Lutswâl 14 en 15 (1953)
 
google streetview 2010
We staan hier voor Coenderssingel 2 te Ruigahuizen. Op het omgeploegde veld rechts stond de dubbele woning Lutswâl 14 en 15
 
 
 
 
eigenaren
1832: Balk I 19 Jelle Meinesz ontvanger te Balk, legger Balk 172
 
1924: verkoop aan Sietze Sipkes Hofstra, melktapper te Balk ( I 597)
 
kadastrale gegevens
 
Balk I 19 bosch in 1832
Balk I 19 vernummerd in 1877 naar Balk I 375 - 380
Bal I 375 vernummerd in 1886 naar: Balk I 435, 436, 437 woning, 438 woning, 439, 440, 441, 442 woning, 444
Balk I 376 vernummerd in 1886 naar: Balk I 443
Balk I 436 vernummerd in 1905 naar I 599 en 600
Balk I 437 ongewijzigd tot 1929
Balk I 438 vernummerd in 1904 naar 597
Balk I 439 vernummerd in 1904 naar I 597 en 598
Balk I 597 en 598 ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
Lutswal 14 en 15 Lutswal 14 en 15
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
I 19 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 12/21 , 54/149 , 35/70 , 54/180
I 375 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 12/21 , 54/149;180 , 35/70 , 96/119;122 , 81/92 , 96/125;208
I 436 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/623 , 110/309
I 437 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/623 , 110/309
I 438 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/622
I 439 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/622;623
I 597 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 114/183 , 120/452 (=Sietze Hofstra)
I 598 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 110/309
I 599 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --
I 600 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 110/309
bron: www.tresoar.nl
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Lutswal 14 en 15 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Ruigahuizen 27; 1910 - 1920 Ruigahuizen 37; 1920 - 1930 Ruigahuizen 42; 1930 - 1953 Ruigahuizen 40, 1953 - sloop Lutswâl 14
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 245; huisnummer Ruigahuizen 27
1890 - 1897 Jentje Ruurds Beekema, werkman ( * 4 september 1845 te Balk); hoofd
1897 - 1900 Folkert Gabes Grouwstra, werkman ( * 22 juli 1868 te Ruigahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 246; huisnummer Ruigahuizen 27
1900 - 1901 Folkert Gabes Grouwstra, werkman ( * 22 juli 1868 te Ruigahuizen); hoofd
1901 - 1902 Durk Wijngaarden, werkman ( * 6 september 1866 te Sondel); hoofd
1902 - 1910 Folkert Gabes Grouwstra, werkman ( * 22 juli 1868 te Ruigahuizen); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Ruigahuizen 37
1910- 1920 Folkert Gabes Grouwstra
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 239, huisnummer Ruigahuizen 42
1921 - 1930 Folkert Gabes Grouwstra, landarbeider ( * 22 jul;i 1868 te Ruigahuizen); hoofd
1926 - 1926 Jantje Waaijer, zonder beroep ( * 4 september 1902 te Woudsend); inwonende
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 238; huisnummer Ruigahuizen 40
1931 - 1936 Folkert Gabes Grouwstra, bosarbeider ( * 22 jul;i 1868 te Ruigahuizen); hoofd
1936 - 1937 Anne Mous, los werkman ( * 13 november 1889 te Balk); hoofd
 
19?? - 1967 familie Dirk Annes Mous en Akke Hendriks Schram, verhuizen naar Jachtlustweg 55
1967 sloop  
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Ruigahuizen 27a; 1910 - 1920 Ruigahuizen 38; 1920 - 1930 Ruigahuizen 43; 1930 - 1953 Ruigahuizen 41, 1953 - sloop Lutswâl 15
   
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 246; huisnummer Ruigahuizen 27a
1890 - 1900 Emilius Wijckelsma, werkman ( * 9 april 1851 te Balk);
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 233; huisnummer Ruigahuizen 27a
1900 - 190? Emilius Wijckelsma, wegwerker ( * 9 april 1851 te Balk); hoofd
190? - 1910 Tomas de Koe ( * 5 mei 1865 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Ruigahuizen 38
1910 - 1920 Sibbele de Jager
1920 - 1920 Johannes Vermooten
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 240, huisnummer Ruigahuizen 43
1921 - 1923 Johannes Vermooten, timmerman ( * 15 augustus 1886 te Sloten (frl); hoofd
1923 - 1924 Gabe Folkerts Grouwstra, landarbeider ( * 4 augustus 1897 te Ruigahuizen); hoofd
1923 - 1929 Kornelis Kuperus, loa arbeider ( * 21 april 1870 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Lammert de Graaf, bosarbeider ( * 15 november 1883 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 239; huisnummer Ruigahuizen 41
1931 - 1933 Lammert de Graaf, los werkman ( * 15 november 1883 te Oudemirdum); hoofd
1933 - 1936 Dominikus Hüller, smid/vuurwerker ( * 23 november 1895 te Almenum); hoofd
1936 - 1938 Rein van der Werf, huisschilder ( * 9 juni 1882 te Westhem); hoofd
 
   
     
 
 
Lutswal 14 en 15
bron: www.hisgis.nl
Dit is de topografische militaire kaart uit 1864. Het gebied werd omsloten door De Rijn, nu de provinciale weg N 359, in het noorden en de Coenderssingel in het zuiden. Rond 1832 was het deels bos. Op de kaart is te zien dat in 1864 in het roodomrande deel het bos al grotendeels verdwenen is. De beide voor 1887 gesloopte woningen waren in 1832 eigendom van Jelle Meinesz. Op het kadastrale netteplan van 1887 staan deze woningen niet meer, maar de topografische kaart hieronder vinden we ze vreemd genoeg nog wel.
 
Lutswal 14 en 15  
Lutswal 14 en 15
bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 januari 1924
 
 
 
<<< Leeuwarder Courant van 31 december 1923
 
 
bron: www.hisgis.nl
Op de kaart de huisnummers zoals ze in 1953 zijn ingevoerd. Links boven de boerderij van Dooper, nu Lutswâl 14. Daarnaast het zandpad met de wilgen naar de twee woningen achter in het weiland.
 
Lutswal 14 en 15  
Lutswal 14 en 15
bron: Friesch Dagblad van 18 februari 1936
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 januari 1937
 
foto 332-006 beschikbaar gesteld door Ibo Grouwstra
Folkert Gabes Grouwstra en zijn vrouw Gettje Sierds van Randen waarschijnlijk voor hun woning Lutswâl 14, kan ook hun woning in Koudum geweest zijn.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 21-06-2019