Lutswâl 16 (1953)
 
bron: google streetview 2010
We staan hier voor Coenderssingel 2 te Ruigahuizen. Op het omgeploegde veld links stond de woning Lutswâl 16. Op de achtergrond de provinciale weg tussen Balk en Lemmer en de Rûchhûsterwei.
 
foto 137-004 beschikbaar gesteld door Gert Dijkstra

Ver in het land achter de boerderij van Dooper aan de Lutswâl, nu voorbij sportterrein De Wilgen, stonden tot circa 1965 een tweetal kleine arbeiderswoningen. Het dichtst bij de boerderij een dubbele woning en daarachter de woning te zien op de foto van deze week, vanaf 1924 bewoond door de familie Thijs Dijkstra. Daarvoor houtkoopman Jentje Beekema. De woningen zijn tussen 1880 – 1890 gebouwd.

De verklaring voor het rommelige erf is het volgende oorlogsverhaal aldus de inzender van de foto: De Duitse bezetter wilde een radarstation met bunkers bij Sondel maken. Ze hadden arbeiders nodig voor het bouwen hiervan. In de zuidwesthoek werden pamfletten opgehangen met een oproep voor arbeidskrachten. Arbeiders konden zich “vrijwillig” aanmelden, maar wel met de restrictie dat er razzia’s zouden volgen wanneer niemand zich zou melden. In Gaasterland zaten behoorlijk wat onderduikers. Als melkrijder wist Thijs Dijkstra wel waar. Om te voorkomen dat de razzia’s zouden plaats vinden heeft hij zich als vrijwilliger aangemeld. Alles werd trouwens keurig betaald, zowel loon als het materiaal. Ook in de Bremers Wildernis werden een aantal bunkers gebouwd. Toen Thijs daar aan werk was heeft hij elke dag ongezien een aantal planken en ander bouwmateriaal in het naastgelegen bos gegooid. Om dan 's avonds in het donker met paard en wagen alles op te halen. Met dit hout kon hij die schuur/stal bij de woning bouwen.
 
kadastrale gegevens:
kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 19 bosch: eigenaar in 1832 Jelle Meinesz ontvanger te Balk
kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 19 vernummerd in 1877 naar 375,377,378,379,380
kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 375 vernummerd in 1886 naar 435,436,437,438,439,440,441,442, 444
kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 376 vernummerd in 1886 naar 443
kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 377 vernummerd in 1886 naar 440 en 444
kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 378 vernummerd in 1906 naar 610
kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 379 vernummerd in 1906 naar 610
kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 380 vernummerd in 1886 naar 445 en 446
 
vernummerd tussen 1832 en 1887 naar: Balk I 435, 436, 437 woning, 438 woning, 439, 440, 441, 442 woning, 443 enz.
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk I 19 hypotheken 69 inventaris 1156: 12/21 , 54/149 , 35/70 , 54/180
bron: www.hisgis.nl
Dit is de topografische militaire kaart uit 1864. Het gebied werd omsloten door De Rijn, nu de provinciale weg N 359, in het noorden en de Coenderssingel in het zuiden. Rond 1832 was het deels bos. Op de kaart is te zien dat in 1864 in het roodomrande deel het bos al grotendeels verdwenen is. De beide voor 1887 gesloopte woningen waren in 1832 eigendom van Jelle Meinesz. Op het kadastrale netteplan van 1887 staan deze woningen niet meer, maar de topografische kaart hieronder vinden we ze vreemdgenoeg nog wel.
 
bron: www.hisgis.nl topografische kaart 1932
Op de kaart de huisnummers zoals ze in 1953 zijn ingevoerd. Links boven de boerderij van Dooper, nu Lutswâl 14. Daarnaast het zandpad met de wilgen naar de twee woningen achter in het weiland.
 
foto 137-003 beschikbaar gesteld door Gert Dijkstra foto 337-003 beschikbaar gesteld door Thijs Dijkstra
Deze foto zal voor de tweede wereld oorlog genomen zijn. Een kaal erf en geen tv-antenne op het dak. De schuur van de woning rond 1965 getuige de tv-antenne op het dak.
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Ruigahuizen 28; 1910 - 1920 Ruigahuizen 39; 1920 - 1930 Ruigahuizen 44; 1930 - 1953 Ruigahuizen 42, 1953 - sloop Lutswâl 16
   
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 247; huisnummer Ruigahuizen 28
1890 - 1897 Lubbert Jacobs Hofstra, veehouder ( * 17 nov 1835 te Balk) hoofd
1897 - 1900 Jentje Ruurds Beekema, werkman ( * 4 september 1845 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 233; huisnummer Ruigahuizen 28
1900 - 1910 Jentje Ruurds Beekema, houtkoopman ( * 4 september 1845 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Ruigahuizen 39
1910- 1920 Jentje Ruurds Beekema
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 241; huisnummer Ruigahuizen 44
1921 - 1924 Jentje Beekema, werkman ( * 4 september 1845 te Balk); hoofd
1924 - 1930 Thijs Jelles Dijkstra
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Ruigahuizen 42
1931 - 1939 Thijs Jelles Dijkstra
 
   
     

 

laatste wijziging: 24 maart 2017