Raadhuisstraat 9 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 126, huis Rijksmonument 15909
1812 / taxatie gebouwen, Balk 142  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 141, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 142, boomgaard  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 9  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 9 hisgiscode: 1155 en 1156

eigenaren

eigenaar in 1715: Gelke Tjeerds
eigenaar in 1729: Harmen Tydes
eigenaar in 1746: Pieter Harmens
eigenaar in 1758: Pieter Harmens en Ygram Hanses
eigenaar in 1788: Ypkjen Baukes, weduwe Pieter Harmens (Poppes)
eigenaar in 1832 OAT: Pieter Baukes Poppes, koopman te Balk
verkoop in 1853 aan: Jan Jans Wind schipper te Lemmer, en ???
verkoop in 1861 aan: Gerrit Zandstra, notaris te Balk
verkoop in 1865 aan: Lieuwe Hielke Potma, notaris te Workum
bij boedelscheiding in 1898 aan: Wiepkje Potma, zonder beroep te Balk
verkoop in 1917 aan:  
bij boedelscheiding in 1922 aan: Trijntje Stoffelsma en Catharina Stoffelsma, beide zonder beroep, te Balk
verkoop in 1923 aan: Klaas van Hout, gemeentesecretaris te Balk
verkoop in 1956 aan: familie Suurland
verkoop in 1962 aan; Elisabeth Maria Adriana Hooijschuur, tandarts te Balk
verkoop in 1990 aan: Luuk en Iteke van Kesteren
verkoop in 2017 aan:  
   
Raadhuisstraat 9
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

141 vernummerd in 1866 naar nummer 455
455 ongewijzigd tot 1928
142 ongewijzigd tot 1928
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel rond 1980
foto: collectie Tresoar, R. Terpstra
het pand rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 mei 1849
perceel 1 = Raadhuisstraat 9, perceel 2 = Meerweg 12, perceel 3 = Meerweg 27
 
Raadhuisstraat 9  
verkoop
bron: Leeuwarder Courant 4 oktober 1923
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 juni 1917
 
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant 10 maart 1962
 
verbouwingen
 
fries
Raadhuisstraat 9
De voorgevel van Raadhuisstraat 9 heeft opmerkelijke overeenkomsten met de voorgevel van van Swinderenstraat 17 aan de overzijde van de Luts. De versiering van het fries onder de goot is bijna hetzelfde. Het glas in de wang van de dakkapel van van Swinderenstraat was vroeger ook aanwezig in de dakkapel van Raadhuisstraat 9 getuige de foto genomen in 1980. De gevels zijn waarschijnlijk door dezelfde timmerman gebouwd en ook in dezelfde periode. Beide panden hebben rond 1865 een nieuwe eigenaar gekregen.
 
fries
van Swinderenstraat 17
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 142; 1859 - 1910 Balk 197; 1910 - 1914 Balk 312; 1914 - 1920 Balk 339; 1920 - 1930 Balk 362; 1930 - 1953 Balk 349; 1953 - heden Raadhuisstraat 9
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Gelke Tjeerds / Harmen Tydes; blad 88, nummer 126
1717 - 1718 Gelke Tjeerds / Harmen Tydes; blad 90, nummer 126
1721 Gelke Tjeerds / Harmen Tydes; blad 120, nummer 126
1722 - 1725 Gelke Tjeerds / zelfs; blad 120, nummer 126
1729 - 1745 Harmen Tydes / zelfs; blad 120, nummer 126
1746 - 1750 Pieter Harmens / Pieter zelfs; blad 120, nummer 126
1758 - 1762 Pieter Harmens en Ygram Hanses / Pieter Harmens; blad 120, nummer 128, Pieter in 63 weduwe
1764- 1774 Pieter Harmens erven en Ygram Hanses / Pieter Harmens weduwe; blad 120, nummer 128
1775 Pieter Harmens erven en Ygram Hanses / Pieter Harmens weduwe; blad 173, nummer 135, te voren 128
1777 - 1785 Pieter Harmens weduwe en Ygram Hanses / Pieter Harmens weduwe; blad 173, nummer 135
1786 - 1787 Pieter Harmens weduwe en Ygram Hanses / Pieter Harmens weduwe; blad 174, nummer 135
1788 - 1797 Pieter Harmens (Poppes) weduwe / zelfs; blad 174, nummer 135
  % weduwe = Ypkjen Baukes ( †1807)
1798 - 1801 Pieter Harmens weduwe / zelfs; blad 174, nummer 135
1798 - 1799 Pieter Harmens weduwe / F.W. Fokke en de weduwe van Jan Snip; blad 174, nummer 135
1800 - 1801 Pieter Harmens weduwe / Wijtze Harmens en de weduwe van Jan Snip; blad 174, nummer 135
1802 - 1804 Pieter Harmens weduwe / Wijtze Harmens, Femke Durks; blad 174, nummer 135
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1800 Pieter Harmens weduwe; blad 58, volgnummer 108
1800 F.W. Fokke op nummer 140 pagina 62 alhier; blad 58, volgnummer 108
1800 Wytze Harmens van nummer 140 pagian 62 alhier; blad 58, volgnummer 108
1801 - 1802 Pieter Harmens weduwe op nummer 11 pagina 44 alhier; blad 58, volgnummer 108
1801 - 1802 weduwe Manus Durks van no 116 pagina 55 alhier; blad 58, volgnummer 108
1801 - 1802 Wytze Harmens , een schoorsteen digt ; blad 58, volgnummer 108
   
