huize Rijs
 
huize Rijs
prentbriefkaart 080-300 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
Huize Rijs rond 1910.
 
minuutplan slot Rijs
bron: www.hisgis.nl
Het slot Rijs met bijhorende tuin en vijver op het kadastraleminuutplan van 1832. Links boven het huidige hotel Jans. Rechts boven de weg naar Balk en onder de M de weg naar Oudemirdum.
 
 
huize Rijs
foto 125-006 beschikbaar gesteld door Karl Blom
Ter gelegenheid van 100 jaar aanwezigheid van de familie van Swinderen in Gaasterland is in het voorjaar van 1934 bovenstaande foto, gemaakt door fotograaf Mandemaker uit Balk, aangeboden aan de ( Gaasterlandse bevolking of genodigden??? ).
 
huldiging familie van Swinderen
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1934
 
overlijden freule van Swinderen
 
In het weekblad "Fen Fryske Groun" van 31 januari 1936 is een fotoreportage te zien van de begrafenis van freule Johanna van Swinderen te Harich.
bron: collectie Johan Groenewoud
 
begrafenis freule van Swinderen
De rouwkoets verlaat huize Rijs
 
Na het overlijden van freule van Swinderen is het slot verkocht en geheel afgebroken.
bron: Leeuwarder Courant van 18 januari 1936
 
 
verkoop huize Rijs
bron: Leeuwarder Courant van 19 augustus 1936
 
afbraak huize Rijs
villapark huize Rijs
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1937
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 8 oktober 1936
 
In het voorjaar van 2010 is op de plek van de voormalige slottuin een hekwerk geplaatst van kunstenaar Ids Willemsma.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-05-2019