Raadhuisstraat 77, 78, 79 en 80 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 102  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 185, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 77, 78, 79 en 80  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1199

eigenaren

verkoop in ???? aan: Fokke Symens de Boer, werkman te Balk
verkoop in 1820 aan: Johannes Baukes Betsema te Balk
verkoop in 1893 aan: Amerentia Gijzen, weduwe van Bauke Johannes Betsema te Balk en Johannes Betzema, klerk te Balk
bij boedelscheiding in 1906 aan: Johannes Betsema, klerk te Akkrum
verkoop in 1907 aan: Jelle Jaitzes Dijkstra, koopman, werkman te Balk
verkoop in 1914 aan: Pieter Hendriks Wherman, schoenmaker te Balk
verkoop in 1917 aan: Jan Kornelis Bijlsma, smid te Balk
verkoop in 1920 aan: Doede Jaarsma, vrachtrijder te Wijckel
verkoop in 1921 aan: Reinder Sjoerds, werkman te Wijckel
verkoop in 1926 aan: Instelling van Weldadigheid in Gaasterland
   
   
Raadhuisstraat 77
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

185 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
Balk A 185 rond 1910 Balk A 185 rond 1985
rond 1910 rond 1935
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 102; 1859 - 1890 Balk 143; 1890 - 1910 Balk 146; 1910 - 1914 Balk 213; 1914 - 1920 Balk 247; 1920 - 1930 Balk 276;
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804  
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 102
1812 Geertje Sijmens, volgnummer 200
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 102
1821 Bauke, zoon van Johannes Baukes Betsema en Geertje Symens de Boer geboren op nummer 102
1824 Reinouw dochter van Johannes Baukes Betsema en Geertje Symens de Boer geboren op nummer 102
1827 Hendrik, zoon van Johannes Baukes Betsema en Geertje Symens de Boer geboren op nummer 102
1827 Symen, zoon van Johannes Baukes Betsema en Geertje Symens de Boer geboren op nummer 102
volkstelling 1829 blad 141; hisnummer Balk 102
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 102
1840 Johannes Baukes Betzema, werkman ( *
   
woningregister 1849 - 1859 blad 190; huisnummer Balk 102 / 143
1849 - 1858 Geertje Symens de Boer, weduwe Johannes Baukes Betzema, zonder beroep ( * 1784 te Balk)
1858 - 1859 Bauke Johannes Betzema, werkman ( * 20 december 1821 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 64; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 185; huisnummer Balk 143
1859 - 1869 Bauke Johannes Betzema, ( * 20 december 1821 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 28; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 185, volgnummer 106 / 93
1869 - 1879 Bauke Johannes Betzema, bosarbeider ( * 20 december 1821 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 185
1879 - 1887 Bauke Johannes Betzema, arbeider ( * 20 december 1821 te Balk); hoofd
1887 - 1890 Amerentia Frederiks Gijzen, weduwe Bauke Johannes Betzema ( * 16 juni 1852 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 194; huisnummer Balk 146
1890 - 189? Amerentia Frederiks Gijzen, weduwe Bauke Johannes Betzema ( * 16 juni 1852 te Balk); hoofd
189? - 1900 Fokke Hendriks Roorda, werkman ( * 25 januari 1857 te Balk); hoofd
1894 - 1896 Bauke Roorda, broer, verversknecht ( * 11 februari 1858 te Balk)
1897 - 189? Hendrikje Roorda, nicht ( * 8 december 1877 te Wijckel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 202; huisnummer Balk 146 / 213
1900 - 190? Gerrit de Graaf, schoenmaker ( * 8 juli 1848 te Balk); hoofd
190? - 190? Durk Gouma, fabrieksarbeider ( * 8 maart 1868 te Nijega); hoofd
190? - 1910 Getje de Vries, winkeliersche, weduwe Jaaitje J. Dijkstra ( * 14 augustus 1832 te Idskenhuizen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 213 / 247
1910 - 1911 Geertje de Vries
1911 - 1914 Jelle Jaitjes Dijkstra
1914 - 1917 Pieter Weerman
1917 - 1917 Rudolf Moed
1917 - 1920 Antje Sietsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 151; huisnummer Balk 213
1910 - 1911 Geertje de Vries, weduwe Jaaitje J. Dijkstra, winkeliersche ( * 14 augustus 1832 te Idskenhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 69; huisnummer Balk 213 / Balk 247
1911 - 1914 Jelle Jaitjes Dijkstra, arbeider ( * 4 mei 1863 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 23; huisnummer Balk 247
1914 - 1917 Pieter Hendriks Weerman, schoenmaker ( * 16 maart 1882 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 257; huisnummer Balk 247
1917 - 1917 Rudolf Moed, arbeider ( * 24 februari 1882 te Sloten Frl); hoofd (8 mei 1917 van Lünen, Duitsland)
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 80; huisnummer Balk 247
1917 - 1918 Antje Sietsma, weduwe van Kornelis Bijlsma, zonder beroep ( * 14 mei 1846 te Langweer); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 211; huisnummer Balk 247
1917 - 1920 Jan Cornelis Bijlsma, smid ( * 25 augustus 1888 te Tjalleberd); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 246; huisnummer Balk 276
1921 - 1921 Doede Jaarsma, militaire politie ( * 8 februari 1898 te Oudehaske); hoofd
1921 - 1923 Jetske Wolthuizen, weduwe Hilbert de Vries, ( * 22 december 1857 te Nijega HON); hoofd
1924 - 1926 Reinder Sjoerds, landarbeider ( * 5 november 1888 te Woudsend); hoofd
1924 - 1926 Jetske Wolthuizen, weduwe Hilbert de Vries, schoonmoeder ( * 22 december 1857 te Nijega HON); hoofd
1926 - 1930 kantoor
  sloop
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-02-2024