1805 Wytze Harms weduwe, Douwe Geerts ( 2de post), Wybren Sjoerds (3de post); blad 58, volgnummer 108
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 142
1812 Geert Jacobs, volgnummer 91
1812 Jacob Geerts, 28 jaar, volgnummer 91
1812 weduwe Auke Dirks, volgnummer 38
1812 Sybren Aukes, 26 jaar, volgnummer 38,
 
1814 - 1839 Pieter Baukes Poppes, koopman ( * 16 april 1785 te Balk)
volkstelling 1840; huisnummer Balk 142
1840 Grietjen Krijns Eppinga, weduwe Pieter Baukes Poppes, grossiersche ( * 4 juli 1788 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 281; huisnummer Balk 142 / 197
1849 - 1859 Grietjen Krijns Eppinga, weduwe Pieter Baukes Poppes, grossiersche ( * 4 juli 1788 te Balk)
1854 - 1859 Gerrit Zandstra, notaris ( * 11 mei 1813 te Sneek); hoofd
1854 - Trijntje Bloemsma, dienstmeid ( * 1833 te Wommels)
1856 - 1857 Sjoukje Nolkes Buitenrust, dienstmeid ( * 1817 te Joure)
1857 - 1859 Jetske Jentjes Meijer, dienstmeid ( * 1827 te Bergum)
woningregister 1859 - 1869 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 141, huisnummer Balk 197
1859 - 1864 Gerrit Zandstra, notaris ( * 11 mei 1813 te Sneek); hoofd
1857 - 1860 Jetske Meijer, ( * 24 februari 1829 te Bergum)
1860 - 186? Jeltje R. Wagenaar ( * 6 mei 1837 te Joure)
1864 - 1869 Lieuwe Hielkes Potma, notaris ( * 16 september 1824 te Workum); hoofd
1864 - 1869 Antje Sybolt van der Kamp, dienstbode ( * 10 november 1848 te Workum)
1865 - 1869 Sjoerdtje Zandstra, dienstbode ( * 3 april 1842 te Woudsend)
1868 - 1869 Rika Sjoukes Tulphijn, dienstbode ( * 23 januari 1846 te Oudehaske)
woningregister 1869-1879 blad 13; kad gemeente Balk sectie A nummer 455, volgnummer 23 /10
1869 - 1879 Lieuwe Hielkes Potma, notaris ( * 16 september 1824 te Workum); hoofd
1869 - 1870 Rika Sjoukes Tulphijn, dienstbode ( * 23 januari 1846 te Oudehaske)
1870 - 1874 Sytske Hanzes van der Veer, dienstbode ( * 15 november 1851 te Balk)
1870 - 187? Murkjen Willems Samplonius, ( * 8 april 1839 te Wijckel)
1879 - 1879 Gerbrig Atzes de Jong, ( * 18 juli 1852 te Haskerdijken)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 109; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 455
1879 - 1890 Lieuwe Hielkes Potma, notaris ( * 16 september 1824 te Workum); hoofd
1879 - 1882 Hiltje de Vries, dienstbode ( * 24 maart 1849 te Appelscha)
1887 - 1887 Klaaske (van) Hettinga, dienstbode ( * 26 februari 1845 te Joure)
1889 - 1890 Anna Francois, kleindochter ( * 3 september 1882 te Utrecht)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 291; huisnummer Balk 197
1890 - 1897 Lieuwe Hielkes Potma, notaris ( * 16 september 1824 te Workum); hoofd
1890 - 1900 Wiepkje Potma, ( 24 augustus 1856 te Workum);
  Sijbout Tjipke Potma, ( * 10 oktober 1857 te Workum);
