familie Dooper heeft de boerderij Elisabethhoeve genoemd.
 
Geeske Zathe
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 oktober 1935
 
familie Bonekamp
 
 
familie Dooper
 
Ruchhusterwei 2
bron: www.oozo.nl
 
bewoners
huisnummering: 1859 - 1890 Ruigahuizen 3; 1890 - 1910 Ruigahuizen 2; 1910 - 1920 Ruigahuizen 44; 1920 - 1930 Ruigahuizen 54; 1930 - 1953 Ruigahuizen 53, 1953 - heden Rûchhústerwei 2
     
     
1829 Age Rommerts de Vries, dochter Sjudtje geboren op nummer Ruigahuizen 2
1833 Age Rommerts de Vries, dochter Meintjen geboren op nummer Ruigahuizen 2
1839 Age Rommerts de Vries overleden op nummer Ruigahuizen 2
woningregister 1849 - 1859 blad 844; huisnummer Ruigahuizen 2
1849 - 1859 Gettjen Heinzes Bosma, weduwe Age Rommerts de Vries, boerin ( * 1801 te Wijckel); hoofd
1849 - 1859 Rommert Ages de Vries, bouw- en ? ( * 16 november 1819 te Harich)
  Sjoerd Rozenberg, werkman ( * 1807 te Lippenhuizen)
1854 - 185? Sjerk de Boer, boerenknecht ( * 1836 te Wijckel)
1855 - 185? Hendrik Wispelwei, boerenknecht ( * 1832 te Oudega)
  Tjitte Zandstra, boerenknecht ( * 1836 te Sondel)
woningregister 1859 - 1869 blad 1, kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 268, huisnummer Ruigahuizen 3
1859 - 1864 Gettjen Heinzes Bosma, weduwe Age Rommerts de Vries, ( * 1801 te Wijckel)
1859 - 1869 Rommert Ages de Vries, veehouder ( * 16 november 1819 te Harich)
woningregister 1869 - 1879 blad 202, kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 268, volgnummer 980
1869 - 1879 Rommert Ages de Vries, veehouder ( * 16 november 1819 te Harich)
woningregister 1880 - 1890 blad 644; kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 268
1880 - 1881 Rommert Ages de Vries, veehouder ( * 16 november 1819 te Harich)
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 212, huisnummer Ruigahuizen 2
1890 - 1891 Pier Koopmans, veehouder ( * 23 april 1833 te Sneek Balk); hoofd
1891 - 1894 Libbe Ages van der Meer, veehouder ( * 12 juli 1828 te Ruigahuizen); hoofd
1894 - 1900 Johannes Ages van der Meer, veehouder ( * 15 januari 1850 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910; huisnummer Ruigahuizen 2
1900 - 190? Johannes Ages van der Meer, veehouder ( * 15 januari 1850 te Wijckel); hoofd
190? - 1908 Libbe Ages van der Meer, veehouder ( * 12 juli 1828 te Ruigahuizen); hoofd
1908 - 1910 Jentje Ages van der Meer, veehouder ( * 31 januari 1854 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ; huisnummer Ruigahuizen 44
1910 - 1920 Jentje Ages van der Meer
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ; huisnummer Ruigahuizen 54
1921 - 1924 Jentje Ages van der Meer
1924 - 1928 Age van der Meer
1928 - 1930 Klaas Tromp
register van huisnummering 1931 - 1939 blad ; huisnummer Ruigahuizen 53
1930 - 1932 Klaas Tromp
1932 - 1936 Hoite Schaap
1936 - 1939 Hendrikus Bonekamp
 
  familie Dooper
   

 

laatste wijziging: 5 februari 2017