  Alberta Potma, ( * 14 augustus 1866 te Balk)
1890 - 1898 Anna Francois, nicht ( * 3 september 1882 te Utrecht)
1890 - 1900 Aaltje Doorenspleet, werkmeid ( * 10 februari 1872 te Balk)
1890 - 1891 Anna Schram, werkmeid ( * 12 november 1868 te Balk)
1891 - 1891 Eeuwkje Kingma, werkmeid ( * 31 juli 1865 te Echten)
1893 - 1894 Jeltje Schram, werkmeid ( * 26 april 1867 te Balk)
1894 - 1900 Grietje Samplonius, werkmeid ( * 30 december 1872 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 286; huisnummer Balk 197 / 312
1900 - 1910 Wiepkje Potma, ( * 24 augustus 1866 te Workum); hoofd
1900 - 1910 Alberta Potma, zuster ( * 14 augustus 1866 te Balk); inwonend
1900 - 1900 Sijbout Tjipke Potma, broer ( * 10 okotber 1857 te Workum)
1900 - 1902 Janna Haringsma, dienstbode ( * 9 februari 1878 te Harich)
1903 - 1906 Anna Francois, nicht ( * 3 september 1882 te Utrecht)
1907 - 1908 Anna Francois, nicht ( * 3 september 1882 te Utrecht)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 312 / 339
1910 - 1917 Wiepkje Potma
1917 - 1920 Grietje van der Goot
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 117; huisnummer Balk 312 / 339
1911 - 1917 Wiepkje Potma, zonder beroep ( * 24 augustus 1866 te Workum); hoofd
1911 - 1913 Alberta Potma, zuster ( * 14 augustus 1866 te Balk); inwonend, naar Wijckel 200, daarna naar Zeist
1917 - 1920 Grietje Igges van der Goot, weduwe Uilke Stoffelsma ( * 18 april 1846 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 323, huisnummer Balk 362
1921 - 1921 Grietje Igges van der Goot, weduwe Uilke Stoffelsma ( * 18 april 1846 te Nijemirdum); hoofd
1920 - 1923 Trijntje Stoffelsma, zonder beroep ( * 10 maart 1886 te Oudega HON); hoofd
1920 - 1923 Catharina Stoffelsma, zonder beroep 1 april 1888 te Oudega HON)
1923 - 1930 Klaas van Hout, gemeentesecretaris ( * 15 oktober 1877 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 296, huisnummer Balk 349
1931 - 1939 Klaas van Hout, gemeentesecretaris ( * 15 oktober 1877 te Balk)
 
1939 - 1956 familie van Hout
  familie Suurland
1962 - 199? mevr. Hooijschuur
199? - 2015? familie van Kesteren
     
grossier Pieter Baukes Poppes
 
Pieter Baukes Poppes
bron: Groninger Courant van 23 juni 1846
 
Grietje Krijns Eppinga
bron: Leeuwarder Courant van 14 juli 1846
 
notraris Gerryt Zandstra
 
 
 
 
notaris Lieuwe Hielkes Potsma
 
Notaria Lieuwe Potma
bron: Leeuwarder Courant van 12 juli 1864
 
Potma  
Sijbout Tjipke Potma
bron: Leeuwarder Courant 14 februari 1899
 
<<< bron: Leeuwarder Courant 14 december 1897
 
 
tandarts Hooijschuur
 
tandarts Hooijschuur
 
Hooijschuur Hooijschuur
bron: Leeuwarder Courant 22 mei 1974 bron: Leeuwarder Courant 11 augustus 1976
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-07-2024